Verdrag van Versailles (1919)

Verdrag van Versailles

Lees meer over Verdrag van Versailles (1919)

Diefstal van de Rechtvaardige Rechters en St Jans de Doper
... nu 88 jaar, 9 maanden, 16 dagen geleden.

De diefstal vond plaats tussen 10 april 1934 na 19:00 uur ( gesloten door kerkbedienden Oscar Van  Bouchaute  & Alfons Hebberecht) en voor 11 april 1934 om 05:25 uur (aankomst Oscar Van Bouchaute). Er bestaan officiële getuigenissen over een lichtschijnsel die nacht (omstreeks 23:15 uur) in de St Baafskathedraal, zie tijdslijn….

Er bestaat geen enkel concreet en/of objectief gegeven die de dader(s) van de diefstal zou(den) kunnen identificeren. Er bestaat geen enkel bewijs dat de enige geïdentificeerde in de volledige zaak, de vermoedelijke afperser (Arséne Goedertier),  rechtstreeks of onrechtstreeks actief betrokken was bij de diefstal.

11 april 1934 … de Rechtvaardige Rechters en de grisaille Johannes de Doper verdwenen … (Foto’s dd 11.04.34)

de Rechtvaardige Rechters en de grisaille Johannes de Doper verdwenen

Afpersing

… klik in deze ↑ besturingsbalk op voor een ruimer beeld

Vertaling en context van deze brieven in de tijdslijn

 

De vermoedelijke uitvoerder : Arséne Goedertier 

Arséne Goedertier

 

familiestructuur Arséne Goedertier

Uitgebreidere lay-outs, foto’s en duiding zie Analyse | relatieschema’s

 

Familie Emile Goedertier (links Arséne als kind – rechter foto uit 1904)

Van alle markten thuis … De nevenactiviteiten … schrijvend als financieel expert of kunstcriticus voor de regionale gazet, ex-koster, orgelist, tekenleraar, historicus, politieker, ontwerper, bankier, kunstschilder, wisselagent, speurder, ondernemer, bestuurder, voorzitter,  directeur, redenaar, raadgever, investeerder …

 

 

 

De huwelijksfoto (Melle, 04.11.1915) van Arséne Goedertier en Julienne Minne … achttien jaar en vijf maanden voor de strapatsen die hem beroemd of berucht hebben gemaakt …
Op 35 jarige leeftijd

 

30 mei 1935 ; Bank – Wisselkantoor A. Goedertier te Wetteren  – De helderziendheid van de dame op foto is niet echt een onverdeeld succes gebleken …

 

Woning en bank- wisselkantoor,

 

Foto genomen op 28 januari 1934, enkele maanden voor de feiten … Arséne Goedertier is op dat ogenblik 57 jaar.
28 januari 1934; Ziekenfonds “De Eendracht” viert zijn 25 jarig bestaan, Arsene Goedertier zittend derde van rechts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toenmalige bestaande kredietlijn bij de “Banque Nationale de Belgique” (autour de la cathédrale?) op naam van Arséne Goedertier twv 10.000 Bfr


Slechts twee afhalingen in eerste jaarhelft 1934 … 

Mogelijks en waarschijnlijk hield een eerste geldafhaling (d.m.v. Cheque ?) van 1.600 Bfr op Dinsdag 24 april 1934 (twee weken na de diefstal) verband  met de afpersing. Een eerste onbetwistbare en gekende handeling gebeurde op Zaterdag 28 april 1934; het huren van de schrijfmachine (borg: 1.500 Bfr) bij de firma UREEL, Vlaanderenstraat Gent (autour de la cathédrale) .

Een tweede en meteen ook laatste afhaling (400 Bfr) in die periode gebeurde op Donderdag 14 juni 1934, de dag van de voorziene inning van het losgeld bij Pastoor Meulepas in Antwerpen.

Bekijk de tijdslijn …

 

Adhémar, zoon van Arsène, doet op 10.06.1934 in Wetteren z’n Plechtige Communie. Vier dagen later wordt de “commissie” bij Pastoor Meulepas in Antwerpen opgehaald.

 

Overlijdensbericht en doodsprentje

Arséne Goedertier
(23.12.1876 – 25.11.1934)

Linker luik

Arséne Goedertier (1876-1934)
Julienne Minne (1884-1943)

Adhemar Goedertier (1922-1936)

Midden luik

Sophie Vander Eecken (1812-1894)
Emile Goedertier (1831-1911)
Marie-Cecile Wandels (1844-1896)
Adhemar Goedertier (1875-1909)
Alida Goedertier (1878-1913)

Rechter luik

Edmond Goedertier (1867 – 1913)
Marie Goedertier (1903-1930)

Alle kisten werden in volle grond begraven. Er was geen grafkelder aanwezig :

Meer beelden zie
Analyse | Beeldarchief

Enkele protagonisten …

Mgr. Honeré Coppieters (R) en Kanunnik Gabriël Van den Gheyn (L)

Paul Emile Janson tot november 1934 Minister van Justitie. “On ne traite pas avec les gangsters, nous ne sommes pas en Amérique.”
Frans De Heem, Procureur des Konings te Gent. De eigenlijke leider van het onderzoek 2830/34 bij het Parket te Gent.
Antoine Luysterborgh Onderzoeker van het eerste uur. Voerde nauwgezet de opdrachten uit die hem werden opgedragen door Pdk Frans Deheem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jooris De Vos, advocaat, Arséne Goedertier bekende … “Ik alleen weet waar het Lam Gods is
Deed de eerste zoeking in de woning van Goedertier.
Romain De Cock, geneesheer, stond Arséne Goedertier bij in z’n laatste levensmomenten in de woning van diens schoonbroer.
Libertus Bornauw, geestelijke. Aanwezig bij het levenseinde van Arséne Goedertier. Werd geroepen om de laatste sacramenten toe te dienen.

Joseph Van Ginderachter, toenmalig voorzitter van de rechtbank in Dendermonde. Voerde tussen 01 en 27 december 1934 het “discrete onderzoek”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oberleutnant Henry Koehn onderzocht tijdens WO II de diefstal en afpersing. Koehn handelde in rechtstreekse opdracht van de Duitse minister van Propaganda Goebbels.
Max Winders werkte, als voorzitter van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen samen met Henry Koehn tijdens WO II

Karel Mortier, wordt gezien als de autoriteit en een van de belangrijkste onderzoekers in de naoorlogse geschiedenis. Zonder hem, Noël Kerckhaert en vooral ook Hilde Leynen was veel kennis verloren gegaan.
Gaston De Roeck bracht in 2001/2002 de “stoutmoedige diefte van de Rechtvaardige Rechters” door middel van een mysterieuze website en een onderbouwde theorie terug in de publieke belangstelling.

 

 

 

Meer betrokkenen zie
Analyse | Wie is Wie

Samenstelling Bisdom Gent 1934

Eerste kleurenafbeeldingen Lam Gods gepubliceerd in 1921
Musée du Louvre, Parijs – Documentatie Germain Bazin : Originele foto

De eerste foto van het Lam Gods - De rechtvaardige Rechters in kleur

Seemanns Künstlermappen (Uitgeverij E.A. Seemann – Leipzig)

Bandnr 39/40 Hubert u. Jan Van Eyck – Der Genter Altar

Tegelijkertijd verscheen ook bij diezelfde uitgeverij E.A. Seemann De bibliotheek van kunstgeschiedenis” (B.D.K.).  Dit is een boekenserie met 84 titels en 88 nummers over visuele kunst.  Het eerste deel verscheen in 1921, in het midden van de inflatieperiode, en de reeks eindigde in 1925 met de komst van het bandnummer 88, hoewel aanvankelijk 500 volumes gepland waren. In deze reeks verschenen ook de werken van Max J. Friedländer.

De kleurenafbeeldingen voor de publicaties (Max J. Friedländer / Friedrich Winkler) werden vermoedelijk aangeleverd door de firma “Albert Frisch” uit Berlijn (D) in 1920.

 

 

Ateliers Bressers en Blanchaert Gent tussen 1920 – 1930 :

Ook hier wordt een kleurenafbeelding gebruikt van de originele Rechtvaardige Rechters.

Kopie Rechtvaardige Rechters
Krantenartikel 15 december 1939
Achterzijde kopie Rechtvaardige Rechters
Josephus Maria Vander Veken (1872-1964)

 

 

 

 

 

 

 

“Jef” Vander Veken nam zelf het initiatief voor het maken van een kopie van het paneel van de Rechtvaardige Rechters, op basis van de kopie door Michiel Coxcie (gemaakt voor Filips II van Spanje tussen 1557-1559) en oude foto’s van het origineel. Van der Veken restaureerde eveneens de Madonna met kanunnik Joris van der Paele (1933) en Adam en Eva van het Lam Gods (1937).

 1994 – Panorama
: de kijk van één bron op de diefstal en afpersing, hier en daar wat veronderstellingen (oa geen enkel bewijs of aanwijzing nopens de dader(s) van de diefstal in de St Baafskathedraal) en geromantiseerde feiten maar desalniettemin een goed globaal overzicht …

 

Geinspireerde kunst

 Kunstwerken geinspireerd op “de stoutmoedige diefte“.  Heeft u een kunstwerk in privé bezit ? … een foto is steeds welkom !

Eén emailadres ; spoorloos@rechtvaardigerechters.be

Deze bieren kunnen per bak van 24 flesjes (ev. 12 RR & 12 SA) besteld worden. Mail voor meer informatie !

Streekproducten, gecatalogeerd onder de noemer “Kunst”

“De Rechtvaardigen Rechter”
Gouden Tripel – 7,9 %

“Straffen Arsene”
Amber Quadrupel – 11,5 %

 

Meer ? zie gevolg | geïnspireerde kunst