Legende :     Familiebanden    Aangetrouwd   Relatie Plantexel     Relatie Kerk     Overheid

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

A.

AERCUS Cesar

Twee broers : Arthur en Pieter

(V-) Zou verdachte personen met een plank en een (niet-startende) auto opgemerkt hebben aan St Baafs

(F) Kennis van PRIEM Polydore

Lees meer …

 

ANDRIES Joseph

 

brouwer, Kuurne

 

AERENS Alfons

Inspecteur bij de gerechtelijke politie, vaak tweede opsteller

 

B.

BEYAERT

Wisselagent uit Bassevelde, regelmatig aanwezig bij de vrijdagmiddag bijeenkomsten in Gent, Koestraat,  Café Moka

 

BOON Jan
(Halle, 6 januari 1898 – Ukkel, 31 december 1960)

Journalist – hoofdredacteur van De Standaard

 

BORNAUW Libertus
(Hekelgem 15 augustus 1874 – Dendermonde 27 november 1954)

Benedictijnermonnik – Pater St- Pieters & Paulusabdij te Dendermonde

(F) Aanwezig bij het levenseinde van Arsene Goedertier. Werd geroepen om de laatste sacramenten toe te dienen.

Lees meer …

BÖSS Prosper

(F) Leraar en Bestuurder van de tekenacademie in Wetteren. Volgens eigen verklaring niet de beste vriend van Arséne Goedertier.

 

BOSCH Pieter

(F) Bestuurslid “Werkmanshuis” – Wetteren

 

 

BRESSERS (Atelier)

 

 

 

 

 

BREYDELS (zusters), Bertha en José,

Woonden in 1934 recht tegenover de tekenacademie in Wetteren,  zagen Arséne Goedertier er meermaals (meestal ’s avonds) binnengaan (schrijfmachine, gereedschap, triplex (?) … )

 

C.

Calewaert Karel Justinus
(Deinze, 17 oktober 1893 – Gent, 27 december 1963)

Op 28 januari 1948 werd hij tot de 27ste bisschop van Gent benoemd

 

CHRISTIAENS Hélène

(F) Sinds 1932 in dienst bij Arsene Goedertier.

(V+) getuige van verdachte handeling AG in werkhuis – sporen zolder

 

CHRISTOPHE Lucien
(Verviers, 01 maart 1891 – Boistfort, 10 september 1975)

Op 12 april 1934 werd in opdracht van toenmalig minister van Justitie Paul-Emile Janson de ambtenaar Chris­tophe naar Gent gestuurd om  de omstandigheden waarin de diefstal was gebeurd te onderzoeken.

 

CLAUWAERT Coletta

(F) Was meer dan 30 jaar in dienst bij Arsene Goedertier. Woonde in bij haar schoonbroer Bernard VAN DAMME (!)

 

COOREMAN Henri
(Gent, 13 oktober 1882 – Gent

(F) Runde in 1934 een wisselkantoor op de Koornmarkt te Gent

(F) lid van de Commissie Openbare Onderstand vanaf 29 februari 1934 tot 30 juni 1953 (behalve tijdens de Duitse bezetting.)

(T) Zou zijn betrokken geweest bij de aanleiding van de diefstal

Lees meer …

 

COPPEJANS Frans
(Gent, 22 November 1867 – Gent, 22 Juli 1947)

Vóór de Eerste Wereldoorlog waren de gebroeders Coppejans gekende figuren
in Gent. Het was een artistieke familie: Frans was kunstschilder, zijn broer Henri
glasschilder en zijn broer Karel kunstsmid.

Lees meer …

COPPEJANS Hendrik (Henri)
(Gent, 05 januari 1883 – Gent, 13 augustus 1947)

glasschilder

Was de man die de grisaille St Johannes De Doper bij de teruggave controleerde op de echtheid.

 

COPPEJANS Karel (Charles)

kunstsmid

 

 

COPPIETERS Honeré
(Overmere, 30 maart 1874 – Gent, 20 december 1947)

(F) was de 27ste bisschop van het bisdom Gent (1927-1947)

Lees meer …

 

COUPÉ (zusters) Martha, Cécile en Louise

(F) De grootvader van Arséne Goedertier, Ludovicus (Louis) Goedertier (1798-1859) was de broer van de grootmoeder van de zusters Coupé, Rosalia Goedertier (1994 – 1870), gehuwd met Pieter Coupé

(F) Woonden in de Komijnstraat te Gent. Ook dat huis werd onderzocht obv een theorie. (1979 – Roger H. Marijnissen)

Poëziealbum van Cecile Coupé

 

CUELENAERE Hector 
(Maldegem, 20 maart 1881 – 18 april 1957)

 

doctor in de rechten, werd in 1907 verkozen tot gemeenteraadslid, was van 1908 tot 1926 schepen in de gemeente Maldegem en van 1926 tot 1939 burgemeester.  Hector Cuelenaere was een telg uit een politieke familie, die vijf generaties actief was in de Meetjeslandse gemeente Maldegem.

(F) Maakte deel uit van de RvB van Plantexel

 

D.

 

DANNEELS Maurits Louis
(Bachte Maria Leerne, 26.02.1880 – )

Kerkbediende

(V+) zou ontslagen zijn bij zijn vroegere werkgever de “Tramcompagnie” uit hoofde van diefstal goudwerk

 

 de Beer Joseph Esmond Samuel
(Wetteren 1887 – Deurne, 7 februari 1953)
directeur van het Sterckshofmuseum in Antwerpen-Deurne

Linkte directeur van het museum voor schone kunsten in Brussel (Prof Dr) Leo Van Puyvelde, en de kunstcriticus Emiel Renders aan de zaak. (lees ook : het paradigma | De Beer)

 

Bekijk !

DE CEULENER Marcel
(Mechelen, 4 November 1902 – Brussel 2 Oktober 1982)

pseudoniem René Dylman

Journalist voor “Het Volk” sinds 1921 (Schreef in 1935 voor Het Laatste Nieuws)
In het weekblad Taptoe (Het Volk), van november en december 1945, verscheen een ar­tikelenreeks “De bewogen geschiedenis van het Lam Gods.”

 

DE COCK Romain
(april 1901 – januari 1966)

Dokter, stond Arséne Goedertier bij in z’n laatste levensmomenten.

Lees meer …

 

DE GRAEVE Eduard

(F) Uitbater van een garage op de Markt te Wetteren alwaar AG zijn auto stalde.

(F) AG las er “La Dernière Heure” en vroeg er de krant ook soms mee … De DUA aankondigingen, gespeld op de dubbels van de brieven kwamen waarschijnlijk uit deze kranten.

(F)  Schoonbroer van de gezuster Breydels, rechtover de tekenacademie.

Lees meer …

 

DE GROOTE Emiel
(Wetteren 18.10.1868 – Gent 5.12.1953)
 
was 55 jaar organist van St.Baafs – Gent
Woonde te Wetteren, kende Goedertier

 

 

de Haerne Michel Hippolyte
(Turnhout, 23 Juli 1868  – Gent, 18 september 1938)

Michel Hyppolite Louis Marie Ghislain ridder de Haerne werd geboren in Turnhout op 23 juli 1868.
Hij schopte het tot eerste voorzitter van het hof van Beroep in Gent en maakte ook carrière bij de COO. Hij was sinds
december 1921 actief in de Commissie van Burgerlijke Godshuizen. Bij de hervorming tot COO van 1925 was hij beheerder van de krankzinnigen tot 1928 en voogd van talrijke wezen. Na een langdurige ziekte stierf hij op 18 september 1938 en werd na de begrafenisplechtigheid in de Sint-Michielskerk begraven op 22 september 1938.
Bij zijn dood was hij grootofficier in de orde van Leopold en gedecoreerd met het burgerlijk kruis van de eerste klasse.

 

DE HEEM Franz

Procureur des Konings te Gent. Stuurde het onderzoek en Luysterborgh.

Lees meer …

 

DE KREMER Raymond
(Gent, 8 juli 1887 – 17 september 1964)

Ook gekend onder de pseudoniemen Jean Ray – John Flanders

Gents schrijver met soms opmerkelijke krantenartikels in het ochtendblad “De Dag” (verwerkt in de tijdslijn). Hiernaast, opmerkelijke kritiek van een collega-journalist van dagblad “Het Volk”

 

DE MEESTER Arthur

Secretaris Bisdom Gent.

(T) “Speelde” op de Beurs. In een theorie zou hij verkeerd gelopen beleggingen hebben gedaan. De diefstal zou te maken hebben gehad met een schadeloosstelling van de gedupeerden.

Lees meer …

 

DE PAUW Florent
(F) Bijgenaamd “Neuske toe”

(F) Huurde de woning Wegvoeringsstraat 15, eigendom van Arséne Goedertier.
(F) Omtrent deze woning ontstond in 1934 een dispuut (zie tijdslijn)
(F) Verklaarde Lievens bij Goedertier thuis gezien te hebben (wordt tegengesproken)

 

 

 

DEPAIRE Iréne
(10 oktober 1876 – )

Bediende in het wisselkantoor van Arséne Goedertier van 1927 tot 1931. Later werkzaam bij de wasserij RIBBY, Koestraat Gent

 

 

De Roeck Gaston
(Gent, 22 april 1937 – 4 januari 2005)
Bracht in 2001-2002 de diefstal van de Rechtvaardige Rechters in de ruime publieke belangstelling. Meer over zijn theorieën in Gevolg | Theorieën

Stem: André Capiteyn

 

DE SCHRYVER (Familie)

Minister

 

 

DE SLOOVERE A.

Onderzoeksrechter in deze zaak tot 12 december 1934, erna vervangen door Onderzoeksrechter LIMPENS

 

 

DE SWAEF (Familie)

DE SWAEF Achiel
(Lede, 01.11.1862 – Hofstade 29.11.1934)

 

 

Besprechung mit Valère GOEDERTIER in St. Nikolaas, Statiestraat 40, Tel. 171, 30 August 1942 von 15:15 bis 18:15 Uhr. – Henry KOEHN :
Op de vraag of Achiel De Swaef daarmee enig verband zou kunnen hebben, zegde VG : “Achiel DE SWAEF was zijn neef.  A. heeft mij over A.D.S. gezegd dat hij niet te vertrouwen was, dus kan deze laatste ook niet met A. samengewerkt hebben.

 

Lees verder …

 

DE VOS (Jooris) Georges

(Schoten, 13 december 1889 – Dendermonde, 4 november 1942)

vroeger beambte op het gerechtshof. Onder invloed van toenmalig on­derzoeksrechter van Ginderachter, van wie hij de griffier was, studeerde hij rech­ten om via de Centrale Examencommissie het diploma van “doctor in de rechten” te verwerven. Was sindsdien advocaat bij de balie in Dendermonde.

In 1936 werd hij verkozen tot senator voor het arrondissement Sint-Niklaas-Dendermonde. Hij werd herverkozen in 1939 en bleef senator tot aan zijn overlijden

Waarschijnlijk getroffen door een hersentrombose, werd hij (met een rozenkrans in de hand) op 2 no­vember 1942 bewusteloos gevonden in een bioscoop in Gent. Hij overleed twee dagen later thuis, niet meer in staat nog iets te zeg­gen…

(F) Arséne Goedertier bekende aan DE VOS “Ik alleen weet waar het Lam Gods is

(F) Deed de eerste zoeking in de woning van Goedertier.

 

D’HAESELEIR Marie-Sylvie

nicht (dixit J.M.), wonende in Oordegem

 

 

DOSSCHE Jules
(1875 – Gent, 28/05/1948)

Wisselagent Brabantdam, later wonend Prinsenhof Gent
Gehuwd met Minne Jeanne Maria (1874 – 1925), zuster (?) van Minne Julienne echtgenote van Arséne Goedertier.

Lees meer …

 

DU CHATEAU Joseph

(Gent, 17 januari 1896 – Brugge, 8 oktober 1968)

Du Château was industrieel en burgemeester van WETTEREN.
Hij werd verkozen tot gemeenteraadslid van Wetteren en was er van 1927 tot 1957 burgemeester.

 

DUTRIEU Jules
wordt begin 20ste eeuw bekend met zijn gebrevetteerde Aeromotoren. Op de Provinciaalse Tentoonstelling van Hasselt in 1912 wordt aan de Aeromotor “Dutrieu” de hoogste onderscheiding, de gouden medaille toegekend. En bij de Internationale Prijskamp in Namen de eerste prijs en medaille van eerste klas; met gelukwensen van de jury voor hem en zijn medewerker Oscar De Backer.
Eind jaren 1930 is hij nog bestuurslid bij het Rode Kruis te Wetteren.
(F) Won samen met Arséne Goedertier de eerste prijs voor “Rijtuigen met één of meer paarden bespannen” op de Bloemenstoet uit 1930.
rechtvaardige rechters
LAM GODS
SINT BAAFS KATHEDRAAL GENT
DUYTSSCHAVER Camille
Grafdelver Gemeente Wetteren 1934
rechtvaardige rechters
LAM GODS
SINT BAAFS KATHEDRAAL GENT

E.

F.

FLANDERS John

Alias voor Raymond DE KREMER (zie hiervoor)

 

G.

GOEDERTIER (Familie)

relatieschema Arsene Goedertier - Familiale toestand in 1934
Familiale toestand in 1934

Relevante personen in Relatieschema – In leven 1934

GOEDERTIER Arséne
(Lede, 23 december 1876 – Dendermonde, 25 november 1934)

Lees meer …

 

GOEDERTIER Emile

handelsdirecteur
Kortrijksesteenweg 161, Gent

(F) Zoon van Edmond, neef van Arséne.

(F) betrokken bij Plantexel.

 

 

GOEDERTIER Joseph

Kortrijksesteenweg 161, Gent (voorheen Antwerpen, Markgravelei)

(F) Zoon van Edmond, neef van Arséne.

(F) Werkte in Brussel, Frere Orbanlaan … in een bedrijf van “stoffen”

 

 

 

 

(F) vertrok op 12 februari 1935 naar Belgisch Congo en werd diengevolge in deze zaak NOOIT verhoord …

 

 

GOEDERTIER Gustave
(Lede, 1902  – Kapellen, 17 October 1975) 

Zoon van GOEDERTIER Hilaire en van Van Hauwermeiren Louise 1871-1906.

(F) Directeur van de wasserij RIBBY en wonend te ANTWERPEN, Belgielei 70

(F) Was op 10.06.1934 op het Communiefeest van Adhemar Goedertier

(F) Goede connecties kerkraad Sint-Laurentius (Antwerpen) I934.

 

GOEDERTIER Hilaire
(1870-1944)

(F) Neef van A.G. – vader van Gustave

Koster en organist van de St. Martinuskerk in Lede. Kostersfamilie woonde vooraan in de Kasteeldreef. Bij het overlijden van zijn echtgenote Louise Van Hauwermeiren, bleef Hiliaire achter met vier zeer jonge kinderen. Een jaar later hertrouwde hij met haar zuster Esther met wie hij nog twee kinderen kreeg.

 

GOEDERTIER , José
Zoon van Joseph en Marie Meganck, Neef van Arséne

Gekende kunstschilder

 

GOEDERTIER, Octave Jerome

Lede – Neef van A.G. – Broer van Hilaire

 

GOEDERTIER Valére

De enige in leven zijnde broer van Arséne in 1934

Lees meer …

Communiefoto, genomen op 10.06.1934

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOEDERTIER Joseph, Antoine, Prosper, Marie
(Lokeren, 16 juni 1893 – Gent, 29 januari 1971)

 

Achterneef van Arsène
krijgt van A.G. een lening van 600.000 frank
Schoolgenoot van minister Edmond Rubbens met wie hij in het bestuur zat van de studentenvereniging ‘Amicitia’ .

 • Zoon van Polydoor G. (13 juni 1858 – 12 oktober 1940), geneesheer, schepen van Lokeren
 • Wonende te Gent , Keizer Karelstraat 103
 • Getrouwd met Marie-Thérèse De Smet, wonende te Zomergem, de dochter van de burgemeester
 • Advocaat
 • Gemeenteraadslid Evergem van 1926 tot 1932
 • Voorzitter Verbond van Vlaamsche Vereenigingen
 • Voorzitter v/h KVOVH (Kath. Vlaamsch Oud-Hoogstudentenverbond)
 • Lid bestendige deputatie
 • Aandeelhouder Plantexel

 

H.

Hayoit de Termicourt Raoul
(Antwerpen, 13 maart 1893 – Brussel, 26 november 1970)

1932: procureur-generaal bij het hof van beroep in Brussel.

(F) had in deze zaak een vergadering in BRUSSEL op 06 juni 1934 samen met minister van Justitie P.E. JANSON en Procureur des Konings Gent: F. DE HEEM.

 

HEBBERECHT Alfons

Kerkbediende  belast met het sluiten van de deuren van de kathedraal de avond van 10 april 1934

 

 

HOENS Camille

Secretaris Cercle Catholique de Gand, Korte Meer 8 Gent

Kennis van AG, ging er regelmatig op bezoek

 


Huyghe
René
(Arras, 3 mei 1906 – Parijs, 5 februari 1997)

In 1930 werd hij aangesteld door het Louvre als conservator voor schilderkunst en kort daarop werd hij gepromoveerd tot hoofdconservator van het museum.

 

I.

J.

JANSON Paul-Emile
(Brussel, 30 mei 1872 – concentratiekamp Buchenwald, 3 maart 1944)

van oktober 1932 tot november 1934 minister van Justitie.

(F) Hij gebruikte in deze zaak de gevleugelde woorden “On ne traite pas avec les gangsters, nous ne sommes pas en Amérique.” (verhoor Coppieters)

Lees meer …

 

JOLIET Marie
(Gent, 16 februari 1881 – Gent, 02 augustus 1975)

beschouwd als ‘schoonzuster’ van Arsène Goedertier, was verloofde van dokter Adhemar Goedertier (1875-1909) op het ogenblik van zijn overlijden.

Oscar Joliet
 • zuster van Oscar JOLIET (Latere hulpbisschop van Gent -1948). Vanaf 1927 tot 1945 was hij rector van het Belgisch Pauselijk College te Rome.
 • Werkte als ‘kassierster van de titels’ bij de Gentse Afdeling van de ‘Algemeene Bankvereeniging’ (Boerenbond)
 • Aanwezig op het Communiefeest van Adhemar (zoontje van).

(F) Op 26 november 34 (daags na overlijden) werd vanuit de woning van A.G. telefonisch contact gezocht met het nummer van de ‘Algemeene Bankvereeniging‘, St Baafsplein Gent.

 

 

 

K.

KERCKHAERT Noël

Journalist, onderzocht samen met Karel Mortier de diefstal en afpersing. Samen brachten ze verschillende boeken uit over de zaak, een eerste in 1966, getiteld “De diefstal van de Rechtvaardige Rechters : kriminologische studie“. Later volgde nog “De rechtvaardige rechters gestolen” (1968) en het iconische “Dossier Lam Gods” (1994).