Schets gevonden in de woning van Arséne Goedertier.

Deze schets zou mogelijks aangetroffen kunnen zijn in de enveloppe met opschrift “Comiteit Mutualiteit” bij de 13 afpersingsbrieven en de 14 de niet verstuurde brief.

Verslag Van Ginderachter dd 10.01.1935
Hierbij een onontwarbaar plan, gevonden tussen de papieren.”
   (“tussen de papieren” … voor interpretatie vatbaar dus … )

 

In de tijdsperiode van de afpersing construeerde AG een duivenhok en een konijnenhok.

Afgelegde verklaringen & inlichtingen

De vergunningsaanvraag

Verklaring Julienne Minne dd 01 juli 1935 om 15.00 u

“”Ik herinner me dat mijn man een dag heeft gehad waar hij met hout heeft gewerkt.  Hout dat afkomstig was van verpakkingskisten bij de garagist De Graeve; hij heeft er konijnenhokken van gemaakt.  Hij heeft ook hout gebruikt dat van een grote tafel afkomstig was die we gebruikt hadden voor een maaltijd ter gelegenheid van de plechtige communie van ons kind, in 1934, om er werken aan het kippenhok (duivenhok?) mee uit te voeren.”

Verklaring Eduard DE GRAEVE – Garagehouder Markt Wetteren :

Verhoor GDS dd 15 mei 1935 – Metselwerken

Proces-verbaal 1068 dd 16 mei 1935 – Metselwerken

 

Tuin Wegvoeringsstraat 5, Wetteren …

 

“de plechtige communie van ons kind”

10 juni 1934 – Op het communiefeest van Adhemar waren minstens 17 personen aanwezig, zo goed als zeker zaten ze die dag allemaal rond “de grote tafel“ …
————————–  (¡!) Hypothese  ————————–
Is de tekening een versnijdingsplan van de feesttafel ten huize Goedertier
 ten behoeve van konijnen- en duivenhokken ?


Uit de verklaring van Julienne Minne begrijpen we dat er twee projecten werden gerealiseerd …

Projecten die blijkbaar op het zelfde moment werden uitgevoerd (”Ik herinner me dat mijn man een dag heeft gehad waar hij met hout heeft gewerkt.”). Deze werken situeren zich na de Plechtige Communie van Adhemar op 10 juni 1934 (“grote tafel“), en – volgens de verklaring van Eduard DE GRAEVE werd een “amballeerkist” op  2 oktober 1934 afgehaald – rond, op of na dinsdag 02 oktober 1934 …

Volgende werken werden dus uitgevoerd …

  • “Maken” van konijnenhokken
  • werken aan het kippenhok (duivenhok?)

Zie tijdslijn

 

In de HYPOTHESE dat de tekening verband houdt met de uit te voeren werken had A.G. minstens twee vlakken ter beschikking afkomstig van ;

   • Grote tafel gebruikt voor het feestmaal van de Plechtige Communie
    (zondere nadere gegevens, op feest waren minstens 17 personen aanwezig)                    =>

(DLG Blz 244 “een tafel, die hij daarna in twee heeft gezaagd.” … nergens in die bewoordingen aan te treffen in verhoren van Minne gevonden in de notities van Commissaris Luysterborgh; werd blijkbaar door Julienne Minne vermeld bij het eerste mondelinge verhoor op 29.12.1934. … verduidelijkt in verhoor dd 01.07.1935)

   • Grote verpakkingskist van bij Garage De Graeve (zonder nadere gegevens)

 

Op de schets komen twee vlakken voor, te weten …

   1,83 staat in het midden van het eerste vlak … bewust ? (183+17=200)

 

Breedte :   1,83

Som vlak 1 : 7×25+8 = 183
Som vlak 2: 103+53+27= 183

Lengte :    3,60

 200 + 160(3×53)

 

 

 

Vlak 1 – 200 x 183
Vlak 2 – 159 x 183 (?)

Onderaan de tekening ziet men volgende berekening:

Wat impliceert dat hij (initiële lengte tafel ?) klaarblijkelijk 3,60 meter ter beschikking had, weliswaar / waarschijnlijk uit twee stukken. (Was de tafel voordien al in twee gezaagd zoals vermeld in DLG Blz 244 ?… of waren het initeel twee stukken, wat waarschijnlijker is met deze afmetingen.)

De breedte is niet exact te achterhalen, maar de som van de stukken is steeds 183 (7x 25 + 8 … en … 103 + 53 + 27), wat doet vermoeden dat dit idd de breedte is.

De stukken die nodig zijn worden eveneens op de schets vermeld …

De vlakken A en B houden blijkbaar met elkaar verband. C is ook nodig maar hoeft niet gerelateerd te zijn met A & B.

Het meest voor de hand liggend is dat A & B “duiven-schappen (planken)”  – waarop broedschotels kunnnen worden geplaatst – kunnen zijn ter aankleding van het duivenhok die (blijkbaar) uit steen bestaat (cfr.  kleine metselwerken in duivenhok)

een duivenhok anno 2020

de verklaring van Julienne Minne “werken aan het kippenhok (duivenhok?)” kan hier mee in overeenstemming zijn wanneer ze eigenlijk bedoelde ; “voor het aankleden van een duivenhok.

Letterlijk ;

Verklaring Julienne Minne dd 01 juli 1935 om 15.00 u

“Hij heeft ook hout gebruikt dat van een grote tafel afkomstig was die we gebruikt hadden voor een maaltijd ter gelegenheid van de plechtige communie van ons kind, in 1934, om er werken aan het kippenhok (duivenhok?) mee uit te voeren.”

C kan het materiaal zijn om er konijnenhokken “van te maken” … (wat er met “maken” ook wordt bedoeld …) .
De hoogte van het C deel lijkt gekozen aan de hand van het overbleven deel hout 3,60 (totale lengte) – 2 m (lengte A-deel) = 1,60 : 3 = afgerond 53 (159 totaal + zaagsnede ± 2x 3 mm).

Indien 27 een vaststaande maat is (zie verder “o”) is 103, de lengte van deel C, eveneens gekozen op dezelfde basis, vertrekkende van ((159 : 3)= 53) + 27 + (x=103) = 183

Een ander opmerkelijk detail is de vermelding van een “o” op de twee ogenschijnlijke bijkomende vlakken van “27”.

De vermelding “o” lijkt een aanduiding/symbool te zijn voor een paneel, gebruikt voor een deurtje. Op de schets komt dit twee keer voor.

De afmetingen voor zulks “deurtje” is telkens 27, twee “deurtjes” hebben een totale afmeting van 27 x 2 = 54,  de 6 andere panelen hebben telkens een afmeting van 53;

–  Het ene vlak zou logischerwijs een afmeting kunnen hebben van 27×103 het andere 27×56 (53 ?) …

Nergens staat de materiaaldikte vermeld, wanneer wij er van uitgaan dat deze 0,5 cm bedraagt komen we aan totaal 53 = (27 + 27)-(0,5 – 0,5)

Wat ik hier wil mee aantonen is dat de afmetingen voor het C-deel gekozen werden op basis van het beschikbaar materiaal en de afmetingen blijkbaar anders niet zo belangrijk waren.

Evenzo voor het A-deel, 2 meter is de lengte van het beschikbaar vlak hout, 25 cm, een logische afmeting indien het moest dienen voor een duivenhok (broedschotels). De enige dwingende maat is klaarblijkelijk 82 + 25 = 107 van het B-gedeelte ...

Voor de verdere afwerking, zoals tussenschotten – stukken nodig van 25 cm (breedte) x 30 a 40 cm (hoogte) – voor de duiven – broed – planken indien nodig, kan gebruik zijn gemaakt op 02 oktober 1934 van

 • Grote verpakkingskist van bij Garage De Graeve (zonder nadere gegevens)

                         Verklaring Eduard DE GRAEVE – Garagehouder Markt Wetteren :

 

naar volledige analyse