In dit gastenboek kan u, als u dat wenst, uw mening, ervaringen en tips delen …

Ja zelfs vragen stellen … probeer gerust de analyse onderuit te halen !

Schrijf een nieuw bericht voor het Gastenboek

 
 
 
 
 
 
Velden gemarkeerd met * zijn verplicht. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Het kan zijn dat je bericht pas zichtbaar wordt nadat we het beoordeeld hebben. We houden het recht om berichten te wijzigen, te verwijderen, of niet te publiceren.

---
6 berichten.

Frits Schetsken Frits Schetsken uit Antwerpen schreef op 20 juli 2023 om 21:34 uur ...
Stel dat AG niet de dief is, maar slechts een medewerker voor een gefingeerde diefstal door de Gentse kanunniken om een groot financieel verlies op te lossen, omdat bij bekend worden van zo'n verlies de gelovigen hen niet langer legaten zullen doen toekomen. Gezien de kanunniken zelf geen brieven kunnen gaan posten, moet er een betrouwbare buitenstaander worden ingeschakeld.

Daar komt AG in beeld, die qua ontwikkeling en mobiliteit interessant is en wie men ook een niet te weigeren aanbod kan doen, namelijk steun in zijn politieke ambities. Weigert hij, dan weet hij dat die ambities nooit meer te realiseren zijn, want dan zal men hem daarin fnuiken. Die politieke ambities waren ook duidelijk bij zijn optreden in Dendermonde.

Hij was inderdaad de enige die wist hoe een en ander in elkaar stak en begreep dat zijn dood een probleem zou zijn. Daarom probeert hij op zijn sterfbed zijn vriend Joris als plaatsvervanger in te schakelen en hem te vertellen waar hij het bewijs vindt dat AG echt betrokken is bij de zogenaamde diefstal. Helaas ontbreekt AG de tijd om Joris meer duidelijkheid te verschaffen, waardoor die naar buiten brengt wat hem in vertrouwen is verteld en ook geen contact zoekt met het Gentse kapittel.

Gevolg: de gefingeerde diefstal wordt onmogelijk en het paneel dat het kapittel zelf ergens bewaard kan nooit meer boven water komen en is om veiligheidsredenen compleet vernietigd.

Ik zie Arsène niet in zijn eentje zo'n ingewikkelde kunstroof plegen, waarvoor ook enige achtergrondkennis nodig was. Maar er was door het kapittel niet gerekend op zo'n publieke interesse, waardoor ook de politie meer moeite deed. Dat heeft de zogenaamde teruggave vertraagd (er moest gewacht worden op afname van de publieke interesse) en werd voor Goedertier ook steeds gevaarlijker (iemand moest maar eens het lettertype van de schrijfmachine gaan onderzoeken en horen dat je zo'n machine makkelijk kon huren b.v.).

Het kostte hem ook steeds meer tijd, dus geld, waarvoor wellicht via die Antwerpse connectie hem een vergoeding werd gegeven. Die pastoor had zich al vaker met kunstwerken bezig gehouden. Hij had gezorgd dat glasramen uit de oude Sint-Laurentiuskerk gered werden en vandaag in de parochiekerk van Lint te vinden zijn - wat ook weinigen weten.

Natuurlijk, als morgen de Rechtvaardige Rechters worden teruggevonden is mijn suggestie foutief. Maar kan een kunstwerk echt zolang verborgen blijven zonder dat er ooit iemand bij toeval op stuit - al was het maar op sterk vergane resten?

Frits Schetsken, Antwerpen.

.
... antwoord van A.M.D.G

Beste Frits,

Met alle gegevens waarover men nu beschikt blijkt uit niets dat het hier zou gaan om een "gefingeerde diefstal". Evenmin zijn er aanwijzingen alsdat de kerkelijke overheid ... van Pijkenheer tot Bisschop ... doelbewust betrokken zou zijn geweest bij de feiten.

Politieke ambities van Goedertier ? ... ook hier zijn er niet echt aanwijzingen voor, en al helemaal niet dat het losgeld daarvoor bestemd zou zijn geweest, of er in relatie mee stond. Dat hij heel sterk geïnteresseerd en gepassioneerd was door politiek blijkt inderdaad ... verschillende getuigen beamen dat. Maar of hij ook op zijn 57-ste een politiek mandaat ambieerde is niet duidelijk.

Zoals reeds bij de vorige bijdrage vermeld is de betrokkenheid van derden louter toevallig. De Vos, Bornauw, De Cock, Meulepas, Compeers, Puissant waren m.i. één voor één toevallige voorbijgangers in dit verhaal. De kerkbedienden van St Baafs, Gustave GOEDERTIER, ... zich van geen kwaad bewuste en ter goedertrouwe informanten ...

Een ingewikkelde roof ? AG dacht daar blijkbaar anders over ...

Uit deze summiere analyse lijkt het gebrek aan liquiditeiten voor zijn bank
het meest logische motief te zijn.

Kris Jennes Kris Jennes schreef op 15 mei 2023 om 15:22 uur ...
Is er eigenlijk feitelijk en hard bewijs dat Arsène Goedertier effectief betrokken was bij de zaak? Is alles niet gebaseerd op de verklaring van Jooris De Vos? Kon die niet in echte Agatha Christie stijl de brieven gedumpt hebben bij AG? M.a.w. hebben we al die jaren een dwaalspoor gevolgd? Is D.U.A. iemand die Duitsland graag zag, en wraak wou nemen op België? Waarom zou je in de gevoelige tijd van collaboratie/opkomende nazisme je naam van Georges veranderen in Jooris? Omdat je opkijkt naar Van Severen? En moest het geld daarvoor dienen? Om een nieuwe politieke partij op te richten, naar analogie van wat er zich in Duitsland aan het afspelen was?

.
... antwoord van A.M.D.G

Beste Kris,

Ik vrees je te moeten teleur stellen ... compleet onafhankelijk van J. DE VOS werd Arsène GOEDERTIER geïdentificeerd aan de hand van fotoherkenning door Mevr LAUMEN (schrijfmachine - gevonden in "bezit" van AG). Ook de AMDG brief (13.06.34 - geadresseerd en afgestempeld op zijn (AG) naam en zijn adres), het stratenplan en de "bisschoppelijke" brief bij het losgeld (Antwerpen) werden in zijn woning gevonden. Wist DE VOS dat AG 5 maanden later het tijdelijke voor het eeuwige zou verwisselen net op het ogenblik dat hij er bij zou zijn ? Puik !

De brieven werden gevonden in bijzijn van Julienne Minne ... zou zij zomaar haar man laten beschuldigen ? Of misschien zat zij ook in het complot ? En wat dan met de voorzitter van de rechtbank van Eerste Aanleg, Joseph Van Ginderachter? Je kan natuurlijk aan alles twijfelen maar het moet op basis van elementen zijn denk ik.

Interessant is ook eens te kijken naar de schriftvergelijking van de veertiende brief .

Nee, niets wijst er op dat DE VOS zich tot zo'n baldadige handelingen zou hebben laten verleiden; zelfs niet "Agatha Christie" of helderziend gewijs. DE VOS was een toevallige voorbijganger in dit verhaal.

Dus nee ... we hebben al die jaren geen dwaalspoor gevolgd. Men is enkel uit het oog verloren dat Arséne Goedertier zelf een bank runde, een bank met een, op dat ogenblik, niet zo'n rooskleurige toekomst ...

Je hoeft achter deze zaak geen gigantische complotten te zoeken, zelfs geen kleine. De aanleiding, het motief zeg maar, is mijn inziens "eenvoudig" en voor sommigen "diepmenselijk". De uitvoering daarentegen spectaculair ... van Arséne hadden we niets anders verwacht ...

zie ... deze summiere analyse

Martin Martin uit Lochristi schreef op 17 mei 2022 om 16:34 uur ...
In het boek van Paul De Ridder is de theorie dat een 'vooraanstaande Gentse familie' (nog steeds) in het bezit zou zijn van het paneel. Robert Senelle (met wie De Ridder samenwerkte) beweerde bovendien dat hij in het bezit was van 'zeer gevoelige informatie over de Rechtvaardige Rechters'. Is deze theorie volgens jullie geloofwaardig? Indien ja, waarom doet het gerecht dan geen huiszoeking bij die familie? en als deze theorie zou kloppen, dan mogen alle andere theorieen (en boeken) naar de prullenmand, ja toch? Of toch niet? Overigens is de lijst met boeken op jullie site lang niet volledig. Een update zou welkom zijn.

.
... antwoord van A.M.D.G

Beste Martin,Mijn inziens zijn er vooralsnog te weinig elementen om hierover een accuraat en definitief oordeel te kunnen vellen. Wegens een gebrek aan tastbaar bewijs is het een kwestie van 'geloof', ikzelf ben een non-believer o.a. voor wat betreft de manier waarop men aan het gestolen meesterwerk zou zijn gekomen … immers, deze stelling steunt rechtstreeks of (vooral) onrechtstreeks op de vermeende uitlatingen van Maximiliaan WINDERS (Antwerpen, 23 april 1882 – Elsene, 10 september 1982). Deze zijn op z'n zachtst uitgedrukt twijfelachtig ... of zoals een Minister van Justitie het ooit zei "... dat de verklaringen van M. Winders niet met de werkelijkheid overeenstemden". (Terug van weggeweest - Marnix Gijsen - Blz 43§4).

Dat er op het eerste zicht een aantal merkwaardige, wenkbrauwfronsende uitspraken werden gedaan door bepaalde betrokkenen blijkt ... Verder blijkt ook (door de verklaring van Jan De Maere in het boek - pag. 300) dat Prof Senelle wel degelijk overtuigd was, en zich inzette het paneel te restitueren. (Wat mij niet echt duidelijk is ... heeft Jan De Maere zelf -persoonlijk- ook "onderhandeld" met kwestieuze familie ? )

Soit, onafgezien van dat, het gerechtelijke onderzoek heeft blijkbaar geen concrete aanwijzingen opgeleverd ... Door de status van de persoon in kwestie (zowel bron als boodschapper) is deze a priori geloofwaardig maar is de informatie juist of juist geïnterpreteerd?

De theorie

(citaat wikipedia)

"In september 2012 werd gemeld dat de familie van de voormalige Belgische minister en partijvoorzitter August de Schryver in het bezit van het gestolen paneel zou zijn. Het schilderij moest als onderpand hebben gediend voor de Gentse katholieke familie De Schryver en andere kapitaalkrachtige katholieken, om in de jaren dertig de Algemeene Bankvereeniging, voorloper van de KBC, die door de crisis in zware moeilijkheden was geraakt, te redden.

Tot zijn overlijden in februari 2013 beweerde Robert Senelle dat het paneel nog intact was. Senelle zou al sinds 1980 op de hoogte zijn geweest, toen August de Schryver uit zijn handen het eredoctoraat van de Gentse universiteit had ontvangen.

Na De Schryvers overlijden zouden de Rechtvaardige Rechters via erfenis in het bezit van Marcel Storme zijn gekomen. Die zou er uit angst voor een schandaal niet mee naar buiten willen komen. Senelle heeft zijn informatie sinds 2002 in alle discretie gedeeld met Paul De Ridder. Na lang en discreet aandringen bij Marcel Storme, eerst door Senelle, dan door De Ridder, stapte de laatste in juli 2013 naar het gerecht in Gent"


(EInde citaat)

Lees in dat verband ook (Wassen we de Rechtvaardige Rechters wit? - Siel Van der Donckt)

Vele vragen ...
... dringen zich op, enerzijds mbt het bezit, anderzijds mbt de informatie.

===> Op welke manier en om welke reden werd Prof Senelle deelgenoot gemaakt van deze gegevens ?
===> Hoe, door wie en wanneer kwam de familie in het bezit van de RR ?
===> ... Was dat voor of na de dood van AG ?

Voor de dood van AG:

Er is tot op heden geen enkele reële aanwijzing, laat staan bewijs, dat andere personen dan Arséne Goedertier in deze zaak betrokken zijn ... Ik daag iedereen uit een onomstotelijke aanwijzing of hard bewijs daarvan te leveren. Verdachtmakingen, roddels, geruchten, interpretaties, speculaties, insinuaties, stoerdoenerij, veronderstellingen, associatieve denkpatronen, misverstanden, theorieën, fabeltjes ... bij de vleet maar echt harde aanwijzingen ? Nada, geen enkele, wel integendeel ...

De familie waar Paul De Ridder het over heeft is oa gerelateerd met meerdere vooraanstaande politieke figuren uit die tijd. De manier waarop deze met de zaak van de Rechtvaardige Rechters zijn gerelateerd is op zijn minst zeer twijfelachtig.

ivm de familie Van Cauwelaert
(zie eerbare familie in 'voor waar': politieke afrekening Van De Wiele - Van Cauwelaert?)

ivm de familie De Schryver
Voor de theorie van het "redden van een bank" (andere dan de eigen bank - zie mijn analyse) bestaat geen enkel bewijs, wat niet wegneemt dat bepaalde banken in die periode wel degelijk in de problemen waren geraakt. Net zomin bestaan er aanwijzingen of bewijs voor mislukte beursbeleggingen vanuit het bisdom ... (insinuatie initieel gemaakt door Valére Goedertier)

Tussen beide families bestaat er een link door huwelijk, op 07.10.1947 huwde de op één na oudste dochter van De Schryver, Anna met een zoon van Van Cauwelaert, Leo.

Verder wordt in de stelling van Dr De Ridder de aandacht gevestigd op de mening van Henry Koehn die schrijft nav gesprek met Julienne Minne in haar woning, Heistraat te Sint-Niklaas op 10 mei 1942 ... "Na dit gesprek neig ik naar de opvatting dat Goedertier zelf niet de dief is, maar iemand van de in zijn brief vermelde ‘eerbare familie’ (Van Cauwelaert). Slechts zo zou ik zijn laatste woorden aan De Vos kunnen verklaren dat zijn geweten gerust was.

en

nav gesprek met Valère Goedertier op 30 augustus 1942 ... "Arsène G. ist nicht der Dieb. Er hat den oder die Diebe ausfindig gemacht. Er hat die Tafel der Gerechten Richter an sich gebracht und diese versteckt.".

zelf heb ik mijn twijfels over deze besluitvorming... lees hier ...

Na de dood van AG:

Een aantal theorieën alsdat het gestolen kunstwerk zou zijn teruggevonden na opzoekingen in oa St Baafs kunnen één voor één worden weerlegd ... ook hier weer heel veel veronderstellingen en vergaloppeerde interpretaties maar geen enkele harde aanwijzing, noch bewijs. Biechtgeheim ? ... door wie ? wanneer ? Geen enkele indicatie, integendeel ...


Een andere mogelijkheid ? Het misverstand ...

Hoewel August De Schrijver "reeds lang" voor zijn overlijden (1991) in het bezit zou zijn geweest van de RR (jaren 30 - onderpand - redden bank - borg voor een lening - vooraanstaande familie: meerdere eerdere theorieën in deze ene stelling) toch deze bedenking …

is het niet mogelijk dat een ontluikende kiem van dit alles zich situeert op 30 of 31 januari 1978 (uitgevoerde expertise/ mogelijke restauratie) in combinatie met de kennis van een artikel uit 1971 en 72 (Rechtvaardige Rechters (ongeschonden) terecht? (knack) en 6 miljoen om een aanzienlijke familie te beschermen) van de hand van Jos Cels (voortvloeiend artikel knack 28 juni 1972 - André Glavimans) ? Waarna het echt tot bloei is gekomen met de mediaheisa rond de theorie van Gaston De Roeck in 2002 ... het jaar waar het verhaal van Paul echt begint ?

De link tussen Jerome SEGHERS (Directeur van het Conservatiecentrum MSK) => Jan DE MAERE (wetenschappelijk medewerker J.S.) => Robert SENELLE (gezamelijke publicatie “Vlaanderen moet zijn kunst beschermen” (De Standaard, 5 november 1997) en (aangetrouwde) leden van de familie De Schryver in het entourage... , ik zeg zo maar wat ...

Graag...
zou ook ik, net als u, meer vernemen over die "zeer gevoelige informatie" waar u het over heeft. Alexander von Falkenhausen ? Achiel Van Acker ? andere ? ... of misschien (ik zeg opnieuw zo maar wat) ...... ach, Ik maak me echt geen illusies.

De verklaringen van Paul De Ridder zijn wel degelijk zeer minutieus onderzocht door de Gentse Federale Politie, zonder uitkomst blijkbaar... ik stel samen met u vast dat er, na doorgedreven onderzoek, geen verder gevolg werd aan gegeven. Een doofpot heeft hier totaal niets mee te maken, neem dit gerust van mij aan.Oh ja, wij hebben niet de ambitie om werkelijk alle boeken omtrent de diefstal van de Rechtvaardige Rechters op te lijsten vandaar dat wij bij de meeste enkel een afbeelding hebben weergegeven. De boeken die er toe doen hebben wij summier beschreven. Indien u denkt dat er een belangrijk werk niet op deze site vertegenwoordigd is laat het ons weten ! Wij zullen u eeuwig dankbaar zijn. 😉 ... of ... misschien bedoelde je wel het nieuwe boek (juli 2022) van Steve Berry, 'Het geheim van Gent’A.M.D.G.
spoorloos@rechtvaardigerechters.be

Bert van der Waal van Dijk Bert van der Waal van Dijk uit Tilburg, Nederland schreef op 28 december 2020 om 14:50 uur ...

Bedankt voor uw geweldige site!
Is er ooit een poging gedaan om het DNA te achterhalen en gebruiken? Bijvoorbeeld van dat achter de postzegels.
Met vriendelijke groet,
Bert van der Waal van Dijk

.
... antwoord van A.M.D.G

Beste Bert,

......

Het was even schrikken toen we de briefomslag onder ogen kregen maar bij het verschijnen van het boek in 2005 "De Verdwenen Rechters" van Karel Mortier werd alles duidelijk ... wij lezen op blz 271 ...

"Met akkoord van de Gentse procureur-generaal en de procureur des Konings werd in oktober 2004 beroep gedaan op het laboratorium van de farmaceutische biotechnologie geleid door prof.dr.apoth. D. Deforce (RUG). De omslag waarin de eerste D.U.A.-brief stak bood o.i. de meeste kans op uitsluitsel wie dit bezwarend document had verstuurd. Als vergelijkingsmateriaal diende een omslag uit 1965, waarin een aan ons gerichte persoonlijke brief stak van Valère Goedertier, broer van Arsène.
Andere bruikbare middelen ontbraken. Diverse proeven met deeltjes van de postzegel en de kleefboord aan de achterkant van de D.U.A.-brief gaven echter geen D.N.A.-gegevens. Mogelijk was het speekselspoor door de verlopen tijd vergaan of men had gebruik gemaakt van een kantoorsponsje."


A.M.D.G

Anna Anna uit Sint Gillis - Waas schreef op 14 april 2019 om 21:40 uur ...

Dit is wat ik MG heb beloofd, AG's onschuld bewijzen en telkens we hem/haar een bezoek brachten glunderde hij/zij als ik vertelde dat er tot hier toe geen enkel bewijs is dat hij de diefstal heeft gepleegd.

De afpersing ? Maakt hem niet medeplichtig aan de diefstal op zich.

... antwoord van A.M.D.G

Beste Anna,
Zijn er wel medeplichtigen ?

Willy Willy schreef op 10 april 2019 om 21:15 uur ...

Nergens op de site zal u een persoonlijke mening vinden... Misschien is deze gastenboek de ideale plaats om dit toch te doen:

Arsene Goedertier had ontegensprekelijk met de zaak te maken maar verdient het niet om zomaar zonder bewijs als "de dief" de geschiedenis in te gaan. Ook hij verdient het voordeel van de twijfel ... eeuwig ... Dus zeg en schrijf in de toekomst "de vermoedelijke afperser" in plaats van "de dief"...

Arséne Goedertier is de afperser en handelde in deze alleen.
Hij is geen doorwinterde crimineel maar veeleer het 'slachtoffer' van zijn zelfingenomen ijdelheid, meer dan een vleugje wanhoop, overtuigd van zichzelf, z'n intellect, zijn kunnen en ... van z'n "("speurders")mentaliteit" ... of misschien wel vooral (in alle senario's ; uiteindelijk) z'n verantwoordelijkheidszin en loyaliteit (hoe raar het ook klinkt) ...


"ne specialen mensch" zoals zijn tijdsgenoten hem omschreven ... en volgens zijn broer Valére; “hij was rap” ... vandaar misschien deze strapatsen.

Lees in de tijdslijn (item: Einde Duits onderzoek -17.09.1943) de conclusie van Henry Koehn, de Duitse onderzoeker; ... ik ben, na grondige studie en analyse, ... ik weet het niet, 'k ben in het geheel niet overtuigd ... ik twijfel heel sterk en wel omdat Koehn zijn conclusie baseert op een "roddel" (politieke afrekening Van De Wiele - Van Cauwelaert?), gekoppeld aan "wishfull thinking" van Julienne Minne en zijn interpretatie van de laatste woorden van A.G. (lees hier)...

De combinatie van een maatschappelijke stand hoog te houden (hoe toepasselijk ... "de eer van een der meest achtbare families" - brief 4) , een ontwikkelde "speurders"mentaliteit , de tot de verbeelding sprekende figuren als "Arséne Lupin", "M. Gordon", of misschien wel geïnspireerd door Adam Worth (kunstdiefstal Hertogin van Devonshire - Londen 1876), de heel rijke geest ("specialen mensch"), de persoonlijke en vooral onrechtstreekse gevolgen van het Plantexel debacle (“hij was rap”), misgelopen leningen en ernstige liquiditeitsproblemen zijn in ieder geval een gevaarlijke cocktail om tot zo'n (spectaculaire) daad denken te moeten overgaan... het is niet onmogelijk dat Arséne Goedertier ALLES ALLEEN heeft bedacht en uitgevoerd ... de chronologie heeft er alle schijn van.

"ne specialen mensch", de bergplaats navenant ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Arséne Goedertier overtreft Arséne Lupin ...De bergplaats ?

Laten we aannemen dat de RR zich nog steeds in de initiele bergplaats bevinden ... (Wat mijn mening is, alle theorieën ten spijt ...)

Om een inzicht te krijgen in een mogelijke bergplaats moeten we, los van de beweegredenen van de diefstal, m.i. uitgaan van twee mogelijkheden;

  • ... AG was fysiek aanwezig bij de diefstal
  • ... AG was NIET fysiek aanwezig bij de diefstal (werd er later bij betrokken of was de opdrachtgever)
In het eerste geval bestaat inderdaad de mogelijkheid, en is het zelfs meer dan waarschijnlijk, dat de RR werden achtergelaten/verplaatst/verstopt in de St Baafskathedraal. Alle latere handelingen en vermeende uitspraken van AG wijzen in die richting ...

In het tweede geval lijkt het heel onwaarschijnlijk (Brief 1 - 30 april '34 - "Ik alleen weet ...", Brief 12 - 20 september '34 - "een gedeelte van ipv het gehele paneel SJ" en Brief 14 - na 01 november'34 - "materiële onmogelijkheid" ) dat het paneel zich in het St Baafs (of rechtstreeks gerelateerd) zou bevinden. Hieruit volgt dat het paneel kort na de diefstal moet zijn ondergebracht op een plaats die voldoet aan een aantal criteria.

De (terrein)kennis, alle verschillende aspecten van veiligheid, de anonimiteit, ja, zelfs eventueel "schuldinzicht" (Citaat AG "verplaatst is niet gestolen" / brief 13 : "Ik was mijn handen en ik vertrek, met gerust gemoed ..."/ sterfbed; "mijn geweten is gerust"") en de mogelijkheid tot handelen moet in die periode voor handen zijn geweest ... voeg daarbij nog de verklaringen en handelingen uit de onmiddellijke omgeving (echtgenote, broer, ... ) van A.G.

In deze site zit een locatie (weliswaar geen exacte, punctuele bergplaats) in de omgeving van de St Baafskathedraal - "Je chercherait autour de St-Bavon (of autour de la cathédrale)" | "Déplacer n'est pas voler"- die volledig voldoet aan de tweede mogelijkheid. Waarom deze realistische locatie nooit werd onderzocht/belicht is voor mij een raadsel en verdient nader onderzocht te worden ... (vooral waarom deze plaats nooit in het vizier is gekomen, niettegenstaande de bestaande linken )

Wil je weten waar ? Speel het Stadsspel... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Volg dit verhaal ook op facebook : fb.com/recht.vaardige.ers