Lees ook :                       gevolg > uw-mening

 Merkwaardigste theorieën  … en zoveel meer
(* Deze theorieën ea zitten verwerkt in de volledige tijdslijn)

Gebroeders Vercruysse (uit Het Volk 30.10.1963)

 

August Vervloet
25 januari 1974                  

 

 

 

 

 

 
Rene De Bode

 

 

 Bekijk onze hypothese mbt “de grote tekening”

Ludo Poplemont

De Standaard – 10.04.1965

 
Octaaf De Smet

 

 

 

 

 

 

 

Omer Grawet

(Bassevelde, 7 augustus 1922 – Oostende, 16 mei 2004)
Vlaams journalist en nieuwslezer

 

(Interview met Karel Mortier 1968)

Jozef Gooris 

 

Jos Trotteyn & Hugo De Putter

 

 

 

 

 

“Missen is menselijk”

 

 

 

Karel Mortier

 
Hilde Leynen (!)
(Antwerpen, 11.01.1922 – 14.08.1997)

 

lees ook … Hoe het dossier Koehn niét bij het Kunstpatrimonium terechtkwam.

 

 

Gaston De Roeck (1937 – 2005)


Gaston De Roeck – VRT in 2002

1976 – St Baafs, Sarcofaag Viglius Aytta (+ 1577)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 – St Gertrususkerk Wetteren

Wetteren, St Gertrudiskerk op 04 oktober 2002

De bisschop, de kanunnik en de Dikke
het verhaal van de website

Een priester verkwanselt geld van eerbare katholieken, de bisschop weigert de gedupeerden een vergoeding, een kanunnik steelt daarop eigenhandig twee panelen van het Lam Gods. Het is de gaafste theorie die al over de grootste kunstdiefstal ooit in dit land is geformuleerd. De mysterieuze website die nu al een jaar aan dit verhaal breit, stelt als kers op de taart een happy end in het vooruitzicht: de terugkeer van ‘De Rechtvaardige Rechters’ op 1 oktober 2002.

1. 1934

Het jaar van de diefstal, 1934, midden in de turbulente jaren dertig, spreekt sterk tot de verbeelding. De koning verongelukte, extreem-rechts rukte op, de ene regering na de andere viel, banken sneuvelden bij bosjes, kleine spaarders raakten al hun centen kwijt. Het stilzwijgen van het bisdom en de blunders van het gerecht werkten speculatie over de betrokkenheid van prominente katholieken bij de zaak-Lam Gods alleen maar in de hand. Ook het verhaal dat de mysterieuze website (http://rechtvaardigerechters.deroeck.eu) sinds augustus 2001 mondjesmaat lost, gaat in die richting. De site past niet zelden puzzelstukken in elkaar die Dossier Lam Gods (1994) al heeft aangereikt, het boek van ex-politiecommissaris Karel Mortier en (de ondertussen overleden) journalist Noël Kerckhaert, dé deskundigen bij uitstek in deze zaak. De site duidt de betrokkenen met initialen aan, maar trouwe site-bezoekers plakken er steevast de volledige naam op en slagen er soms in bijkomende informatie op te diepen.

2. ‘ik was niet alleen’

“Ik was niet alleen… de omstandigheden, mijn entourage en uiteindelijk de bergplaats van ‘De Rechtvaardige Rechters’ zullen hier uit de doeken worden gedaan.” Zo begint de mysterieuze site. De persoon (of personen) achter de site kruipt (kruipen) in de huid van Arsène Goedertier, de ik-figuur is dus de Wetterse wisselagent. En hij was inderdaad niet alleen. Meer nog, hij zelf heeft de diefstal niet gepleegd, maar raakte pas later bij de zaak betrokken, zegt de site. Dat is iets wat de auteur van de afpersingsbrieven, waarschijnlijk Arsène Goedertier, al had beweerd (“Na de verdwijning van de panelen hebben wij zodanig kunnen manoeuvreren dat wij in het bezit gekomen zijn van de panelen”), en ook na zijn dood door de familie Goedertier werd volgehouden.

3. de kanunnik en de Dikke

Niemand minder dan een kanunnik heeft de diefstal gepleegd, beweert de internet-Goedertier (voortaan ‘iGoedertier’ genoemd). De dader heet Kamiel Van Ongeval (1865-1948), een gepensioneerde priester die op het moment van de diefstal directeur was van een bejaardenhuis op de Gentse Sint-Antoniuskaai.

De initialen waarmee de afpersingsbrieven zijn ondertekend, ANS en DUA, zijn mogelijks een verkorting van Antonius van Padua, een duidelijke verwijzing naar Kamiel Van Ongeval.

Christina De Geest – 2015

Van Ongeval kon de diefstal onmogelijk alleen hebben gepleegd, zoals uit de reconstructie van Mortier en Kerckhaert blijkt. Hij kreeg de hulp van Polydorus of Polidor of Paul Priem (1878-1937). Mortier en Kerckhaert hadden het ook al over een Paul P., alias De Dikke, een op de dool geraakte leurder in stoffen die nog in de Verenigde Staten had gewoond, een tijdje op een woonboot aan de Gentse Albertbrug had verbleven en nadien naar een kamertje boven ‘een koffiehuis’ was verhuisd. Priem is waarschijnlijk de man die in de nacht van de diefstal bij een auto naast de kathedraal gezien was.

4. de wisselagent
 
Zo komen we bij Arsène Goedertier, wisselagent, koster, prominent figuur in katholiek Wetteren en een goede bekende bij het Gentse bisdom. Goedertier raakte mogelijk van de toedracht van de diefstal op de hoogte via de broer van Kamiel Van Ongeval, Gustave Van Ongeval (1870-1949), pastoor-deken van de Sint-Gertrudiskerk in Wetteren. Goedertier wilde de zaak tot een goed einde brengen door te bemiddelen tussen de dieven en de bisschop. “Een van mijn voorwaarden tot medewerking was dat ik in het bezit werd gesteld van de gestolen panelen”, aldus iGoedertier. “Ik had immers geen vertrouwen in V.O. Ik wilde op die manier enerzijds de kunstwerken – van een voor mij onschatbare waarde – veilig stellen, anderzijds de benadeelden helpen.”

 

5. het schandaal

Wat bezielt een kanunnik om een diefstal te plegen? “Het ging niet om afpersing in de ware zin van het woord, maar om een schadeloosstelling waarom de belanghebbenden voordien vruchteloos hebben verzocht”, schrijft iGoedertier. “Alles situeert zich in de financiële wereld, er werd een groot bedrag, ingezameld door K.V.O., ‘verspeeld’ door A.D.M, waardoor enkele leken en geestelijken in nauwe schoentjes kwamen.” “De diefstal van ‘De Rechtvaardige Rechters’ moet worden gezien als een middel om geld terug te krijgen die men in vertrouwen had gestort.” K.V.O., dat is Kamiel Van Ongeval natuurlijk, de kordate kanunnik. A.D.M. is Arthur De Meester (1862-1934), een Wase priester die secretaris was van het bisdom. De man was alcoholicus. Hij overleed anderhalve maand na de diefstal.

Rechercheur Jan De Kesel in Wetteren, achter het altaar, St Gertrudiskerk

In Dossier Lam Gods komt hij al terloops aan bod (onder zijn initialen), omdat Goedertiers familie hem in 1971 als de betrokken priester aanduidde. (Het valt op dat de site hier opnieuw de versie van de familie Goedertier volgt.) De Meester zou met het ingezamelde geld aandelen gekocht hebben van de Bank van de Arbeid, de socialistische bank die in maart 1934, kort voor de diefstal, op de fles ging. In totaal werden drie personen gechanteerd, stelt iGoedertier: bisschop Honoré Coppieters, priester Arthur De Meester en ook kanunnik Gabriël Van den Gheyn, als conservator van de kathedraal verantwoordelijk voor het Lam Gods, maar ook de schatbewaarder van het Sint-Baafskapittel.

Rudy Pieters  – Verschenen in “De Morgen” op 14.09.2002

 

Zijaltaren

het wedervaren en de theorie van Gaston De Roeck komt uitvoerig aan bod in het boek van Rudy Pieters “De wraak van het Lam Gods”

In dit boek wordt dieper ingegaan op de theorie van de zijaltaren. Deze werden uit de St Gertrudiskerk in Wetteren verwijderd en zouden “als brandhout” gediend hebben. 

 

De DUA site van Gaston De Roeck dewelke in 2001/2002 opzien baarde.

Ook het toenmalig forum is nog steeds raadpleegbaar

http://rechtvaardigerechters.deroeck.eu

 

Gaston De Roeck overleed op 04 januari 2005


Stem: André Capiteyn

 

 

 

 

Leo DeBudt (Buth)
(Den Haag, 19 februari 1919 – Gent, 25 oktober 2010)

Leo De Budt of kortweg Buth was een Belgische striptekenaar, vooral bekend vanwege zijn stripreeks Thomas Pips. Hij maakte in 1972 eveneens een stripverhaal over het Lam Gods en de roof van de Rechtvaardige Rechters.  (Kapoentjes Album Nr 106 – “Vader Kapoen vertelt” – Krant Het Volk | zoek de fout)

 

 

 

Meer dan dat had Leo DeBudt zijn theorie omtrent de bergplaats van het paneel.

 

Het paneel zou zijn verborgen geweest in een spouwmuur tussen twee huizen in de Rabotstraat in Gent.

 

 
Paul de Saint-Hilaire  (Paul Meurice / 1926 – 2000)

 
Lucien Raes

schepen te Melle

 

het monument van de Franse Vlootfuseliers

meer, en van recentere datum :  mogelijks toch in Melle verborgen?

 

Melle gemeenteplein monument van de Franse Vlootfuseliers

 

Gaston Van Bortel

Pastoor uit Schilde

 

 

 

 

 

 

 
Julien Vertonghen & Antoon Vollemaere

tien jaar later …

 

 
 
Roger H. Marijnissen (Gent,1923-2019)

Guido Van De Voorde

 

 

lees meer …

 

De Poëzie van Cécile Coupé werd in 2004 gevonden op een rommelmarkt in Gent. In deze Poëzie staat een tekening van Arséne Goedertier uit 1900.

 

 

 
Johan Vanden Abeele

in een van de veertien kapelletjes van de kruisweg aan de Calvarieberg in Overmere-donk.

 

 
Gabriel Loncke

 

 

 

 

 

 

Werner Van Geyt

 

Maria De Roo (1939 – 2011)

Website : het Lam Gods, het online boek van Maria de Roo

 

 

 

 

Vilain: het Lam Gods, bekeken door een Wetteraar

Villain is het pseudoniem van Maria de Roo, geboren op 16 augustus 1929. Ze is een Wetteraar in hart en nieren.  Een getuigenis om recht te doen aan de doden.

http://www.rechtvaardigerechters.nl

 

Dirk Claes & Maurice Loots

 

Minette Walters

 
Gaby Dalschaert

 

 

Chris Noppe

Website : openbaringarseengoedertier.info

De resultaten van zijn initieel onderzoek worden in 2001 in boekvorm gepubliceerd onder de titel: ‘Het geheim van de Rechtvaardige Rechters: een koningsgeschenk’ (Houtekiet). Na de analyse van sporen in een Antwerps stadsplan, dat tijdens de afpersing werd gebruikt, krijgt Noppe een beter beeld van de persoon die achter het mysterie schuil gaat. Deze bevindingen worden in 2004 verwerkt in het e-boek: ‘”DUA”lisme ontsluiert mysterie van De Rechtvaardige Rechters’

De Openbaring van Arséne Goedertier … Chris Noppe legde in zijn eerste boek het verband met de koninklijke familie door middel van een lijnentheorie.

 

Willy Nachtergaele

de Sint-Laurentiuskerk te Antwerpen.

 

Peter Voorn

In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw studeerde de Nederlander Peter Voorn aan de Gentse Kunstacademie en bezocht hij het kunstwerk met enige regelmaat. Daarbij vroeg hij zich ook af waarom er zoveel pausen op het centrale paneel van het Lam Gods stonden. Pas in 1995 slaagde hij erin deze vraag te beantwoorden, toen hij ontdekte dat dit paneel met het Concilie van Konstanz te maken had. (lees meer …)

De Morgen – 08.12.1998

 

 

 

 

 

 

 

 

Franky De Smet

     

Een gepensioneerde Brusselaar die zich al heel lang verdiept in het dossier van de verdwijning, heeft in de afpersingsbrieven die de vermeende dief Arséne Goedertier in 1934 naar de bisschop stuurde, woordspelingen, codes en runetekens ontdekt die hem doen besluiten dat Goedertier het gestolen paneel verborgen heeft in een zinken omhulsel in een waterput op de Sint-Jansvest (private parkeergarage) te Gent. 

De 91-jarige Albert Libert die rechtover de garage woont, denkt er het zijne van. ‘Toen ik hier meer dan 50 jaar geleden kwam wonen, stond daar een suikerfabriek’, zegt hij. Toen ze dat gebouw hebben afgesmeten, hebben de eigenaars ook in de grond zitten wroeten omdat ze dachten dat daar een schat lag van een oud klooster. Al wat ze vonden was enkele koperen munten.’

 

Philippe Rubbens

Volgens Philippe Rubbens ligt het gestolen paneel van het Lam Gods retabel nog altijd in de buik van het Ros Beiaard, bovenop het justitiepaleis in Dendermonde.

 

 

 

 

Roland Verhoeven !

Het Lam Gods, de ontknoping

Verhoeven stelt dat een stukje touw opzettelijk is achtergelaten op de plaats van de diefstal.

http://www.ontknoping.be

 

Poireau

Poireau’s speurr route

Theorie die verwijst naar de de Bisschopskapel in de Sint Baafs kathedraal

http://users.telenet.be/speurrroute/

 

Rudy Maes

Volgens oud-politiecommissaris Rudy Maes ligt het gestolen paneel ergens verborgen op het kerkhof van  Laken.

 

 

Christtian Stickx

Christtian Stickx gooit het over een andere boeg. Door een grondige decodering van de opeisingsbrieven van Arsène Goedertier reikt hij een oplossing aan, die de grenzen van ons land en ons denkvermogen ver overschrijdt. Hij onderneemt een speurtocht in een labyrint van geheime codes, dubbele bodems, verdoken verbanden, dat ons terugvoert naar de begindagen van de christelijke beschaving en de roomse doctrine van de laatste dagen van Christus op zijn grondvesten doet daveren.

 

“J.T van Spurk” 

Als het van de Herentalse historicus J.T van Spurk (65) afhangt, kan het in 1934 gestolen en nooit teruggevonden paneel ‘De Rechtvaardige Rechters’ van het Lam Gods morgen zonder grote kosten worden geborgen. Volgens Van Spurk ligt het beroemde kunstwerk in een graftombe in het koor van de Gentse Sint-Baafskathedraal.

nieuwsblad.be

 

Gino Marchal

De theorie, uit de doeken gedaan in ‘De veertiende brief’, baseert zich op de brief aan het bisdom die nooit verstuurd is. Daarop staan woorden gekrabbeld : ‘oiseau’, ‘arte’, ‘jean’, ‘nina’, ‘152’ en geschrapte woorden.

Gino Marchal denkt die geschrapte woorden ontcijferd te hebben, namelijk ‘Erpe’ en ‘Fourrure’. Op basis daarvan zocht hij locaties rond de kathedraal die naar deze woorden konden verwijzen. Hij zocht een gemeenschappelijk punt dat op 152 meter van elk van die locaties lag en kwam uit op de Kalandeberg, in de omgeving van de fontein. Goedertier zou er een schuilplaats geweten hebben omdat er twee jaar eerder rioleringswerken werden uitgevoerd en er een soort tunnel zat waar het schilderij verborgen kon worden.

 

Ghislain Vanderstraeten

 

 

 

 

 

In 1953 trokken kanunnik Gabriël Vanden Gheyn en Valère Goedertier, broer van Arsène, samen naar de abdij van Orval. Na hun bezoek aan Orval verklaarde Valère Goedertier ‘dat hij gerustgesteld was dat zijn broer Arsène onschuldig was’.
Wat vooral opmerkelijk is: ook Marie-Albert Van der Cruyssen was op dat moment aanwezig in Orval, hoewel hij al sinds 1948 abt-op-rust was van de abdij, in een klooster in Frankrijk woonde en zich verplaatste in een rolstoel. (Lees verder … ♥)


Martin Claessens

onder een historisch pand aan de Grote Markt in Dendermonde.

Om te achterhalen waar het werk verborgen zou kunnen zijn, kocht Claessens landkaarten die hij uitspreidde op de vloer van zijn garage. Er was uiteraard een Gentse link: het werk werd gestolen in Gent door de vermoedelijke dief Arsène Goedertier. Claessens ontdekte ook verwijzingen naar Antwerpen. Dendermonde is dan weer de stad waar Goedertier gestorven is. Zo was de driehoek Antwerpen-Dendermonde-Gent rond. “Als je dan lijnen trekt, komen die samen in Baasrode, bij Dendermonde, vlak aan de kerk en aan de erfgoedsite Hof van Peene.” meer op vrtnws

 

Dirk Van Nieuwenhuyze

waarom denkt Dirk Van Nieuwenhuyze dat het paneel daar ligt? “Wel de dief, Arsène Goedertier, schreef zelf dat het kunstwerk verloren zou raken als er geen einde kwam aan de afpersing. Dus dat was een extra reden om aan de waterput te denken.”

Verder vond Dirk veel aanwijzingen in de 14e brief die hij schreef. “Er stond ‘arte’, dat verwijst volgens mij naar het Artveldegebouw. Er stond ook ‘152’, en als je van het Arteveldegebouw 152 stappen zet, kom je bij de Achtersikkel uit.”

“Een ander woord was ‘oiseau’, dat is de arend op de Zandberg. Van daaruit is het ook 152 stappen naar de waterput bij de Achtersikkel. En dan staat er nog ‘jean’, dat verwijst naar de vroegere ‘Rue Saint-Jean’. Vanop dat punt is het ook precies 152 stappen naar die Achtersikkel.”

 

Pater De Brabandere

(27.12.1973)

 

Michel Meulemans

 

Paul De Ridder

In het journaal maakte onderzoeksjournalist Siel Van der Donckt bekend dat de voormalige grondwetspecialist Robert Senelle (Schaarbeek, 8 september 1918 – Ukkel, 13 februari 2013) jarenlang tevergeefs bij een familie had gepleit voor de teruggave van de “Rechtvaardige Rechters”.

Paul De Ridder is auteur van het boek “De Rechtvaardige Rechters, terug van weggeweest” en de opvolger “Twee Brusselaars ijveren voor de terugkeer van de Rechtvaardige Rechters”

De Rechtvaardige Rechters, terug van weggeweest …

 

GHENDTSCHE TYDINGHEN

Rudy van Elslande:
De rechtvaardige Rechters: een slecht bewaard geheim.

Pdf

 

 

Kredietbank onderhandelde in jaren 80 over teruggave ‘De rechtvaardige rechters’

Feiten zijn juist maar het aanbod (na onderzoek) bleek fake …

 

 

De nacht van de Rechtvaardige Rechters
10 april 2014  – STAM Gent

Beeldfragment in deze lezing die toen ontbrak (minuut 38)

Six degrees of separation (letterlijk “zes graden van verwijdering”) is de hypothese dat iedere levende persoon op aarde maximaal zes stappen van elke andere persoon verwijderd is in de graaf van persoonlijke kennis: om van de ene persoon naar de andere te komen, zijn nooit meer dan vijf tussenpersonen nodig. Er is divers onderzoek gedaan om deze hypothese empirisch of theoretisch te onderbouwen.