De feiten

Vandaag, 32831 dagen geleden…

op woensdag 11 april 1934 in de St Baafskathedraal te Gent, even voor half zes in de ochtend komt Oscar Van Bouchaute,  één van de onderkosters in de kerk aan en verricht er zijn eerste dagtaak … het openen van de kerkdeuren. Wanneer hij dat ook wil doen met de rechter zij ingang die op het St Baafsplein uitgeeft wordt deze deur op hetzelfde ogenblik opengeduwd door een oud vrouwtje – Marie De Vuyst – die dagelijks de mis bijwoont in de kathedraal en op een kamer leeft in een nabijgelegen klooster van de “Grijze Zusters” (“gesticht des Filles de Charité”). Verwonderd, maar zonder iets te zeggen, ziet Oscar Van Bouchaute hoe ze erin geslaagd is de deur te openen …  (verhoor Van Bouchaute dd 11.04.1934 : “Ik heb toen vastgesteld dat de tong van het slot uit het slot stak“).

Bij Van Bouchaute was er wel enige consternatie en reuring te bespeuren maar toch ook weer niet in die mate dat hij onmiddellijk alarm sloeg. Enige tijd voordien (11 november 1933) was het immers nog al eens gebeurd dat een van de toegangsdeuren van de kathedraal een stuk van de nacht was open gebleven. Dit werd toen beschouwd als een nalatigheid (?) van een van de kerkbedienden …

Op die bewuste 11de april 1934 was de onderkoster (Suisse of Pijkenheer in vaktermen toendertijd) dan ook niet erg ongerust want hij vermoedde alleen een herhaling van vorige keer. Toch maakte hij er melding van toen enkele minuten later de eigenlijke koster Van Volsem in de kathedraal aankwam. Daar aanvankelijk niets abnormaals in het gebouw werd vastgesteld – men ging zich overtuigen dat er niets gebeurd was met het Lam Gods, de deur van de Vijdtkapel was nog stevig gesloten – werd aan dit voorval geen verdere aandacht geschonken.

Rond half acht diezelfde morgen werden door Oscar Van Bouchaute de zijkapellen geopend. Binnen de Vijdtkapel ruikt hij aanvankelijk niet het minste onraad. Het groene rolgordijn die het schilderij tegen stof beschermd, was keurig neergelaten. Op het eerste zicht was er geen wanorde of waren er geen sporen van inbraak te bespeuren. Toen hij, net zoals elke morgen, het groene gordijn vrolijk omhoog trok beleefde hij echter de schrik van zijn leven …

Het linkerframe onderaan in de linkervleugel was volledig leeg … door de opening ontdekte hij het felle groen en rood van het middenpaneel dat de aanbidding van het Lam voorstelt.

Twee panelen van onschatbare waarde waren verdwenen, dat van St Jans de Doper dat de buitenkant van de vleugel versierde en dat van de Rechtvaardige Rechters …

Hoe vlug de fel geschrokken Van Bouchaute met bonzend hart gelopen heeft om het ontstellende nieuws aan koster Van Volsem mee te delen en hoe snel deze laatste zich gehaast heeft om monseigneur Van den Gheyn, kanunnik-bewaarder van het Bisdom te verwittigen, weten we niet precies maar wel zeker is dat beide nauwelijks een kwartier later reeds ter plaatse waren in het gezelschap van de Gentse politiecommissaris Patijn die de eerste vaststellingen deed en het parket verwittigde…

Intussen verspreidde het nieuws zich door stad en land … in geen tijd volgde een toeloop van magistraten, personaliteiten en vooraanstaanden uit de politieke en artistieke wereld, aangedikt met drommen gewone nieuwsgierigen, ja ook toen bestonden ze … de ramptoeristen. Zo erg zelfs dat de gerechtelijke politie onder leiding van commissaris Antoine Luysterborgh onverrichterzake moest terugkeren omdat het in de gegeven omstandigheden onmogelijk bleek een onderzoek te starten …

 

1945 – Verhaal door de bril van toenmalig journalist Marcel DE CEULENER

Zo begon het “verhaal”… , nu 89 jaar, 10 maanden, 19 dagen geleden, “al de rest is geschiedenis”.


Dat dacht je maar, even alle theorieën, interpretaties en veronderstellingen aan de kant …

Wat weten we over de diefstal ?
De dader(s) ?
Over het motief ?
Wat weten we over de afpersing ?
Wat weten we over de relatie tussen beide feiten ?
Handelde Arséne Goedertier bij de uitvoering van de afpersing alleen ?
Berusten de Rechtvaardige Rechters nog steeds waar ze berustten ?

 

Deze site stelt zich tot doel de vaststaande gebeurtenissen correct en objectief weer te geven, inzichtelijk te maken en te inventariseren maar ook ze te ontdoen van de franjes die er na verloop van tijd en talloze theorieën zijn bijgeweven. Meer nog, wij geven geen interpretaties (tenzij duidelijk vermeld - Hypotheses bv) of veronderstellingen mee ...
Caroline Dewitte, Substituut-Procureur des Konings te Gent, met het historisch gerechtelijk dossier.
Hoe zijn bepaalde namen, plaatsen of feiten gelinkt met dit dossier en op welke manier gebeurde dit ? Wat zijn de correcte historische feiten en wat is er theorie, wat zijn interpretaties, en vooral wat zijn veronderstellingen ? 

Voor het open en essentiële gedeelte van deze site werd geen gebruik gemaakt van de publicaties van Karel Mortier, Rudy Pieters of anderen maar steunt op eigen onderzoek doorheen verschillende administratieve en gerechtelijke dossiers, ook enkele belangrijke private archieven van vooraanstaande protagonisten. 

De publieke site is een basis, beperkt gehouden tot de essentie van de diefstal en de afpersing ... een aanzet tot uw eigen verder onderzoek en analyse maar dan wel met de juiste feiten.

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om zeker ook Florent Cools te bedanken voor het ter beschikking stellen van zijn jarenlange geduldige  opzoekingen in deze materie. 

 

Ontrafel en ontdek de feiten en het verder verloop zelf op basis van de essentiële, authentieke elementen uit het dossier, krantenartikels, ea …

 

We overlopen de vaststaande feiten (van 01 april 1934 – 13 maart 1944) op basis van…

een interactieve tijdslijn     en     relevante locaties.
 
U kan er elk element open klikken om er meer over te vernemen.

 

Hebben de gevonden schetsen iets met de zaak te maken  ?

 

Wetenswaardigheden in enkele beelden.

 

 

Bekijk vervolgens onze analyse

Zoeken ...

Generic selectors
Exacte overeenkomsten
Zoeken op titel
Zoeken in inhoud
Post Type Selectors
post
page
glossary
3d-flip-book
gmsp-marker-icons

De tijdslijn

We overlopen de vaststaande feiten van deze kunstdiefstal op basis van de

… tijdslijn …

Bestuur deze tijdslijn met de “muis” en het “muiswieltje”(inzoomen) of op mobiele toestellen met één of twee vingers
Zoom in tot op dag niveau –
Klik op de items voor meer informatie

Een ruimer beeld =>

Locaties

 

We overlopen de essentiële locaties op basis van  (hedendaagse)

… Google Maps …

(bestuur de maps met de “muis” en het “muiswieltje”(inzoomen) of op mobiele toestellen met één of twee vingers)
Klik op de markers voor meer informatie

Loading map ...

Opgelet : relevante, zijdelings relaterende locaties uit deze periode (1934 – 1943) en de genoemde plaatsen buiten deze periode
zitten verwerkt in waar is waar | de volledige map.

 

Beelden

Duitse periode (1821 – Koning van Pruisen <=> 1920 – Verdrag van Versailles)

Op 19 december 1816 werden, met uitzondering van Adam en Eva, de zijluiken verkocht aan kunsthandelaar Lambertus Johannes Nieuwenhuijs voor 3000 gulden. Via een in Aken (Duitsland) wonende Engelsman, kunstverzamelaar Edward Solly (1776 – 1844) kwamen de zes zijluiken in 1821 in het bezit van de koning van Pruisen. Die stond ze af aan het Kaiser-Friedrichmuseum in Berlijn waar de zes houten zijpanelen van het Lam Gods in 1894 minutieus in dikte doormidden gezaagd werden zodat men in totaal twaalf panelen kreeg. De bedoeling was alle panelen samen  in één zaal tentoon te stellen.

 Het Altes Museum voordat de panelen naar het Kaiser Friedrich Museum verhuisden.
De zes zijpanelen (Van Eyck 1434) met er boven het Michiel Coxcie middenpaneel (1559).
Zicht op de keerzijde was vanuit de zaal ernaast, aangezien de voor- en achterkant
van de panelen nog niet waren doormidden gezaagd.

Intussen in de St Baafskathedraal

De Vijdkapel in 1912 (Foto ; Edmond Sacré);

De vier originele middenpanelen (Van Eyck 1432), de Michiel Coxcie zijpanelen (1559) en de aangeklede Adam en Eva van Victor Lagye (1861). Na het Verdrag van Versailles (1919), op 1 oktober 1920 werd het Lam Gods in de Vijdkapel opnieuw volledig in z’n originele staat hersteld.

 

Verdrag van Versailles (1919)

Na de Eerste Wereldoorlog, op 28 juni 1919, werd te Versailles het vredesverdrag ondertekend tussen de ‘Verbonden geassocieerde Mogendheden en Duitsland’.

In deel VIII artikel 247 van de uitvoerige tekst van dit vredesverdrag en het bijhorende protocol verbindt Duitsland zich ertoe om binnen de zes maanden na de inwerkingtreding van het verdrag de panelen van ‘De Aanbidding van het Lam Gods’ en de panelen van de triptiek ‘Het Laatste Avondmaal’ (Dirk – Dieric – Bouts, 1464-1468) aan België terug te bezorgen. De overdracht gebeurde op 2 juli 1920

Lees meer over Verdrag van Versailles (1919)

Diefstal van de Rechtvaardige Rechters en St Jans de Doper
... vandaag, 89 jaar, 10 maanden, 19 dagen geleden.

De diefstal vond plaats tussen 10 april 1934 na 19:00 uur ( gesloten door kerkbedienden Oscar Van  Bouchaute  & Alfons Hebberecht) en voor 11 april 1934 om 05:25 uur (aankomst Oscar Van Bouchaute). Er bestaan officiële getuigenissen over een lichtschijnsel die nacht (omstreeks 23:15 uur) in de St Baafskathedraal, zie tijdslijn….

De zij ingang  die op het St Baafsplein uitgeeft wordt tegenaan gevonden …

(verhoor Van Bouchaute dd 11.04.1934 : “Ik heb toen vastgesteld dat de tong van het slot uit het slot stak“)
Er bestaat geen enkel concreet en/of objectief gegeven die de dader(s) van de diefstal zou(den) kunnen identificeren. 

 

 

11 april 1934 … de Rechtvaardige Rechters en de grisaille Johannes de Doper verdwenen … (Foto’s dd 11.04.34)

de Rechtvaardige Rechters en de grisaille Johannes de Doper verdwenen

 

Afpersing

De afpersingsbrieven

… klik in deze ↑ besturingsbalk op voor een ruimer beeld

Vertaling en context van deze brieven in de tijdslijn

 

 

De vermoedelijke uitvoerder : Arséne Goedertier 


Zijn laatste woorden …

  DENDERMONDE, zondag 25 november 1934 … 12:30 uur …

09 juli 1942 – Verklaring Georges (Jooris) DE VOS aan Koehn

 

Gevonden ten huize Goedertier, Wegvoeringstraat 5 Wetteren

 

De schrijfmachine (Depotticket St Pietersstation aangetroffen in de portefeuille van A.G.)

 

 

Schriftvergelijking

 

 

De man Goedertier

familiestructuur Arséne Goedertier

Uitgebreidere lay-outs, foto’s en duiding zie De Zaak | Actoren | Arséne Goedertier

 

Familie Emile Goedertier (links Arséne als kind – rechter foto uit 1904)

Van alle markten thuis … De nevenactiviteiten … schrijvend als financieel expert of kunstcriticus voor de regionale gazet, ex-koster, orgelist, tekenleraar, historicus, politieker, ontwerper, bankier, kunstschilder, wisselagent, speurder, ondernemer, bestuurder, voorzitter,  directeur, redenaar, raadgever, investeerder …

 

 

De huwelijksfoto (Melle, 04.11.1915) van Arséne Goedertier en Julienne Minne … achttien jaar en vijf maanden voor de strapatsen die hem beroemd of berucht hebben gemaakt …
Op 35 jarige leeftijd

 

30 mei 1935 ; Bank – Wisselkantoor A. Goedertier te Wetteren  – De helderziendheid van de dame op foto is niet echt een onverdeeld succes gebleken …

 

Woning en bank- wisselkantoor,

 

Foto genomen op 28 januari 1934, enkele maanden voor de feiten … Arséne Goedertier is op dat ogenblik 57 jaar.
28 januari 1934; Ziekenfonds “De Eendracht” viert zijn 25 jarig bestaan, Arsene Goedertier zittend derde van rechts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toenmalige bestaande kredietlijn bij de “Banque Nationale de Belgique” (autour de la cathédrale?) op naam van Arséne Goedertier twv 10.000 Bfr


Slechts twee afhalingen in eerste jaarhelft 1934 … 

Mogelijks en waarschijnlijk hield een eerste geldafhaling (d.m.v. Cheque ?) van 1.600 Bfr op Dinsdag 24 april 1934 (twee weken na de diefstal) verband  met de afpersing. Een eerste onbetwistbare en gekende handeling gebeurde op Zaterdag 28 april 1934; het huren van de schrijfmachine (borg: 1.500 Bfr) bij de firma UREEL, Vlaanderenstraat Gent (autour de la cathédrale) .

Een tweede en meteen ook laatste afhaling (400 Bfr) in die periode gebeurde op Donderdag 14 juni 1934, de dag van de voorziene inning van het losgeld bij Pastoor Meulepas in Antwerpen.

Bekijk de tijdslijn …

 

 

Adhémar, zoon van Arsène, doet op 10.06.1934 in Wetteren z’n Plechtige Communie. Vier dagen later wordt de “commissie” bij Pastoor Meulepas in Antwerpen opgehaald.

 

 

Overlijdensbericht en doodsprentje

 

Arséne Goedertier
(23.12.1876 – 25.11.1934)

Linker luik

Arséne Goedertier (1876-1934)
Julienne Minne (1884-1943)

Adhemar Goedertier (1922-1936)

Midden luik

Sophie Vander Eecken (1812-1894)
Emile Goedertier (1831-1911)
Marie-Cecile Wandels (1844-1896)
Adhemar Goedertier (1875-1909)
Alida Goedertier (1878-1913)

Rechter luik

Edmond Goedertier (1867 – 1913)
Marie Goedertier (1903-1930)

Alle kisten werden in volle grond begraven. Er was geen grafkelder aanwezig :

Meer over Arséne Goedertier zie
Analyse | Actoren

Enkele protagonisten …

Mgr. Honeré Coppieters (R) en Kanunnik Gabriël Van den Gheyn (L)

Paul Emile Janson tot november 1934 Minister van Justitie. “On ne traite pas avec les gangsters, nous ne sommes pas en Amérique.”
Frans De Heem, Procureur des Konings te Gent. De eigenlijke leider van het onderzoek 2830/34 bij het Parket te Gent.
Antoine Luysterborgh Onderzoeker van het eerste uur. Voerde nauwgezet de opdrachten uit die hem werden opgedragen door Pdk Frans Deheem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romain De Cock, geneesheer, stond Arséne Goedertier bij in z’n laatste levensmomenten in de woning van diens schoonbroer.
Libertus Bornauw, geestelijke. Aanwezig bij het levenseinde van Arséne Goedertier. Werd geroepen om de laatste sacramenten toe te dienen.

Jooris De Vos, advocaat, Arséne Goedertier bekende … “Ik alleen weet waar het Lam Gods is
Deed de eerste zoeking in de woning van Goedertier.
Joseph Van Ginderachter, toenmalig voorzitter van de rechtbank in Dendermonde. Voerde tussen 01 en 27 december 1934 het “discrete onderzoek”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oberleutnant Henry Koehn onderzocht tijdens WO II de diefstal en afpersing. “Koehn handelde in rechtstreekse opdracht van de Duitse minister van Propaganda Goebbels.” (wordt gezegd)
Max Winders werkte, als voorzitter van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen samen met Henry Koehn tijdens WO II

Karel Mortier, wordt gezien als de autoriteit en een van de belangrijkste onderzoekers in de naoorlogse geschiedenis. Zonder hem, Noël Kerckhaert en vooral ook Hilde Leynen was veel kennis verloren gegaan.
Gaston De Roeck bracht in 2001/2002 de “stoutmoedige diefte van de Rechtvaardige Rechters” door middel van een mysterieuze website en een onderbouwde theorie terug in de publieke belangstelling.

 

 

 

Meer betrokkenen zie
Analyse | Wie is Wie

Samenstelling Bisdom Gent 1934

Eerste kleurenafbeeldingen Lam Gods gepubliceerd in 1921
Musée du Louvre, Parijs – Documentatie Germain Bazin : Originele foto

De eerste foto van het Lam Gods - De rechtvaardige Rechters in kleur

Seemanns Künstlermappen (Uitgeverij E.A. Seemann – Leipzig)

Bandnr 39/40 Hubert u. Jan Van Eyck – Der Genter Altar

Tegelijkertijd verscheen ook bij diezelfde uitgeverij E.A. Seemann De bibliotheek van kunstgeschiedenis” (B.D.K.).  Dit is een boekenserie met 84 titels en 88 nummers over visuele kunst.  Het eerste deel verscheen in 1921, in het midden van de inflatieperiode, en de reeks eindigde in 1925 met de komst van het bandnummer 88, hoewel aanvankelijk 500 volumes gepland waren. In deze reeks verschenen ook de werken van Max J. Friedländer.

De kleurenafbeeldingen voor de publicaties (Max J. Friedländer / Friedrich Winkler) werden vermoedelijk aangeleverd door de firma “Albert Frisch” uit Berlijn (D) in 1920.

 

 

Ateliers Bressers en Blanchaert Gent tussen 1920 – 1930 :

Ook hier wordt een kleurenafbeelding gebruikt van de originele Rechtvaardige Rechters.

Kopie Rechtvaardige Rechters
Krantenartikel 15 december 1939
Achterzijde kopie Rechtvaardige Rechters
Josephus Maria Vander Veken (1872-1964)

 

 

 

 

 

 

 

“Jef” Vander Veken nam zelf het initiatief voor het maken van een kopie van het paneel van de Rechtvaardige Rechters, op basis van de kopie door Michiel Coxcie (gemaakt voor Filips II van Spanje tussen 1557-1559) en oude foto’s van het origineel. Van der Veken restaureerde eveneens de Madonna met kanunnik Joris van der Paele (1933) en Adam en Eva van het Lam Gods (1937).

 


 

… de nerven van het eikenhouten paneel St Johannes de Doper zijn ook deze van de originele Rechtvaardige Rechters.

 


1994 – Panorama
: de kijk van één bron op de diefstal en afpersing, hier en daar wat veronderstellingen en geromantiseerde feiten maar desalniettemin een goed globaal overzicht … (Hoewel ik het niet altijd eens ben met de analyse van Karel Mortier ; vooral dan omtrent het motief van de zaak en de gesuggereerde “complotten” ) 

 

Geinspireerde kunst

 Kunstwerken geinspireerd op “de stoutmoedige diefte“.  Heeft u een kunstwerk in privé bezit ? … een foto is steeds welkom !

Eén emailadres ; spoorloos@rechtvaardigerechters.be

 

 

Meer ? zie gevolg | geïnspireerde kunst

 

Streekproducten, gecatalogeerd onder de noemer “Kunst”

De bieren kunnen per bak (6 RR – 6 SA – 6 JvE – 6 L’AM ) besteld worden.
Mail voor meer informatie !

 

 

De Rechtvaardigen Rechter
Gouden Tripel – 7,9 %


Straffen Arsene
Amber Quadrupel – 11,5 %


L’ Agneau Mystique
Meesterlijk blond – 7,3 %


Jan van Eyck
Triptiek tripel – 8 %

—    Meer beelden …   —

Theorieën

Lees ook :                       gevolg > uw-mening

 Merkwaardigste theorieën  … en zoveel meer
(* Deze theorieën ea zitten verwerkt in de volledige tijdslijn)

Gebroeders Vercruysse (uit Het Volk 30.10.1963)

 

August Vervloet
25 januari 1974                  

 

 

 

 

 

 
Rene De Bode

 

 

 Bekijk onze hypothese mbt “de grote tekening”

Ludo Poplemont

De Standaard – 10.04.1965

 
Octaaf De Smet

 

 

 

 

 

 

 

Omer Grawet

(Bassevelde, 7 augustus 1922 – Oostende, 16 mei 2004)
Vlaams journalist en nieuwslezer

 

Interview met Karel Mortier en Noël Kerkaert
BRT uitzending – 22 april 1968

Jozef Gooris 

 

Jos Trotteyn & Hugo De Putter

 

 

 

 

 

“Missen is menselijk”

 

 

 

Karel Mortier

 
Hilde Leynen (!)
(Antwerpen, 11.01.1922 – 14.08.1997)

 

lees ook … Hoe het dossier Koehn niét bij het Kunstpatrimonium terechtkwam.

 

 

Gaston De Roeck (1937 – 2005)


Gaston De Roeck – VRT in 2002

1976 – St Baafs, Sarcofaag Viglius Aytta (+ 1577)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 – St Gertrususkerk Wetteren

Wetteren, St Gertrudiskerk op 04 oktober 2002

De bisschop, de kanunnik en de Dikke
het verhaal van de website

Een priester verkwanselt geld van eerbare katholieken, de bisschop weigert de gedupeerden een vergoeding, een kanunnik steelt daarop eigenhandig twee panelen van het Lam Gods. Het is de gaafste theorie die al over de grootste kunstdiefstal ooit in dit land is geformuleerd. De mysterieuze website die nu al een jaar aan dit verhaal breit, stelt als kers op de taart een happy end in het vooruitzicht: de terugkeer van ‘De Rechtvaardige Rechters’ op 1 oktober 2002.

1. 1934

Het jaar van de diefstal, 1934, midden in de turbulente jaren dertig, spreekt sterk tot de verbeelding. De koning verongelukte, extreem-rechts rukte op, de ene regering na de andere viel, banken sneuvelden bij bosjes, kleine spaarders raakten al hun centen kwijt. Het stilzwijgen van het bisdom en de blunders van het gerecht werkten speculatie over de betrokkenheid van prominente katholieken bij de zaak-Lam Gods alleen maar in de hand. Ook het verhaal dat de mysterieuze website (http://rechtvaardigerechters.deroeck.eu) sinds augustus 2001 mondjesmaat lost, gaat in die richting. De site past niet zelden puzzelstukken in elkaar die Dossier Lam Gods (1994) al heeft aangereikt, het boek van ex-politiecommissaris Karel Mortier en (de ondertussen overleden) journalist Noël Kerckhaert, dé deskundigen bij uitstek in deze zaak. De site duidt de betrokkenen met initialen aan, maar trouwe site-bezoekers plakken er steevast de volledige naam op en slagen er soms in bijkomende informatie op te diepen.

2. ‘ik was niet alleen’

“Ik was niet alleen… de omstandigheden, mijn entourage en uiteindelijk de bergplaats van ‘De Rechtvaardige Rechters’ zullen hier uit de doeken worden gedaan.” Zo begint de mysterieuze site. De persoon (of personen) achter de site kruipt (kruipen) in de huid van Arsène Goedertier, de ik-figuur is dus de Wetterse wisselagent. En hij was inderdaad niet alleen. Meer nog, hij zelf heeft de diefstal niet gepleegd, maar raakte pas later bij de zaak betrokken, zegt de site. Dat is iets wat de auteur van de afpersingsbrieven, waarschijnlijk Arsène Goedertier, al had beweerd (“Na de verdwijning van de panelen hebben wij zodanig kunnen manoeuvreren dat wij in het bezit gekomen zijn van de panelen”), en ook na zijn dood door de familie Goedertier werd volgehouden.

3. de kanunnik en de Dikke

Niemand minder dan een kanunnik heeft de diefstal gepleegd, beweert de internet-Goedertier (voortaan ‘iGoedertier’ genoemd). De dader heet Kamiel Van Ongeval (1865-1948), een gepensioneerde priester die op het moment van de diefstal directeur was van een bejaardenhuis op de Gentse Sint-Antoniuskaai.

De initialen waarmee de afpersingsbrieven zijn ondertekend, ANS en DUA, zijn mogelijks een verkorting van Antonius van Padua, een duidelijke verwijzing naar Kamiel Van Ongeval.

Christina De Geest – 2015

Van Ongeval kon de diefstal onmogelijk alleen hebben gepleegd, zoals uit de reconstructie van Mortier en Kerckhaert blijkt. Hij kreeg de hulp van Polydorus of Polidor of Paul Priem (1878-1937). Mortier en Kerckhaert hadden het ook al over een Paul P., alias De Dikke, een op de dool geraakte leurder in stoffen die nog in de Verenigde Staten had gewoond, een tijdje op een woonboot aan de Gentse Albertbrug had verbleven en nadien naar een kamertje boven ‘een koffiehuis’ was verhuisd. Priem is waarschijnlijk de man die in de nacht van de diefstal bij een auto naast de kathedraal gezien was.

4. de wisselagent
 
Zo komen we bij Arsène Goedertier, wisselagent, koster, prominent figuur in katholiek Wetteren en een goede bekende bij het Gentse bisdom. Goedertier raakte mogelijk van de toedracht van de diefstal op de hoogte via de broer van Kamiel Van Ongeval, Gustave Van Ongeval (1870-1949), pastoor-deken van de Sint-Gertrudiskerk in Wetteren. Goedertier wilde de zaak tot een goed einde brengen door te bemiddelen tussen de dieven en de bisschop. “Een van mijn voorwaarden tot medewerking was dat ik in het bezit werd gesteld van de gestolen panelen”, aldus iGoedertier. “Ik had immers geen vertrouwen in V.O. Ik wilde op die manier enerzijds de kunstwerken – van een voor mij onschatbare waarde – veilig stellen, anderzijds de benadeelden helpen.”

 

5. het schandaal

Wat bezielt een kanunnik om een diefstal te plegen? “Het ging niet om afpersing in de ware zin van het woord, maar om een schadeloosstelling waarom de belanghebbenden voordien vruchteloos hebben verzocht”, schrijft iGoedertier. “Alles situeert zich in de financiële wereld, er werd een groot bedrag, ingezameld door K.V.O., ‘verspeeld’ door A.D.M, waardoor enkele leken en geestelijken in nauwe schoentjes kwamen.” “De diefstal van ‘De Rechtvaardige Rechters’ moet worden gezien als een middel om geld terug te krijgen die men in vertrouwen had gestort.” K.V.O., dat is Kamiel Van Ongeval natuurlijk, de kordate kanunnik. A.D.M. is Arthur De Meester (1862-1934), een Wase priester die secretaris was van het bisdom. De man was alcoholicus. Hij overleed anderhalve maand na de diefstal.

Rechercheur Jan De Kesel in Wetteren, achter het altaar, St Gertrudiskerk

In Dossier Lam Gods komt hij al terloops aan bod (onder zijn initialen), omdat Goedertiers familie hem in 1971 als de betrokken priester aanduidde. (Het valt op dat de site hier opnieuw de versie van de familie Goedertier volgt.) De Meester zou met het ingezamelde geld aandelen gekocht hebben van de Bank van de Arbeid, de socialistische bank die in maart 1934, kort voor de diefstal, op de fles ging. In totaal werden drie personen gechanteerd, stelt iGoedertier: bisschop Honoré Coppieters, priester Arthur De Meester en ook kanunnik Gabriël Van den Gheyn, als conservator van de kathedraal verantwoordelijk voor het Lam Gods, maar ook de schatbewaarder van het Sint-Baafskapittel.

Rudy Pieters  – Verschenen in “De Morgen” op 14.09.2002

 

Zijaltaren

het wedervaren en de theorie van Gaston De Roeck komt uitvoerig aan bod in het boek van Rudy Pieters “De wraak van het Lam Gods”

In dit boek wordt dieper ingegaan op de theorie van de zijaltaren. Deze werden uit de St Gertrudiskerk in Wetteren verwijderd en zouden “als brandhout” gediend hebben. 

 

De DUA site van Gaston De Roeck dewelke in 2001/2002 opzien baarde.

Ook het toenmalig forum is nog steeds raadpleegbaar

http://rechtvaardigerechters.deroeck.eu

 

Gaston De Roeck overleed op 04 januari 2005


Stem: André Capiteyn

 

 

 

 

Leo DeBudt (Buth)
(Den Haag, 19 februari 1919 – Gent, 25 oktober 2010)

Leo De Budt of kortweg Buth was een Belgische striptekenaar, vooral bekend vanwege zijn stripreeks Thomas Pips. Hij maakte in 1972 eveneens een stripverhaal over het Lam Gods en de roof van de Rechtvaardige Rechters.  (Kapoentjes Album Nr 106 – “Vader Kapoen vertelt” – Krant Het Volk | zoek de fout)

 

 

 

Meer dan dat had Leo DeBudt zijn theorie omtrent de bergplaats van het paneel.

 

Het paneel zou zijn verborgen geweest in een spouwmuur tussen twee huizen in de Rabotstraat in Gent.

 

 
Paul de Saint-Hilaire  (Paul Meurice / 1926 – 2000)

 
Lucien Raes

schepen te Melle

 

het monument van de Franse Vlootfuseliers

meer, en van recentere datum :  mogelijks toch in Melle verborgen?

 

Melle gemeenteplein monument van de Franse Vlootfuseliers

 

Gaston Van Bortel

Pastoor uit Schilde

 

 

 

 

 

 

 
Julien Vertonghen & Antoon Vollemaere

tien jaar later …

 

 
 
Roger H. Marijnissen (Gent,1923-2019)

Guido Van De Voorde

 

 

lees meer …

 

De Poëzie van Cécile Coupé werd in 2004 gevonden op een rommelmarkt in Gent. In deze Poëzie staat een tekening van Arséne Goedertier uit 1900.

 

 

 
Johan Vanden Abeele

in een van de veertien kapelletjes van de kruisweg aan de Calvarieberg in Overmere-donk.

 

 
Gabriel Loncke

 

 

 

 

 

 

Werner Van Geyt

 

Maria De Roo (1939 – 2011)

Website : het Lam Gods, het online boek van Maria de Roo

 

 

 

 

Vilain: het Lam Gods, bekeken door een Wetteraar

Villain is het pseudoniem van Maria de Roo, geboren op 16 augustus 1929. Ze is een Wetteraar in hart en nieren.  Een getuigenis om recht te doen aan de doden.

http://www.rechtvaardigerechters.nl

 

Dirk Claes & Maurice Loots

 

Minette Walters

 
Gaby Dalschaert

 

 

Chris Noppe

Website : openbaringarseengoedertier.info

De resultaten van zijn initieel onderzoek worden in 2001 in boekvorm gepubliceerd onder de titel: ‘Het geheim van de Rechtvaardige Rechters: een koningsgeschenk’ (Houtekiet). Na de analyse van sporen in een Antwerps stadsplan, dat tijdens de afpersing werd gebruikt, krijgt Noppe een beter beeld van de persoon die achter het mysterie schuil gaat. Deze bevindingen worden in 2004 verwerkt in het e-boek: ‘”DUA”lisme ontsluiert mysterie van De Rechtvaardige Rechters’

De Openbaring van Arséne Goedertier … Chris Noppe legde in zijn eerste boek het verband met de koninklijke familie door middel van een lijnentheorie.

 

Willy Nachtergaele

de Sint-Laurentiuskerk te Antwerpen.

 

Peter Voorn

In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw studeerde de Nederlander Peter Voorn aan de Gentse Kunstacademie en bezocht hij het kunstwerk met enige regelmaat. Daarbij vroeg hij zich ook af waarom er zoveel pausen op het centrale paneel van het Lam Gods stonden. Pas in 1995 slaagde hij erin deze vraag te beantwoorden, toen hij ontdekte dat dit paneel met het Concilie van Konstanz te maken had. (lees meer …)

De Morgen – 08.12.1998

 

 

 

 

 

 

 

 

Franky De Smet

     

Een gepensioneerde Brusselaar die zich al heel lang verdiept in het dossier van de verdwijning, heeft in de afpersingsbrieven die de vermeende dief Arséne Goedertier in 1934 naar de bisschop stuurde, woordspelingen, codes en runetekens ontdekt die hem doen besluiten dat Goedertier het gestolen paneel verborgen heeft in een zinken omhulsel in een waterput op de Sint-Jansvest (private parkeergarage) te Gent. 

De 91-jarige Albert Libert die rechtover de garage woont, denkt er het zijne van. ‘Toen ik hier meer dan 50 jaar geleden kwam wonen, stond daar een suikerfabriek’, zegt hij. Toen ze dat gebouw hebben afgesmeten, hebben de eigenaars ook in de grond zitten wroeten omdat ze dachten dat daar een schat lag van een oud klooster. Al wat ze vonden was enkele koperen munten.’

 

Philippe Rubbens

Volgens Philippe Rubbens ligt het gestolen paneel van het Lam Gods retabel nog altijd in de buik van het Ros Beiaard, bovenop het justitiepaleis in Dendermonde.

 

 

 

 

Roland Verhoeven !

Het Lam Gods, de ontknoping

Verhoeven stelt dat een stukje touw opzettelijk is achtergelaten op de plaats van de diefstal.

http://www.ontknoping.be

 

Poireau

Poireau’s speurr route

Theorie die verwijst naar de de Bisschopskapel in de Sint Baafs kathedraal

http://users.telenet.be/speurrroute/

 

Rudy Maes

Volgens oud-politiecommissaris Rudy Maes ligt het gestolen paneel ergens verborgen op het kerkhof van  Laken.

 

 

Christtian Stickx

Christtian Stickx gooit het over een andere boeg. Door een grondige decodering van de opeisingsbrieven van Arsène Goedertier reikt hij een oplossing aan, die de grenzen van ons land en ons denkvermogen ver overschrijdt. Hij onderneemt een speurtocht in een labyrint van geheime codes, dubbele bodems, verdoken verbanden, dat ons terugvoert naar de begindagen van de christelijke beschaving en de roomse doctrine van de laatste dagen van Christus op zijn grondvesten doet daveren.

 

“J.T van Spurk” 

Als het van de Herentalse historicus J.T van Spurk (65) afhangt, kan het in 1934 gestolen en nooit teruggevonden paneel ‘De Rechtvaardige Rechters’ van het Lam Gods morgen zonder grote kosten worden geborgen. Volgens Van Spurk ligt het beroemde kunstwerk in een graftombe in het koor van de Gentse Sint-Baafskathedraal.

nieuwsblad.be

 

Gino Marchal

De theorie, uit de doeken gedaan in ‘De veertiende brief’, baseert zich op de brief aan het bisdom die nooit verstuurd is. Daarop staan woorden gekrabbeld : ‘oiseau’, ‘arte’, ‘jean’, ‘nina’, ‘152’ en geschrapte woorden.

Gino Marchal denkt die geschrapte woorden ontcijferd te hebben, namelijk ‘Erpe’ en ‘Fourrure’. Op basis daarvan zocht hij locaties rond de kathedraal die naar deze woorden konden verwijzen. Hij zocht een gemeenschappelijk punt dat op 152 meter van elk van die locaties lag en kwam uit op de Kalandeberg, in de omgeving van de fontein. Goedertier zou er een schuilplaats geweten hebben omdat er twee jaar eerder rioleringswerken werden uitgevoerd en er een soort tunnel zat waar het schilderij verborgen kon worden.

 

Ghislain Vanderstraeten

 

 

 

 

 

In 1953 trokken kanunnik Gabriël Vanden Gheyn en Valère Goedertier, broer van Arsène, samen naar de abdij van Orval. Na hun bezoek aan Orval verklaarde Valère Goedertier ‘dat hij gerustgesteld was dat zijn broer Arsène onschuldig was’.
Wat vooral opmerkelijk is: ook Marie-Albert Van der Cruyssen was op dat moment aanwezig in Orval, hoewel hij al sinds 1948 abt-op-rust was van de abdij, in een klooster in Frankrijk woonde en zich verplaatste in een rolstoel. (Lees verder … ♥)


Martin Claessens

onder een historisch pand aan de Grote Markt in Dendermonde.

Om te achterhalen waar het werk verborgen zou kunnen zijn, kocht Claessens landkaarten die hij uitspreidde op de vloer van zijn garage. Er was uiteraard een Gentse link: het werk werd gestolen in Gent door de vermoedelijke dief Arsène Goedertier. Claessens ontdekte ook verwijzingen naar Antwerpen. Dendermonde is dan weer de stad waar Goedertier gestorven is. Zo was de driehoek Antwerpen-Dendermonde-Gent rond. “Als je dan lijnen trekt, komen die samen in Baasrode, bij Dendermonde, vlak aan de kerk en aan de erfgoedsite Hof van Peene.” meer op vrtnws

 

Dirk Van Nieuwenhuyze

waarom denkt Dirk Van Nieuwenhuyze dat het paneel daar ligt? “Wel de dief, Arsène Goedertier, schreef zelf dat het kunstwerk verloren zou raken als er geen einde kwam aan de afpersing. Dus dat was een extra reden om aan de waterput te denken.”

Verder vond Dirk veel aanwijzingen in de 14e brief die hij schreef. “Er stond ‘arte’, dat verwijst volgens mij naar het Artveldegebouw. Er stond ook ‘152’, en als je van het Arteveldegebouw 152 stappen zet, kom je bij de Achtersikkel uit.”

“Een ander woord was ‘oiseau’, dat is de arend op de Zandberg. Van daaruit is het ook 152 stappen naar de waterput bij de Achtersikkel. En dan staat er nog ‘jean’, dat verwijst naar de vroegere ‘Rue Saint-Jean’. Vanop dat punt is het ook precies 152 stappen naar die Achtersikkel.”

 

Pater De Brabandere

(27.12.1973)

 

Michel Meulemans

 

Paul De Ridder

In het journaal maakte onderzoeksjournalist Siel Van der Donckt bekend dat de voormalige grondwetspecialist Robert Senelle (Schaarbeek, 8 september 1918 – Ukkel, 13 februari 2013) jarenlang tevergeefs bij een familie had gepleit voor de teruggave van de “Rechtvaardige Rechters”.

Paul De Ridder is auteur van het boek “De Rechtvaardige Rechters, terug van weggeweest” en de opvolger “Twee Brusselaars ijveren voor de terugkeer van de Rechtvaardige Rechters”

De Rechtvaardige Rechters, terug van weggeweest …

 

GHENDTSCHE TYDINGHEN

Rudy van Elslande:
De rechtvaardige Rechters: een slecht bewaard geheim.

Pdf

 

 

Kredietbank onderhandelde in jaren 80 over teruggave ‘De rechtvaardige rechters’

Feiten zijn juist maar het aanbod (na onderzoek) bleek fake …

 

 

De nacht van de Rechtvaardige Rechters
10 april 2014  – STAM Gent

 

 

Literatuur

Algemeen

Jos Cels

 

 

 

Het eerste boek met ruimere bekendheid over de diefte, geschreven door Jos Cels in 1963.


Noël Kerckhaert
Karel Mortier (*** Sterke aanrader)

De essentiële werken met betrekking tot de diefstal van de Rechtvaardige Rechters / St Jans de Doper en de daaropvolgende afpersing, geschreven door Noël Kerckhaert (Jounalist) en Karel Mortier (hoofdcommissaris Stad Gent) die zijn hele carrière (sinds september 1954) intens en gedreven naar de omstandigheden en bij uitbreiding naar het verdwenen paneel zocht.

                                Nottebohmlezing Karel Mortier – De verdwenen rechters (24 januari 2010)

1968

 

Rudy Pieters (*** Sterke aanrader)

… zet ten behoeve van de duidelijkheid en de overzichtelijkheid alle gegevens nog eens op een rijtje en nam daartoe alle processen-verbaal, kranten, boeken en interviews grondig door.
De feiten opgeteld brengen weliswaar geen opheldering en de auteur splitst ons niet de zoveelste hypothese in de maag, maar deze heldere studie voorzien van foto’s en documenten geldt als een gedegen standaardwerk, een overzicht van de huidige stand van zaken, opgetekend en van kritisch commentaar voorzien en bovenal geschreven met de vaardige pen van een onderzoeksjournalist die spanning opwekt en verwachtingen inlost. [Staf Schoeters]

Humo – April 2004

Zonder afbreuk te willen doen aan het verdienstelijk en gedreven speurwerk en de onverdroten inzet van Karel Mortier is een kanttekening hier wel op z’n plaats; Karel Mortier was hoofd-commissaris bij de Gentse politie en gebruikte deze status voortdurend in zijn privé onderzoek waardoor hij toegang kreeg tot informatie waar een journalist of gewone sterveling geen toegang tot had of zou gekregen hebben.  Zijn bevindingen werden nooit in officiële processen-verbaal gegoten noch toegevoegd aan het gerechtelijk dossier. Al zijn politionele onderzoeksdaden waren voor eigen rekening en blijven zo in privé handen. Bij gebrek aan de officiële processen-verbaal (politioneel verder onderzoek in een gerechtelijke zaak – Heling) is het niet onlogisch dat er naar de boeken van KERCKHAERT/MORTIER wordt verwezen  …

Omtrent de documentatie Koehn, lees : hetparadigma.eu | Karel Mortier
en de oproep van de Rector van de  Sint-Baafskathedraal … Ludo Collin

Wesley Muyldermans (!)

Dit boek bundelt een overzicht van 75 jaar feiten én theorieën rond de meest spraakmakende kunstdiefstal van de 20e eeuw. In dit boek kom je alles te weten over wat er mogelijk met de Rechtvaardige Rechters gebeurde, en welke speculaties hierover de kop opstaken. Na deze ontdekkingstocht zal blijken dat de realiteit soms spannender is dan fictie!
Wesley Muyldermans (1977) bijt zich al jaren vast in dit raadsel. Doorheen die jaren van gedreven speurwerk vormde hij zich een eigen visie over deze zaak.

Zie ook “Links op internet”

 

 

André Van der Elst – Michel de Bom (!)

Franstalig, geschreven door twee gedreven “amateur”speurders.

Premier ouvrage en français sur le sujet, Le Vol de l’Agneau Mystique fait également le point sur les dernières recherches et se lit comme un roman d’aventures. Rien n’y manque : le faux coupable, le policier naïf, les dessous politiques de l’affaire, un faux Sherlock Holmes, sans oublier l’administration nazie qui se lance à la recherche du tableau.

Tout se passe comme dans un bon thriller, à une différence près : ici, tout est vrai et l’énigme reste entière 85 ans plus tard.

 

 

Andere boeken zijn gerelateerd aan theorieën (of het verhaal werd geromantiseerd)

 

Paul De Ridder

Dr. De Ridder brengt in het eerste boek “De Rechtvaardige Rechters terug van weggeweest.” (2020) voor het eerst een grondige analyse , niet alleen van het cruciale onderzoek Koehn maar ook van de studies van Karel Mortier. Die onderzoeker heeft zeer verdienstelijk werk geleverd. Hij heeft echter nooit de conclusies getrokken die voor de hand liggen.  (Mens & Cultuur)

“Twee Brusselaars ijveren voor de terugkeer van de Rechtvaardige Rechters” (2021) brengt het boeiende relaas van de recente (2002-2020) ontwikkelingen in dit dossier.

 

Siel Van der Donckt (Wordt verwacht)

Hier worden de namen genoemd die aan mij zijn genoemd, mét het antwoord van de betrokkenen of hun nabestaanden

De Rechtvaardige Rechters zijn verdwenen in het kader van een machtsstrijd binnen het Kapittel van Sint-Baafs en in de nasleep van de bankencrisis.
Arsène Goedertier, de officiële dader van de diefstal speelde hooguit een tweederangsrol.
Het schilderij bestaat nog en wordt bewaard door enkele ‘ingewijden’ die er niet mee voor de dag kunnen komen zonder schandaal te veroorzaken.

 

 

Patrick Bernauw

Mysteries van het Lam Gods
(1991)

De Rechtvaardige Rechters
(jeugdroman – 1992)

De Mythe van de Rechtvaardige Rechters (1995) (zie blog)

Het Bloed van het Lam
(historische thriller – 2006).

 

 

André Capiteyn

België in 1934: economische depressie, massale werkloosheid, bankencrisis, politieke instabiliteit, doorbraak van extreem rechts, opstoot van Maria- devotie na vele verschijningen. In dit turbulent klimaat verdwijnen in de nacht van 11 april twee panelen van het Lam Gods uit de Sint- Baafskathedraal in Gent.

Wie was de dader, wat waren de beweegreden en wat gebeurde er met de Rechtvaardige Rechters ? Die vragen staan garant voor een spannend verhaal, gevolgd door een historiek van ‘de stoutmoedige diefte’, tot en met de onthulling van de laatste getuige in 2015.

Alles voor Dédé – André Capiteyn

 

Noah Charney

Niettegenstaande de gerenommeerde (Amerikaanse) kunsthistoricus en schrijver Noah Charney zit dit boek, toch voor wat betreft de stoutmoedige diefte en gerelateerde gebeurtenissen er volledig naast

Jammer !

 

 

 

Digitaal

Het volledige gedigitaliseerd gerechtelijk en werkdossier – Persarchief – Fotoarchief.

 

Links op internet

Sites …

Forum

Het Speurrforum

Een forum voor mensen met als gemeenschappelijke interesse… de diefstal van de Rechtvaardige Rechters. Dit forum bevat heel wat informatie en theorieën gerelateerd aan de diefstal, personen, plaatsen en gebeurtenissen…

http://www.rechtvaardige-rechters.be/forum/

 

Kennis

The Adoration of the Mystic Lamb  – The theft of the Just Judges

Internationale Engelstalige site met tijdslijn.
Opgedragen aan mijn vader Gaston DE ROECK

http://judges.mysticlamb.net (via Way Back)

 

VAN EYCK VERMIST

Site in blogvorm van de hand van Rudy Pieters. Hij is eveneens de auteur van het boek “De wraak van het Lam Gods” en de wandelgids “Van Eyck vermist”

http://vaneyckvermist.blogspot.com

 

pdf – Driemaandelijkse nieuwsbrief van de vriendenkring van het Stadsarchief van Gent – jaargang 14 – nummer 4 – oktober 2014
Het Lam en het Stadsarchief

http://gentonfiles.be/

 

Poëziealbum van Cécile Coupé
Cécile Coupé werd in het jaar 1900 eenentwintig, haar zussen Marie en Louise, zevenentwintig en drieëntwintig. De drie ongehuwde zussen deelden een grote woning in de Komijnstraat, vlakbij de Burgstraat in Gent.

http://juliensart.be/album/

Boeken

Na tien jaar verder onderzoek biedt De verdwenen rechters een grondig bijgesteld perspectief, met aandacht voor de persoonlijkheid van de vermeende dader, maar ook voor de maatschappelijke context van het interbellum. De verdwenen rechters analyseert de omstandigheden, de vele personages en de beweegredenen omtrent deze kunstroof. Met onthullende en soms onthutsende nieuwe gegevens stemt dit wetenschappelijk gefundeerd werk tot nadenken. Het laat ook opening voor een positief droombeeld over de terugkeer van de verdwenen ‘Rechters’.

Via Google Books … De verdwenen rechters – Karel Mortier

 

Blogs

Patrick Bernauw

De Mythe van de Rechtvaardige Rechters : InleidingDe feitenHet Dendermondse spoor van William Luck – John Flanders/Jean Ray & Monsieur ArsèneRechters, speurders & fantastenLaatste Woorden

 

Dossier Koehn – Hilde Leynen (onrechtstreeks beland bij KADOC Leuven)

Het paradigma

Koehns Kamer (i)

Koehns Kamer (ii)

Tormenten bij het ‘Kunstpatrimonium’ (1). Hoe het dossier Koehn daar niét terechtkwam.

Tormenten bij het ‘Kunstpatrimonium’ (2) Hoe het dossier Koehn daar niét terechtkwam.

Tormenten bij het ‘Kunstpatrimonium’ (3) Het geheim van het mysterie. .

Tormenten van een Archivaris (4). Hoe het dossier Koehn niét bij het Kunstpatrimonium terechtkwam.

 

STA.M  – Stadsmuseum – Gent

In het STAM – Stadsmuseum Gent op de Bijlokesite kan je terecht voor het verhaal van Gent en meer bepaald de diefstal van de Rechtvaardige Rechters.

Luister op Soundcloud naar het verhaal

 

 

Sociale media

Op facebook : fb.me/recht.vaardige.ers

 

Op YouTube

Kanaal Rechtvaardige Rechters (Blue Fox)

Nacht van de Rechtvaardige Rechters 10 april 2014 STAM Gent

Panorama reportage 1994:  Agnus Dei, de Rechtvaardige Rechters

Reportage VRT Koppen Diefstal van de Rechtvaardige Rechters

e.a.

De diefstal van de Rechtvaardige Rechters – Vlaanderen vakantieland met Rudy Pieters

 

Podcast

 

De roof van ‘De Rechtvaardige Rechters’ als luisterspel

De ‘Kunstdiefstal van de Eeuw’ blijft tot op vandaag veel vragen oproepen: wat was de rol van de clerus en het gerecht? Was Arsène Goedertier de werkelijke dief? Handelde hij alleen? Wat dreef hem? Je komt het allemaal te weten in deze spannende podcast verteld door Vic De Wachter …

Luister op Apple

 

7 Werken van Schotte / Waar zijn de Rechtvaardige Rechters gebleven?
E
en vierdelige reeks waarin Patrick Bernauw samen met Nina Schotte op zoek gaat naar het verdwenen paneel de Rechtvaardige Rechters, en dit in de buurt van de oude leerlooierij Schotte aan de Kapellekensbaan in Aalst.
U kunt met uw eigen team van amateur-detectives nu zelf ook mee speuren naar het onschatbare paneel! Dat doet u door eerst elke aflevering van de podcast te beluisteren, en vervolgens de 7 Werken van Schotte tot een goed einde te brengen.

CODE IN DE DUMMY | SCHOTTE TOT PLANTEXEL | TOT HUDUKA | OVER JOHN F., MONSIEUR ARSENE & EEN URBEX EXPEDITIE

 

Mysterieus België … Zoektocht naar de Rechtvaardige Rechters

We maken kennis met de mysterieuze makers van het paneel en verbazen ons over de schijnbare eenvoud waarmee dit wereldberoemde werk gestolen kon worden. Stemmen: Patrick Bernauw, Jonneke Adolfsen, Leo Versluys.
Research en productie: Antoine Derksen

De opmaat | Van mysterie naar mythe | De open eindjes | De veertiende brief

 

De Vlaamse Kunstroof – Nederland

In deze zesdelige podcastserie duiken journalist Ieke Schout en podcastmaker Lieke Malcorps in één van de grootste onopgeloste kunstroven ter wereld. In 1934 wordt in Gent een deel van het Lam Gods, het meesterwerk van Jan van Eyck, gestolen. Tot op de dag van vandaag is één paneel van het altaarstuk, dat van de Rechtvaardige Rechters, nog altijd niet teruggevonden. Terwijl dit wel had gekund… Er worden afpersbrieven verstuurd, iemand doet een bekentenis op zijn sterfbed … Lees verder …

Lezingen

Willy Nachtergaele

Willy Nachtergaele uit Zulte is één van die bevlogen speurneuzen. Hij brengt ons een hele reconstructie van het gebeuren. Zijn vlotte spreekstijl, zijn oog voor details, rijkelijke geïllustreerd met beeld en geluid maken de voorstelling zeer boeiend.

 

Patrick Bernauw

auteur/scenarist/acteur/regisseur.  Hij schrijft sinds 1981 romans, verhalen, essays, toneelstukken en radio- en televisie-scenario’s – zowel voor volwassenen als voor de jeugd.
Waarom werd het paneel De Rechtvaardige Rechters in 1934 gestolen uit de Sint-Baafskathedraal te Gent?  Waarom wilden de nazi’s dit onderdeel van het Lam Gods, het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck, zo graag terugvinden?  Verbergt het nog steeds spoorloze paneel het geheim van de Tempeliers? En waar zouden we het dan wel kunnen vinden?  Sinds zijn boek “Mysteries van het Lam Gods” (1991) heeft Patrick Bernauw al diverse werken aan het Vlaamse “Monster van Loch Ness” gewijd.  Maar de zoektocht naar de spoorloze Rechters is nog lang niet ten einde…

 

Filip Van Beurden

van oorsprong wetenschapper, maar als stadsgids gebeten door de geschiedenismicrobe, brengt in zijn lezingen een helder relaas over de geschiedenis en de kunsthistorische waarde van het Lam Gods. Daarna laat hij u genieten van het raadselachtige verhaal van de diefstal van het paneel van de Rechtvaardige Rechters.

Filip brengt zijn verhaal op een beklijvende manier alsof u de mysterieuze diefstal zelf live meemaakt. Ten slotte belicht hij als wetenschapper alle mogelijke invalshoeken en gangbare verhalen over de verdwijning van ‘De Rechtvaardige Rechters’ en laat u naar huis gaan met veel stof om over na te denken.
Contact: filipvanbeurden@skynet.be of via gsm 0475/46 62 93.

 

Dirk Van Nieuwenhuyze

is reisleider, stadsgids Gent en een geboren verteller. Al jaren is hij gefascineerd door dé kunstdiefstal van de 20ste eeuw. Zelf heeft hij ook in maart 2019 een mogelijke vindplaats aangeduid (het onderzoek is lopende). Hij brengt een wandeling in Gent met de reconstructie van de diefstal en gaat met u mee naar de door de speurders aangeduide mogelijke vindplaatsen in Gent. Daarnaast brengt hij op een boeiende manier (die aanzet om zelf op zoektocht te gaan) een lezing over de diefstal en de mogelijke vindplaatsen in ons land en dit met projectie van beeldmateriaal.

Wandelingen – Lezingen

Deze lezing of wandeling is te boeken via de gidsenvereniging vzw Gandante www.gandante.be tel. 09 3753161

Lees via deze link een artikel uit De Standaard, waarin gids Dirk Van Nieuwenhuyze dieper ingaat op een mogelijke piste om het mysterie te ontsluieren.

 

Willy De Roeck

Misdaadanalist (op rust) bij de Federale Gerechtelijke Politie en bezieler van deze site.
Zoon van …

Vanaf 2020, (keuze uit …) de triptiek “Allesbehalve Roekeloos

(Drie lezingen/avonden)

  • De stoutmoedige diefte der Rechtvaardige Rechters en den St Jans den Doper maar bovenal … een rampspoedige afpersing.
    .
  • 1001 merkwaardige theorieën, misvattingen en fabuleuze fabeltjes … een paar stoutmoedig maar desalniettemin rechtvaardig belicht.
    .
  • Stand van zaken … zijn objectieve analyse o.b.v. verschillende (zelfs ongeopende) private archieven en diverse  gerechtelijke dossiers. En zoals bij elke politionele analyse is er ook hier plaats voor een aantal onderbouwde hypotheses.

spoorloos @ rechtvaardigerechters.be

Deze wetenswaardigheden zitten eveneens verwerkt in het stadsspel “Op zoek naar de Rechtvaardige Rechters“.

Wandelingen

Zelf op stap ?

Interactief Stadsspel (met analyse en de mogelijke bergplaats volgens ons)

Scan de QR code

“Si je devais re­chercher le tableau, je n’irais pas si loin; je le rechercherais autour de la cathé­drale.”
(Dixit Arséne Goedertier – Verhoor Julienne Minne – 01 ju1i 1935)

“Déplacer n’est pas voler”

Trek zelf op onderzoek uit langsheen de historische plaatsen die een rol hebben gespeeld in de stoutmoedige diefte waarvan het historische belang niemand ontgaan is … of in de wenkbrauwfronsende en opmerkelijke theorieën. Bovenal maak je kennis met een hele boel wist-je-datjes, fabuleuze fabeltjes, nadenkertjes en een essentieel onderdeel van de analyse die je niet op deze site zal terugvinden.

Het enige wat je nodig hebt is een ietsiepietsie verbeelding, een snuifje geluk, minieme hoeveelheid gezond verstand en … een opgeladen smartphone geconnecteerd met ‘t internet. Een ouderwets notitieboekje is ook nog altijd prettig en handig … en als je niet graag leest een “oortje” om te luisteren.

Dit wordt niet zomaar een “Walk in the park”, nee onderweg lost je raadsels op, ontcijfer je codes en overwin je onvoorziene hindernissen…  steeds weer hebben wij een juist antwoord nodig om tot een volgend punt te kunnen komen … uiteindelijk leiden we je naar plaatsen in je verbeelding en de stad waar je nog nooit bent geweest, meer nog, naar de (mogelijke) plaats waar de Rechtvaardige Rechters zitten verborgen (*)  … aan jou om de exacte locatie aan te duiden …


Deze uitdaging kan je alleen of in groep aangaan of in verschillende groepen (max 15 groepen). Ideaal om er je komende teambuilding of schooluitstap op te enten … . Deelname codes (gratis !) kunnen aan commissaris Luysterborgh gevraagd worden via code.stadsspel@rechtvaardigerechters.be

 

Wandelgidsen

Het boekje “Van Eyck vermist”, op zoek naar De Rechtvaardige Rechters is de eerste gids langs alle Gentse plaatsen die een belangrijke rol spelen in de Lam Gods-diefstal van 1934. 

Overal krijg je heldere uitleg, met getuigenissen van mensen die destijds op de eerste rij zaten, en met mooie archieffoto’s. Vooraan krijg je ook het hele verhaal samengevat. En er zit een plattegrond bij zodat iedereen zelf op onderzoek kan gaan. Ideaal voor een mooie wandeling.

 

 

Wandelgids van eyck vermist – visit gent

citycard Gent

 

 

 

 

Gent & Wetteren

Ramp-toeristische photo booth

Al even mysterieus én met een culinair kantje is de groepsuitstap ‘Gent en Wetteren: op zoek naar de Rechtvaardige Rechters’.

De dag start in Gent, met de keuze tussen twee programma’s. Ofwel breng je een bezoek aan de Sint-Baafskathedraal en het Caermersklooster. Ofwel kies je voor het Museum voor Schone Kunsten.

Na het bezoek geniet de groep van het Rechtvaardig Rechtersmenu. In de namiddag wandelen we door Wetteren met de diefstal van het paneel als rode draad.

Dienst Toerisme Wetteren: Beleef het mysterie van de Rechtvaardige Rechters

 

 

 

Fietsroute “Rechtvaardige Rechters”

Genieten op twee wielen

 

 

Toerisme Oost-Vlaanderen … fiets, wandel en proef …  in het spoor van het gestolen paneel ‘De Rechtvaardige Rechters’ uit het wereldberoemde schilderij ‘Het Lam Gods’ van de gebroeders Van Eyck.

De route kronkelt van Wetteren naar Berlare, over Lede en Wichelen. Fiets langs onder meer het Provinciaal Domein Den Blakken, de Kalkense Meersen, het Donkmeer en Goedertiers geboorteplaats.

Meer routes in dit kader vind je op routeyou.com