DE GRAEVE Eduard

(F) Uitbater van een garage op de Markt te Wetteren alwaar AG zijn auto stalde.

(F) AG las er “La Dernière Heure” en vroeg er de krant ook soms mee … De DUA aankondigingen, gespeld op de dubbels van de brieven kwamen waarschijnlijk uit deze kranten.

(F)  Schoonbroer van de gezuster Breydels, rechtover de tekenacademie.

Verhoor De Graeve Eduard (Garagehouder) dd 22 mei 1935

“Het was in mijn garage dat Goedertier Arsène, zijn auto stelde.

Ik had hem een sleutel van de buitenpoort van mijn garage gegeven; na zijn overlijden heb ik dien sleutel aan mevrouw Goedertier teruggevraagd welke me zei dat hij niet te vinden was. Misschien is het een der twee sleutels, die volgens de dagbladen, in ’t bezit van Goedertier waren, en waarvan de oorsprong niet gekend is.

Goedertier reed dikwijls ’s avonds met zijn auto weg, en kwam ook soms heel laat binnen: de uren kan ik niet bepalen, doch ik bevestig dat het meermalen in den loop van verleden jaar gebeurd is dat hij met zijn auto in de garage terugkwam als wij reeds te bed waren. Het is ook gebeurd in den loop van verleden jaar, namelijk gedurende den zomer, dat Goedertier vroeg met zijn auto wegreed, en wel om 6 uur ’s morgens. Den datum kan ik echter niet bepalen. Ik herinner mij wel dat hij soms beweerde, bij het vroegtijdig wegrijden ’s morgens, dat hij achter botermelk (karnemelk) reed voor zijn echtgenote, die – indien ik me niet vergis – leed aan een nierziekte.

Ik herinner me ook dat Goedertier den 2n oktober 1934, achter wat hout is komen vragen, om een werk uit te voeren aan zijn duivenhok. Ik heb hem toen een heel grote emballeerkist gegeven, die hij met behulp van zijn zoontje weggehaald heeft. Ik herinner mij den datum, omdat ik me kan steunen op een factuur van steenkolen, welke ik op gezegden dag in gedaan heb.

Ik was geabonneerd op de “La Dernière Heure”. Goedertier is dikwijls, in den loop van het verleden jaar, dit dagblad bij mij komen lezen. Hij deed mij verstaan dat hij zich niet mocht abonneren op dit dagblad, waarmee hij natuurlijk bedoelde dat hij dit niet mocht doen als katholiek. Het is toen ook nog gebeurd dat hij vroeg om de “Dernière Heure” eens te mogen meenemen naar huis zogezegd om “een artikel te tonen aan zijn vrouw.”

Terug naar  …

| A*Z | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | !EP! |