Arsène Theophile Victor Leopold GOEDERTIER

(Lede, 23 december 1876 – Dendermonde, 25 november 1934)

Familiebanden

Lijn Goedertier

Familiale toestand in 1934 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Lijn Minne

 

 

 

Familie Emile Goedertier – Marie Wandels
(links Arséne als kind – rechter foto uit 1904)
Het gezin van Arsene Goedertier
Het gezin van Arsene Goedertier – Julienne Minne

 

Adhemar (° 1922 – ♰ 1936), Zoon van Arséne en Julienne … 12 jaar op het ogenblik van de feiten.

 

Wegvoeringstraat (voorheen Zandstraat) 5 – woning en bankkantoor

 

Adhémar, zoon van Arsène, doet op 10.06.1934 in Wetteren z’n Plechtige Communie. Vier dagen later wordt de “commissie” bij Pastoor Meulepas in Antwerpen opgehaald. Op het feest zijn aanwezig oa … Gustave Goedertier, Valère Goedertier en gezin, Ernest Vanden Durpel en dochter Mimi, Hélène Versavel (Wwe broer Edmond), Maria Joliet (“Wwe” broer Adhemar), Marie Meganck (Wwe broer Joseph) Mvr Lecat (privè lerares van Adhemar), …

– deep fake –
Tekenleraar

 

ex-Koster

 

 

 

Kunstschilder

 

“Verwoed” lezer van detective verhalen …

 

Amateur speurder

 

(Volledig verhoor: zie tijdslijn)

 

Omdat ik zinspeelde op het feit dat Goedertier zelf ook wel eens bezig was geweest met detective activiteiten, zei De Vos:

Goedertier had de neiging detective te spelen en was in zekere zin ijdel genoeg om een geval op te lossen. Goedertier had zich bijvoorbeeld bezig gehouden met het oplossen van volgende zaken :

 1. Moord op Jeanne van Calck te Brussel;
2. Diefstal bij juwelier Coosemans, Brussel, Waterloolaan;
3. Moord op Veranneman, Wetteren;
4. Vliegtuigfabriek Breguet, Paris, Goedertier sprak daarbij over een vliegtuigmodel dat hijzelf geconstrueerd had;
5. Goedertier had bij een bezoek aan de Belgische koning in het jaar 1932 of 33 geclaimd een plan op te stellen om de slechte economie uit het slop te halen;
6. Diefstal bij zijn schoonbroer, juwelier van den Durpel in Dendermonde.” Of Goedertier in deze zaak iets had kunnen oplossen, kon De Vos niet vertellen.

Verhoor Valére Goedertier op 30 augustus 1942 van 15.15 tot 18.15 uur.

“Hij zou zich ook bezig gehouden hebben met een schilderijdiefstal uit de Sint-Michielskerk (van Gent).  Arsène had een bijzonder oog voor deze dingen.”

Verhoor Jean – Louis Goedertier op 23 augustus 1942 van 18.00 tot 19.30 uur.

 

 

Verder lezen …

 

 

Orgelist

sporadisch en meestal op eigen vraag

 

 

 

 

Orgel St Gertrudiskerk Wetteren

 

 

Kunstcriticus voor de regionale krant

 

 

Amateur Historicus / Folklorist

     

 

Ontwerper

Uit de notities van Henry Koehn
Bespreking met Valère Goedertier in Sint-Niklaas, Statiestraat 40, Tel. 171, 30 augustus 1942 van 15.15 tot 18.15 uur.

V.G. sagt, dass Arsène eine Flugzeugerfindung gemacht hätte, die der des Fieselerstorch gleichkäme. Er war zu diesem Zweck mit Arsène in Paris bei dem bekannten Flugzeugfabrik Breguet. Arsène sprach mit diesem, obwohl es sehr schwer sein soll an ihn heranzukommen, einmal 25 Minuten und ein zweitesmal 1 1/2 Stunde. B. sagte ihm, dass die Sache was wäre, wenn er damit vor 1914 gekommen wäre, jetzt jedoch gehe die Konstruktion auf möglichst schnelle Flugzeuge, die die Länder untereinander schnellstens miteinander verbinden.

“V.G. zegt dat Arsène een uitvinding in verband met vliegtuigen gedaan had. Met dat doel was hij in Parijs met Arsène bij de bekende vliegtuigbouwer Breguet. Arsène sprak met hem, hoewel het zeer moeilijk is om met hem een afspraak te maken, een eerste maal 25 minuten en een tweede maal anderhalf uur. B. zegde hem dat zijn uitvinding iets had kunnen opleveren als hij daarmee voor 1914 voor de pinnen was gekomen, want nu gaat het om de constructie van zo snel mogelijke vliegtuigen die de landen onderling op de snelst mogelijke manier met elkaar kunnen verbinden.”

 

 

Bankier / Wisselagent

Bank – Wisselkantoor A. Goedertier te Wetteren  – De helderziendheid van de dame op foto is niet echt een onverdeeld succes gebleken …

 

 

 

 

 

 

 

 

Woning en bank- wisselkantoor Wegvoeringsstraat 5 (voorheen Zandstraat)
Tuin Wegvoeringstraat 5 (voorheen Zandstraat)

 

 

 

 

Ondernemer / Bestuurder

Verder lezen …

Voorzitter

Mutualiteit “De Eendracht” – Maatschappij van Onderlingen Bijstand

Verder lezen …

 

Davidsfonds (Lokale afdeling Wetteren)

Ondervoorzitter (Waarnemend voorzitter sinds 1932, ontslagnemend november 1934)

 

Directeur

Bestuurder / Voorzitter
Academie van Schone Kunsten Wetteren

 

Politieke ambities

Bestuurslid Cercle Catholique / Katholieken Kring

Investeerder

 

 

Le Blé qui Lève – 12 août 1912 – Wetteren”

 

Medisch

Steeds weer wordt “nachtblindheid” geassocieerd met Arséne Goedertier. De bron hiervan is te zoeken in ;

DOSSIER LAM GODS (Blz 324) – Karel Mortier

boek diefstal rechtvaardige rechters“Slechts bij toeval verna­men wij later van een inwoonster uit Wetteren, die zegde hem goed te heb­ben gekend, dat hij leed aan “nachtblindheid”. Zij deelde ons dit spontaan mee, zonder enig verband te maken met die burgerwachtdienst en zonder dat wij ernaar hadden geïnformeerd. Mogelijk was dat de reden waarom hij definitief werd vrijgesteld.”

Uit het originele document van de gemeente Wetteren blijkt dat “een ernstig misvormde linkervoet” aan de basis lag van de afkeuring voor de burgerwacht.

Misschien moeten wij de nachtblindheid toch kritisch bekijken temeer deze info slechts afkomstig is van één enkele (niet te verifiëren) bron en een verwarring met de oogziekte van zijn zoon Adhemar aan de basis ervan kan liggen.

Meer nog … “nachtblindheid” werd door zijn vrouw (of anderen) nooit aangehaald als een argument om haar man vrij te pleiten van de diefstal (wat ze nochtans uit alle macht probeerde …)

 

 

 

 

Overlijden te DENDERMONDE, zondag 25 november 1934 … 12:30 uur …
(89 jaar, 3 maanden, 4 dagen geleden)

Onderhoud met advocaat senator De Vos, Jooris in Dendermonde in zijn woning, Kerkstraat 70, Tel. 141 Dendermonde, tussen 10:00 en 13:30 uur op 9 juli 1941, uitgevoerd door Kriegsverwaltungsrat Henry Koehn.

Op 25 november 1934 vond in Dendermonde een politieke bijeenkomst van de “Katholieke Unie” plaats. Tijdens deze bijeenkomst nam ook Goedertier het woord, die zich erg opwond. Tijdens de bijeenkomst ging Goedertier buiten, zonder dat ik er verder erg in had of daarbij aan iets speciaals dacht. Na het beëindigen van de bijeenkomst vernam ik dat Goedertier ziek geworden was en dat hij zich in het huis van chauffeur Lanoey, Kerkstraat bevond. Hij was onwel geworden en was naar het huis van Lanoey gegaan, die hij helemaal niet kende.

Van daaruit werd hij met zijn eigen auto overgebracht naar het huis van zijn schoonbroer, Ernest van den Durpel, juwelier, Vlasmarkt.

 

 

 

 

Overlijdensbericht en doodsprentje

Arséne Goedertier
(23.12.1876 – 25.11.1934)

 

Linker luik
Arséne Goedertier (1876-1934)
Julienne Minne (1884-1943)
Adhemar Goedertier (1922-1936)

 

Midden luik
Sophie Vander Eecken (1812-1894)
Emile Goedertier (1831-1911)
Marie-Cecile Wandels (1844-1896)
Adhemar Goedertier (1875-1909)
Alida Goedertier (1878-1913)
Rechter luik
Edmond Goedertier (1867 – 1913)
Marie Goedertier (1903-1930)

Alle kisten werden in volle grond begraven. Er was geen grafkelder aanwezig :


Wetteren …

markt Wetteren - kl

Zandstraat, later Wegvoeringsstraat

Omstreeks 1910 …

 

 

Sporen

Inbeslagname

Gedetailleerder : De zaak | betrokkenen | Arséne Goedertier | De brieven
De zaak | betrokkenen | Arséne Goedertier | De schetsen

 

Handschriftvergelijking

 

 

Brief 8 …

Wij stellen het op prijs nogmaals te onderstrepen dat de oorzaken van dit conflict niet van onze kant komen en dat, indien deze zaak, met een tot hiertoe ongekende belangrijkheid op dit gebied, nog niet in gunstige zin is opgelost, men misschien nooit tot een gelukkige oplossing zal komen en de fout zal neerkomen op diegenen die hun verplichtingen, in gemeenschappelijk akkoord met de bevoegde overheid aangegaan, niet zijn nagekomen. Indien wij nogmaals aandringen op het aandeel der verantwoordelijkheid, is dit omdat vroeg of laat, wanneer de zaak verkeerd loopt, dit bekend zal worden en zwaar te dragen zal zijn, vooral na behandeling in het Belgische parlement.

 

Allerlaatste woorden van D.U.A. die de bisschop hebben bereikt …

Zij zijn vrij en zoals hen en zoals u blijft mij alleen over de gebeurtenissen af te wachten.
Ik was mijn handen en ik vertrek, met gerust gemoed, en ik neem mijn vreselijk geheim mee.

Gelieve te aanvaarden, Monseigneur, mijn eerbiedige groeten alsook mijn spijt dat u de mensen,
met wie u deze zaak, waarvan het historische belang niemand zal ontgaan, niet naar waarde
hebt behandeld en hebt weten te schatten.

D.U.A. 

 

De Wetterse pers … 19 mei 1935
Klik om te bekijken

Proost …