COOREMAN Henri
(Gent, 13 oktober 1882 – Gent, 03 november 1957 )

Zoon van Gerard COOREMAN (Gent, 25 maart 1852 – Brussel, 2 december 1926), Minister van Staat

 

(F) Woonde Poel 2, Gent

“Wegwijzer der stad Gent met voorgeborchten en der provincie Oost-Vlaanderen” – uitgave 1932

(F) Runde in 1934 het enige wisselkantoor op de Koornmarkt te Gent (In die periode geen faillissement) – beheerde een agentschap van het Grondkrediet van België

(F) voorzitter van de Gentse beurscommissie

(F) gemeenteraadslid

(F) deken van de schuttersgilde Sint-Joris

(F) voorzitter van de Schola Cantorum, het koor van de Sint-Baafskathedraal

(F) lid van de Commissie Openbare Onderstand vanaf 29 februari 1934 tot 30 juni 1953 (behalve tijdens de Duitse bezetting.)

(T) Het bankroet van een wisselagentschap op de Koornmarkt te Gent zou mogelijks de aanleiding van de diefstal zijn geweest volgens Valère Goedertier. (Notities Koehn; “Valère Goedertier acht het mogelijk dat de diefstal met deze man verband houdt.”)
In dit verband wordt ook de connectie gemaakt met Arthur De Meester, secretaris van het Bisdom.
Er bestaat hieromtrent echter geen enkel bewijs die deze theorie kan staven.

 

St Jorisgilde 1934 – Frans Coppejans (vooraan derde van rechts) en Henri Cooreman (vooraan tweede van rechts)
Vastgestelde relaties

 

 

Notities Koehn

Bespreking met Valère Goedertier in Sint-Niklaas, Statiestraat 40, Tel. 171, 30 augustus 1942 van 15.15 tot 18.15 uur.

Publiciteit juni 1932

In de tijd voor de diefstal zou in Gent een wisselagent bankroet gegaan zijn. Deze woonde bij de Sint-Niklaaskerk respectievelijk de Korenmarkt. Valère Goedertier herinnerde zich de naam niet meer. Arsène Goedertier kende hem, maar deed geen zaken met hem (zoals mevrouw Goedertier mij dezelfde dag tijdens een uitdrukkelijk bezoek zegde, weet zij hiervan niets). Valère Goedertier acht het mogelijk dat de diefstal met deze man verband houdt. Hij acht het ook mogelijk dat een priester hierin verwikkeld raakte, zonder echter nog een naam te kunnen opgeven. Valère Goedertier meent dat Arsène de dief of de dieven heeft opgespoord. Hoe hij dat gepresteerd had, kon hij niet zeggen. Hij zegde over Arsène: “Hij was een speciale mensch, hij was rap.”

 

Verhoor Commissaris LUYSTERBORGH in het justitiepaleis te Gent op 2 september 1942

Cooreman hield kantoor op de Koornmarkt te Gent maar woonde niet op dit adres. Het wisselkantoor is gelegen schuin tegenover de St Niklaaskerk.

Commissaris LUYSTERBORGH deelt mij op 2 september 1942 mee dat Goedertier ‘onredelijkheden’ begaan heeft waarvan de rechtbank-voorzitter Van Ginderachter op de hoogte is.
Te Sint-Niklaas deelde op 30 augustus Valère Goedertier mij mee dat te Gent, aan de Korenmarkt dichtbij de Sint-Niklaaskerk een wisselagent had gewoond met wie Arsène goed bekend was. Die wisselagent was bankroet gegaan voor april 1934 maar de naam wist Valère niet meer. LUYSTERBORGH stelde evenwel vast dat op het bedoeld adres sinds 1928 geen wisselagent meer woonde  …

 

Terug naar  …
| A*Z | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | !EP! |