De vierde brief (Antwerpen 6 – 31 mei 1934)

 

————————–  (¡!) Hypothese  ————————–
Ging Arséne Goedertier zich op donderdag 31 mei 1934 vergewissen van de actuele plaatsgesteldheid en het exacte adres van de pastorij in Antwerpen, vulde de afpersingsbrief verder aan en postte er de vierde brief ?

 

Er werden vanuit regio Antwerpen slechts 3 van de 13 brieven verstuurd.

Brief 1 (30.04.1934 – Vlaamsch hoofd)

    (¡!) Begrafenis Mej. Désirée Lyssens

Brief 4 (31.05.1934 – Antwerpen 6)

   (¡!) Verificatie & verkenning omgeving ? (aangevuld adres Meulepas)

Brief 5 (04.06.1934 – Wilrijk)

   (¡!) Geen aanwijsbare reden

Ophaling losgeld (14.06.1934 – Markgrave)

 

De verstuurde brief, Brief 4 (31.05.1934 – Antwerpen 6), verschilt van de doorslag gevonden in de woning bij A. Goedertier. De naam en adres van Pastoor Meulepas is enkel te zien op de verstuurde brief.

Deze vierde brief werd afgestempeld op donderdag 31.05.1934 tussen 17 – 18 uur vanuit Antwerpen 6.

Een terechte vraag kan zijnIs A.Goedertier die dag ter plaatse gegaan om het adres van de Pastorij “St Laurentius” op de Markgravelei te verifiëren en de huidige situatie te verkennen? … en … heeft hij de brief op dat moment vervolledigd en verstuurd ? (zelfde scenario als enkele dagen voordien op maandag 28.05.1934 aan Brussel-Noord met het depotticket – ongeacht de uitvoerder).

 

Onder voorbehoud :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze vierde brief stak een verticaal afgescheurde krant:

(Ter illustratie – Voorpagina La Dernière Heure van Zaterdag 26 mei 1934, de krant waar de 3de advertentie in verscheen)

3de advertentie

 

 

 

Uit de het verslag van Van Ginderachter dd 10.01.1935:

“Uit de talrijke gesprekken die ik had met mevrouw X en haar zoon alsmede uit het nazicht van de boeken blijkt dat X op 31 mei niet afwezig was. Het moet dus een medeplichtige geweest zijn die de brief heeft gepost.”

(¡!) “uit het nazicht van de boeken blijkt” … nergens is een duiding bewaard gebleven hoe en waarom Van Ginderachter dit poneert. “De boeken” werden nooit in beslag genomen. Er werd ook nooit onderzoek gedaan naar de juistheid van de gegevens opgenomen “in de boeken” … 

Sta me toe te twijfelen aan de accuraatheid van het onderzoek VG als ik het volgende in zijn verslag dd 10 januari 1935 lees … “De nummers controlerend die voorkomen op het stadsplan van Antwerpen, hier bijgevoegd en gevonden in het bureau van X vernam ik dat het n° 730 15 overeenstemt met het adres: Meulepas Henri, Markgravenlei 95 Antwerpen. Het is me niet bekend van welk belang dit kan zijn …maar men weet toch nooit. Het ander nummer 75968 komt met niets overeen. De vrouw weet absoluut niets over de naam en het adres van Meulepas en heeft er nooit horen over spreken.”

 

Zie verklaring E.H. Hendrik Meulepas dd 16 juni 1934 in tijdslijn (14 juni 1934)


Relatie tussen Arséne Goedertier en Antwerpen tbv de plaats van overhandiging.