(Volledig verhoor: zie tijdslijn)

Omdat ik zinspeelde op het feit dat Goedertier zelf ook wel eens bezig was geweest met detective activiteiten, zei De Vos:

Goedertier had de neiging detective te spelen en was in zekere zin ijdel genoeg om een geval op te lossen. Goedertier had zich bijvoorbeeld bezig gehouden met het oplossen van volgende zaken :

 1. Moord op Jeanne van Calck te Brussel;
2. Diefstal bij juwelier Coosemans, Brussel, Waterloolaan;
3. Moord op Veranneman, Wetteren;
4. Vliegtuigfabriek Breguet, Paris, Goedertier sprak daarbij over een vliegtuigmodel dat hijzelf geconstrueerd had;
5. Goedertier had bij een bezoek aan de Belgische koning in het jaar 1932 of 33 geclaimd een plan op te stellen om de slechte economie uit het slop te halen;
6. Diefstal bij zijn schoonbroer, juwelier van den Durpel in Dendermonde.” Of Goedertier in deze zaak iets had kunnen oplossen, kon De Vos niet vertellen.

 

De zaak Jeanne Van Calck – moord – Brussel,  februari 1906

 

 

Diefstal bij juwelier Coosemans, Brussel, Waterloolaan
24 November 1925 tussen 12:30 en 14:00 uur

 

29 Maart 1929

<= “La Libre Belgique”
de huiskrant van Arséne Goedertier

 

 

 

 

 

 

Diefstal bij juwelier Van Den Durpel (schoonbroer) in Dendermonde – 24 op 25 April 1928

 

De zaak Veranneman – dubbele moord – Wetteren 25 december 1930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vliegtuigfabriek Breguet, Paris

Uit de notities van Henry Koehn
Bespreking met Valère Goedertier in Sint-Niklaas, Statiestraat 40, Tel. 171, 30 augustus 1942 van 15.15 tot 18.15 uur.

V.G. sagt, dass Arsène eine Flugzeugerfindung gemacht hätte, die der des Fieselerstorch gleichkäme. Er war zu diesem Zweck mit Arsène in Paris bei dem bekannten Flugzeugfabrik Breguet. Arsène sprach mit diesem, obwohl es sehr schwer sein soll an ihn heranzukommen, einmal 25 Minuten und ein zweitesmal 1 1/2 Stunde. B. sagte ihm, dass die Sache was wäre, wenn er damit vor 1914 gekommen wäre, jetzt jedoch gehe die Konstruktion auf möglichst schnelle Flugzeuge, die die Länder untereinander schnellstens miteinander verbinden.

“V.G. zegt dat Arsène een uitvinding in verband met vliegtuigen gedaan had. Met dat doel was hij in Parijs met Arsène bij de bekende vliegtuigbouwer Breguet. Arsène sprak met hem, hoewel het zeer moeilijk is om met hem een afspraak te maken, een eerste maal 25 minuten en een tweede maal anderhalf uur. B. zegde hem dat zijn uitvinding iets had kunnen opleveren als hij daarmee voor 1914 voor de pinnen was gekomen, want nu gaat het om de constructie van zo snel mogelijke vliegtuigen die de landen onderling op de snelst mogelijke manier met elkaar kunnen verbinden.”

 

Kunstdiefstal St Michielskerk te Gent – 21 oktober 1926

Uit de notities van Henry Koehn
Bespreking met Valère Goedertier in Sint-Niklaas, Statiestraat 40, Tel. 171, 30 augustus 1942 van 15.15 tot 18.15 uur.

Er soll sich auch mit einem Gemäldediebstahl aus der Michaelskirche befasst haben. A.G. hatte eine besondere Art für diese Dinge.

“Hij zou zich ook bezig gehouden hebben met een schilderijdiefstal uit de Sint-Michielskerk.  Arsène had een bijzonder oog voor deze dingen.”

 

Verdwijning Robert Kreglinger – 11 november 1931

Verhoor Jean – Louis Goedertier op 23 augustus 1942 van 18.00 tot 19.30 uur.

 

 

 


 

 

 

 

Mogelijkse interesse sfeer …

Diefstal Sint-Niklaaskerk in de nacht van 14 op 15 Januari 1932

Van die drie kunstwerken is nooit enig spoor teruggevonden en de diefstal blijft tot nog toe onopgehelderd.

Diefstal st niklaaskerk gent 1932