Vandaag, 32738 dagen geleden…

op woensdag 11 april 1934 in de St Baafskathedraal te Gent, even voor half zes in de ochtend komt Oscar Van Bouchaute,  één van de onderkosters in de kerk aan en verricht er zijn eerste dagtaak … het openen van de kerkdeuren. Wanneer hij dat ook wil doen met de rechter zij ingang die op het St Baafsplein uitgeeft wordt deze deur op hetzelfde ogenblik opengeduwd door een oud vrouwtje – Marie De Vuyst – die dagelijks de mis bijwoont in de kathedraal en op een kamer leeft in een nabijgelegen klooster van de “Grijze Zusters” (“gesticht des Filles de Charité”). Verwonderd, maar zonder iets te zeggen, ziet Oscar Van Bouchaute hoe ze erin geslaagd is de deur te openen …  (verhoor Van Bouchaute dd 11.04.1934 : “Ik heb toen vastgesteld dat de tong van het slot uit het slot stak“).

Bij Van Bouchaute was er enige consternatie, beroering en reuring te bespeuren maar toch ook weer niet in die mate dat hij onmiddellijk alarm sloeg. Enige tijd voordien (11 november 1933) was het immers nog al eens gebeurd dat een van de toegangsdeuren van de kathedraal een stuk van de nacht was open gebleven. Dit werd toen beschouwd als een nalatigheid (?) van een van de kerkbedienden …

Op die bewuste 11de april 1934 was de onderkoster (Suisse of Pijkenheer in vaktermen toendertijd) dan ook niet erg ongerust want hij vermoedde alleen een herhaling van vorige keer. Toch maakte hij er melding van toen enkele minuten later de eigenlijke koster Van Volsem in de kathedraal aankwam. Daar aanvankelijk niets abnormaals in het gebouw werd vastgesteld – men ging zich overtuigen dat er niets gebeurd was met het Lam Gods, de deur van de Vijdtkapel was nog stevig gesloten – werd aan dit voorval geen verdere aandacht geschonken.

Rond half acht diezelfde morgen werden door Oscar Van Bouchaute de zijkapellen geopend. Binnen de Vijdtkapel ruikt hij aanvankelijk niet het minste onraad. Het groene rolgordijn die het schilderij tegen stof beschermd, was keurig neergelaten. Op het eerste zicht was er geen wanorde of waren er geen sporen van inbraak te bespeuren. Toen hij, net zoals elke morgen, het groene gordijn vrolijk omhoog trok beleefde hij echter de schrik van zijn leven …

Het linkerframe onderaan in de linkervleugel was volledig leeg … door de opening ontdekte hij het felle groen en rood van het middenpaneel dat de aanbidding van het Lam voorstelt.

Twee panelen van onschatbare waarde waren verdwenen, dat van St Jans de Doper dat de buitenkant van de vleugel versierde en dat van de Rechtvaardige Rechters …

Hoe vlug de fel geschrokken Van Bouchaute met bonzend hart gelopen heeft om het ontstellende nieuws aan koster Van Volsem mee te delen en hoe snel deze laatste zich gehaast heeft om monseigneur Van den Gheyn, kanunnik-bewaarder van het Bisdom te verwittigen, weten we niet precies maar wel zeker is dat beide nauwelijks een kwartier later reeds ter plaatse waren in het gezelschap van de Gentse politiecommissaris Patijn die de eerste vaststellingen deed en het parket verwittigde…

Intussen verspreidde het nieuws zich door stad en land … in geen tijd volgde een toeloop van magistraten, personaliteiten en vooraanstaanden uit de politieke en artistieke wereld, aangedikt met drommen gewone nieuwsgierigen, ja ook toen bestonden ze … de ramptoeristen. Zo erg zelfs dat de gerechtelijke politie onder leiding van commissaris Antoine Luysterborgh onverrichterzake moest terugkeren omdat het in de gegeven omstandigheden onmogelijk bleek een onderzoek te starten …

 

1945 – Verhaal door de bril van toenmalig journalist Marcel DE CEULENER

Zo begon het “verhaal”… , nu 89 jaar, 7 maanden, 17 dagen geleden, “al de rest is geschiedenis”.


Dat dacht je maar, even alle theorieën, interpretaties en veronderstellingen aan de kant …

Wat weten we over de diefstal ?
De dader(s) ?
Over het motief ?
Wat weten we over de afpersing ?
Wat weten we over de relatie tussen beide feiten ?
Handelde Arséne Goedertier bij de uitvoering van de afpersing alleen ?
Berusten de Rechtvaardige Rechters nog steeds waar ze berustten ?

 

Deze site stelt zich tot doel de vaststaande gebeurtenissen correct en objectief weer te geven, inzichtelijk te maken en te inventariseren maar ook ze te ontdoen van de franjes die er na verloop van tijd en talloze theorieën zijn bijgeweven. Meer nog, wij geven geen interpretaties (tenzij duidelijk vermeld - Hypotheses bv) of veronderstellingen mee ...
Caroline Dewitte, Substituut-Procureur des Konings te Gent, met het historisch gerechtelijk dossier.
Hoe zijn bepaalde namen, plaatsen of feiten gelinkt met dit dossier en op welke manier gebeurde dit ? Wat zijn de correcte historische feiten en wat is er theorie, wat zijn interpretaties, en vooral wat zijn veronderstellingen ? 

Voor het open en essentiële gedeelte van deze site werd geen gebruik gemaakt van de publicaties van Karel Mortier, Rudy Pieters of anderen maar steunt op eigen onderzoek doorheen verschillende administratieve en gerechtelijke dossiers, ook enkele belangrijke private archieven van vooraanstaande protagonisten. 

De publieke site is een basis, beperkt gehouden tot de essentie van de diefstal en de afpersing ... een aanzet tot uw eigen verder onderzoek en analyse maar dan wel met de juiste feiten.

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om zeker ook Florent Cools te bedanken voor het ter beschikking stellen van zijn jarenlange geduldige  opzoekingen in deze materie. 

 

Ontrafel en ontdek de feiten en het verder verloop zelf op basis van de essentiële, authentieke elementen uit het dossier, krantenartikels, ea …

 

We overlopen de vaststaande feiten (van 01 april 1934 – 13 maart 1944) op basis van…

een interactieve tijdslijn     en     relevante locaties.
 
U kan er elk element open klikken om er meer over te vernemen.

 

Hebben de gevonden schetsen iets met de zaak te maken  ?

 

Wetenswaardigheden in enkele beelden.

 

 

Bekijk vervolgens onze analyse

Graag vestigen wij ook de aandacht op een geweldige bron van informatie …
het speurrforum waar in het verleden ook al dieper en vooral breder op deze zaak is ingegaan.

Zoeken ...

Generic selectors
Exacte overeenkomsten
Zoeken op titel
Zoeken in inhoud
Post Type Selectors
post
page
glossary
3d-flip-book
gmsp-marker-icons