Legende :     Familiebanden    Aangetrouwd   Relatie Plantexel     Relatie Kerk     Overheid

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

A.

AERCUS Cesar

Twee broers : Arthur en Pieter

(V-) Zou verdachte personen met een plank en een (niet-startende) auto opgemerkt hebben aan St Baafs

(F) Kennis van PRIEM Polydore

Lees meer …

 

ANDRIES Joseph

 

brouwer, Kuurne

 

AERENS Alfons

Inspecteur bij de gerechtelijke politie, vaak tweede opsteller

 

B.

BEYAERT

Wisselagent uit Bassevelde, regelmatig aanwezig bij de vrijdagmiddag bijeenkomsten in Gent, Koestraat,  Café Moka

 

BOON Jan
(Halle, 6 januari 1898 – Ukkel, 31 december 1960)

Journalist – hoofdredacteur van De Standaard

 

BORNAUW Libertus
(Hekelgem 15 augustus 1874 – Dendermonde 27 november 1954)

Benedictijnermonnik – Pater St- Pieters & Paulusabdij te Dendermonde

(F) Aanwezig bij het levenseinde van Arsene Goedertier. Werd geroepen om de laatste sacramenten toe te dienen.

Lees meer …

BÖSS Prosper

(F) Leraar en Bestuurder van de tekenacademie in Wetteren. Volgens eigen verklaring niet de beste vriend van Arséne Goedertier.

 

BOSCH Pieter

(F) Bestuurslid “Werkmanshuis” – Wetteren

 

 

BRESSERS (Atelier)

 

 

 

 

 

BREYDELS (zusters), Bertha en José,

Woonden in 1934 recht tegenover de tekenacademie in Wetteren,  zagen Arséne Goedertier er meermaals (meestal ’s avonds) binnengaan (schrijfmachine, gereedschap, triplex (?) … )

 

C.

Calewaert Karel Justinus
(Deinze, 17 oktober 1893 – Gent, 27 december 1963)

Op 28 januari 1948 werd hij tot de 27ste bisschop van Gent benoemd

 

CHRISTIAENS Hélène

(F) Sinds 1932 in dienst bij Arsene Goedertier.

(V+) getuige van verdachte handeling AG in werkhuis – sporen zolder

 

CHRISTOPHE Lucien
(Verviers, 01 maart 1891 – Boistfort, 10 september 1975)

Op 12 april 1934 werd in opdracht van toenmalig minister van Justitie Paul-Emile Janson de ambtenaar Chris­tophe naar Gent gestuurd om  de omstandigheden waarin de diefstal was gebeurd te onderzoeken.

 

CLAUWAERT Coletta

(F) Was meer dan 30 jaar in dienst bij Arsene Goedertier. Woonde in bij haar schoonbroer Bernard VAN DAMME (!)

 

COMPEERS  François

(F) Taxichauffeur uit Antwerpen die het losgeld in ontvangst nam.

 

 

COOREMAN Henri
(Gent, 13 oktober 1882 – Gent

(F) Runde in 1934 een wisselkantoor op de Koornmarkt te Gent

(F) lid van de Commissie Openbare Onderstand vanaf 29 februari 1934 tot 30 juni 1953 (behalve tijdens de Duitse bezetting.)

(T) Zou zijn betrokken geweest bij de aanleiding van de diefstal

Lees meer …

 

COPPEJANS Frans
(Gent, 22 November 1867 – Gent, 22 Juli 1947)

Vóór de Eerste Wereldoorlog waren de gebroeders Coppejans gekende figuren
in Gent. Het was een artistieke familie: Frans was kunstschilder, zijn broer Henri
glasschilder en zijn broer Karel kunstsmid.

Lees meer …

COPPEJANS Hendrik (Henri)
(Gent, 05 januari 1883 – Gent, 13 augustus 1947)

glasschilder

Was de man die de grisaille St Johannes De Doper bij de teruggave controleerde op de echtheid.

 

COPPEJANS Karel (Charles)

kunstsmid

 

 

COPPIETERS Honeré
(Overmere, 30 maart 1874 – Gent, 20 december 1947)

(F) was de 27ste bisschop van het bisdom Gent (1927-1947)

Lees meer …

 

COUPÉ (zusters) Martha, Cécile en Louise

(F) De grootvader van Arséne Goedertier, Ludovicus (Louis) Goedertier (1798-1859) was de broer van de grootmoeder van de zusters Coupé, Rosalia Goedertier (1794 – 1870), gehuwd met Pieter Coupé

(F) Woonden in de Komijnstraat te Gent. Ook dat huis werd onderzocht obv een theorie. (1979 – Roger H. Marijnissen)

Poëziealbum van Cecile Coupé

 

CUELENAERE Hector 
(Maldegem, 20 maart 1881 – 18 april 1957)

 

doctor in de rechten, werd in 1907 verkozen tot gemeenteraadslid, was van 1908 tot 1926 schepen in de gemeente Maldegem en van 1926 tot 1939 burgemeester.  Hector Cuelenaere was een telg uit een politieke familie, die vijf generaties actief was in de Meetjeslandse gemeente Maldegem.

(F) Maakte deel uit van de RvB van Plantexel

 

D.

 

DANNEELS Maurits Louis
(Bachte Maria Leerne, 26.02.1880 – )

Kerkbediende

 

 de Beer Joseph Esmond Samuel
(Wetteren 1887 – Deurne, 7 februari 1953)
directeur van het Sterckshofmuseum in Antwerpen-Deurne

Linkte directeur van het museum voor schone kunsten in Brussel (Prof Dr) Leo Van Puyvelde, en de kunstcriticus Emiel Renders aan de zaak. (lees ook : het paradigma | De Beer)

 

Bekijk !

DE CEULENER Marcel
(Mechelen, 4 November 1902 – Brussel 2 Oktober 1982)

pseudoniem René Dylman

Journalist voor “Het Volk” sinds 1921 (Schreef in 1935 voor Het Laatste Nieuws)
In het weekblad Taptoe (Het Volk), van november en december 1945, verscheen een ar­tikelenreeks “De bewogen geschiedenis van het Lam Gods.”

 

DE COCK Romain
(april 1901 – januari 1966)

Dokter, stond Arséne Goedertier bij in z’n laatste levensmomenten.

Lees meer …

 

DE GRAEVE Eduard

(F) Uitbater van een garage op de Markt te Wetteren alwaar AG zijn auto stalde.

(F) AG las er “La Dernière Heure” en vroeg er de krant ook soms mee … De DUA aankondigingen, gespeld op de dubbels van de brieven kwamen waarschijnlijk uit deze kranten.

(F)  Schoonbroer van de gezuster Breydels, rechtover de tekenacademie.

Lees meer …

 

DE GROOTE Emiel
(Wetteren 18.10.1868 – Gent 5.12.1953)
 
was 55 jaar organist van St.Baafs – Gent
Woonde te Wetteren, kende Goedertier

 

 

de Haerne Michel Hippolyte
(Turnhout, 23 Juli 1868  – Gent, 18 september 1938)

Michel Hyppolite Louis Marie Ghislain ridder de Haerne werd geboren in Turnhout op 23 juli 1868.
Hij schopte het tot eerste voorzitter van het hof van Beroep in Gent en maakte ook carrière bij de COO. Hij was sinds
december 1921 actief in de Commissie van Burgerlijke Godshuizen. Bij de hervorming tot COO van 1925 was hij beheerder van de krankzinnigen tot 1928 en voogd van talrijke wezen. Na een langdurige ziekte stierf hij op 18 september 1938 en werd na de begrafenisplechtigheid in de Sint-Michielskerk begraven op 22 september 1938.
Bij zijn dood was hij grootofficier in de orde van Leopold en gedecoreerd met het burgerlijk kruis van de eerste klasse.

 

DE HEEM Franz

Procureur des Konings te Gent. Stuurde het onderzoek en Luysterborgh.

Lees meer …

 

DE KREMER Raymond
(Gent, 8 juli 1887 – 17 september 1964)

Ook gekend onder de pseudoniemen Jean Ray – John Flanders

Gents schrijver met soms opmerkelijke krantenartikels in het ochtendblad “De Dag” (verwerkt in de tijdslijn). Hiernaast, opmerkelijke kritiek van een collega-journalist van dagblad “Het Volk”

 

DE MEESTER Arthur

Secretaris Bisdom Gent.

(T) “Speelde” op de Beurs. In een theorie zou hij verkeerd gelopen beleggingen hebben gedaan. De diefstal zou te maken hebben gehad met een schadeloosstelling van de gedupeerden.

Lees meer …

 

DE PAUW Florent
(F) Bijgenaamd “Neuske toe”

(F) Huurde de woning Wegvoeringsstraat 15, eigendom van Arséne Goedertier.
(F) Omtrent deze woning ontstond in 1934 een dispuut (zie tijdslijn)
(F) Verklaarde Lievens bij Goedertier thuis gezien te hebben (wordt tegengesproken)

 

 

 

DEPAIRE Iréne
(10 oktober 1876 – )

Bediende in het wisselkantoor van Arséne Goedertier van 1927 tot 1931. Later werkzaam bij de wasserij RIBBY, Koestraat Gent

 

 

De Roeck Gaston
(Gent, 22 april 1937 – 4 januari 2005)
Bracht in 2001-2002 de diefstal van de Rechtvaardige Rechters in de ruime publieke belangstelling. Meer over zijn theorieën in Gevolg | Theorieën

Stem: André Capiteyn

 

DE SCHRYVER (Familie)

Minister

 

 

DE SLOOVERE A.

Onderzoeksrechter in deze zaak tot 12 december 1934, erna vervangen door Onderzoeksrechter LIMPENS

 

 

DE SWAEF (Familie)

DE SWAEF Achiel
(Lede, 01.11.1862 – Hofstade 29.11.1934)

 

 

Besprechung mit Valère GOEDERTIER in St. Nikolaas, Statiestraat 40, Tel. 171, 30 August 1942 von 15:15 bis 18:15 Uhr. – Henry KOEHN :
Op de vraag of Achiel De Swaef daarmee enig verband zou kunnen hebben, zegde VG : “Achiel DE SWAEF was zijn neef.  A. heeft mij over A.D.S. gezegd dat hij niet te vertrouwen was, dus kan deze laatste ook niet met A. samengewerkt hebben.

 

Lees verder …

 

DE VOS (Jooris) Georges

(Schoten, 13 december 1889 – Dendermonde, 4 november 1942)

vroeger beambte op het gerechtshof. Onder invloed van toenmalig on­derzoeksrechter van Ginderachter, van wie hij de griffier was, studeerde hij rech­ten om via de Centrale Examencommissie het diploma van “doctor in de rechten” te verwerven. Was sindsdien advocaat bij de balie in Dendermonde.

In 1936 werd hij verkozen tot senator voor het arrondissement Sint-Niklaas-Dendermonde. Hij werd herverkozen in 1939 en bleef senator tot aan zijn overlijden

Waarschijnlijk getroffen door een hersentrombose, werd hij (met een rozenkrans in de hand) op 2 no­vember 1942 bewusteloos gevonden in een bioscoop in Gent. Hij overleed twee dagen later thuis, niet meer in staat nog iets te zeg­gen…

(F) Arséne Goedertier bekende aan DE VOS “Ik alleen weet waar het Lam Gods is

(F) Deed de eerste zoeking in de woning van Goedertier.

 

D’HAESELEIR Marie-Sylvie

nicht (dixit J.M.), wonende in Oordegem

 

 

DOSSCHE Jules
(1875 – Gent, 28/05/1948)

Wisselagent Brabantdam, later wonend Prinsenhof Gent
Gehuwd met Minne Jeanne Maria (1874 – 1925), zuster van Minne Julienne echtgenote van Arséne Goedertier.

Lees meer …

 

DU CHATEAU Joseph

(Gent, 17 januari 1896 – Brugge, 8 oktober 1968)

Du Château was industrieel en burgemeester van WETTEREN.
Hij werd verkozen tot gemeenteraadslid van Wetteren en was er van 1927 tot 1957 burgemeester.

 

DUTRIEU Jules
wordt begin 20ste eeuw bekend met zijn gebrevetteerde Aeromotoren. Op de Provinciaalse Tentoonstelling van Hasselt in 1912 wordt aan de Aeromotor “Dutrieu” de hoogste onderscheiding, de gouden medaille toegekend. En bij de Internationale Prijskamp in Namen de eerste prijs en medaille van eerste klas; met gelukwensen van de jury voor hem en zijn medewerker Oscar De Backer.
Eind jaren 1930 is hij nog bestuurslid bij het Rode Kruis te Wetteren.
(F) Won samen (?) met Arséne Goedertier de eerste prijs voor “Rijtuigen met één of meer paarden bespannen” op de Bloemenstoet uit 1930.
rechtvaardige rechters
LAM GODS
SINT BAAFS KATHEDRAAL GENT
DUYTSSCHAVER Camille
Grafdelver Gemeente Wetteren 1934
rechtvaardige rechters
LAM GODS
SINT BAAFS KATHEDRAAL GENT

E.

F.

FLANDERS John

Alias voor Raymond DE KREMER (zie hiervoor)

 

G.

GOEDERTIER (Familie)

relatieschema Arsene Goedertier - Familiale toestand in 1934
Familiale toestand in 1934

Relevante personen in Relatieschema – In leven 1934

GOEDERTIER Arséne
(Lede, 23 december 1876 – Dendermonde, 25 november 1934)

Lees meer …

 

GOEDERTIER Emile

handelsdirecteur
Kortrijksesteenweg 161, Gent

(F) Zoon van Edmond, neef van Arséne.

(F) betrokken bij Plantexel.

 

GOEDERTIER Joseph
(Antwerpen, 23 juli 1907 – ?)

Kortrijksesteenweg 161, Gent (voorheen Antwerpen, Markgravelei)

(F) Zoon van Edmond, neef van Arséne.

(F) Werkte in Brussel, Frere Orbanlaan … in een bedrijf van “stoffen”

 

 

 

 

(F)vertrok op 12 februari 1935 naar Belgisch Congo en werd diengevolge in deze zaak NOOIT verhoord …

 

GOEDERTIER Gustave
(Lede, 1902  – Kapellen, 17 October 1975) 

Zoon van GOEDERTIER Hilaire en van Van Hauwermeiren Louise 1871-1906.

(F) Directeur van de wasserij RIBBY en wonend te ANTWERPEN, Belgielei 70

(F) Was op 10.06.1934 op het Communiefeest van Adhemar Goedertier (Toevallig ?)

(F) Goede connecties kerkraad Sint-Laurentius (Antwerpen) I934.

 

GOEDERTIER, Octave Jerome
(Lede, 28 juli 1879 – Wichelen, 13 juni 1960)

Lede – Neef van A.G. – Broer van Hilaire en Henri

 

GOEDERTIER Hilaire
(Lede, 10 oktober 1870 – 23 mei 1944)

(F) Neef van A.G. – vader van Gustave –  Broer van Octave en Henri

Koster en organist van de St. Martinuskerk in Lede. Kostersfamilie woonde vooraan in de Kasteeldreef. Bij het overlijden van zijn echtgenote Louise Van Hauwermeiren, bleef Hiliaire achter met vier zeer jonge kinderen. Een jaar later hertrouwde hij met haar zuster Esther met wie hij nog twee kinderen kreeg.

 

GOEDERTIER, Henri
(Lede, )

Lede – Neef van A.G. – Broer van Hilaire en Octave

Vergezelde AG naar Rupelmonde, de dag dat de eerste brief werd gepost.

 

GOEDERTIER , José
(24 september 1900 – 09 september 1967)
Zoon van Joseph en Marie Meganck, Neef van Arséne

Gekende kunstschilder

 

GOEDERTIER Valére
(Overmere, 07 november 1882 – St Niklaas, 01 augustus 1971)

De enige in leven zijnde broer van Arséne in 1934

Lees meer …

Communiefoto, genomen op 10.06.1934

 

GOEDERTIER Joseph, Antoine, Prosper, Marie
(Lokeren, 16 juni 1893 – Gent, 29 januari 1971)

 

Achterneef van Arsène (Langs moeders zijde – tak Van der Eecken)
krijgt van A.G. een lening van 600.000 frank
Schoolgenoot van minister Edmond Rubbens met wie hij in het bestuur zat van de studentenvereniging ‘Amicitia’ .

 • Zoon van Polydoor G. (13 juni 1858 – 12 oktober 1940), geneesheer, schepen van Lokeren
 • Wonende te Gent , Keizer Karelstraat 103
 • Getrouwd met Marie-Thérèse De Smet, wonende te Zomergem, de dochter van de burgemeester
 • Advocaat
 • Gemeenteraadslid Evergem van 1926 tot 1932
 • Voorzitter Verbond van Vlaamsche Vereenigingen
 • Voorzitter v/h KVOVH (Kath. Vlaamsch Oud-Hoogstudentenverbond)
 • Lid bestendige deputatie
 • Aandeelhouder Plantexel

 

H.

Hayoit de Termicourt Raoul
(Antwerpen, 13 maart 1893 – Brussel, 26 november 1970)

1932: procureur-generaal bij het hof van beroep in Brussel.

(F) had in deze zaak een vergadering in BRUSSEL op 06 juni 1934 samen met minister van Justitie P.E. JANSON en Procureur des Konings Gent: F. DE HEEM.

 

HEBBERECHT Alfons

Kerkbediende  belast met het sluiten van de deuren van de kathedraal de avond van 10 april 1934

 

 

HOENS Camille

Secretaris Cercle Catholique de Gand, Korte Meer 8 Gent

Kennis van AG, ging er regelmatig op bezoek

 


Huyghe
René
(Arras, 3 mei 1906 – Parijs, 5 februari 1997)

In 1930 werd hij aangesteld door het Louvre als conservator voor schilderkunst en kort daarop werd hij gepromoveerd tot hoofdconservator van het museum.

 

I.

J.

JANSON Paul-Emile
(Brussel, 30 mei 1872 – concentratiekamp Buchenwald, 3 maart 1944)

van oktober 1932 tot november 1934 minister van Justitie.

(F) Hij gebruikte in deze zaak de gevleugelde woorden “On ne traite pas avec les gangsters, nous ne sommes pas en Amérique.” (verhoor Coppieters)

Lees meer …

 

JOLIET Marie
(Gent, 16 februari 1881 – Gent, 02 augustus 1975)

beschouwd als ‘schoonzuster’ van Arsène Goedertier, was verloofde van dokter Adhemar Goedertier (1875-1909) op het ogenblik van zijn overlijden.

Oscar Joliet
 • zuster van Oscar JOLIET (Latere hulpbisschop van Gent -1948). Vanaf 1927 tot 1945 was hij rector van het Belgisch Pauselijk College te Rome.
 • Werkte als ‘kassierster van de titels’ bij de Gentse Afdeling van de ‘Algemeene Bankvereeniging’ (Boerenbond)
 • Aanwezig op het Communiefeest van Adhemar (zoontje van).

(F) Op 26 november 34 (daags na overlijden) werd vanuit de woning van A.G. telefonisch contact gezocht met het nummer van de ‘Algemeene Bankvereeniging‘, St Baafsplein Gent.

 

 

 

K.

KERCKHAERT Noël

Journalist, onderzocht samen met Karel Mortier de diefstal en afpersing. Samen brachten ze verschillende boeken uit over de zaak, een eerste in 1966, getiteld “De diefstal van de Rechtvaardige Rechters : kriminologische studie“. Later volgde nog “De rechtvaardige rechters gestolen” (1968) en het iconische “Dossier Lam Gods” (1994).

 

 

KINDT

Wisselagent uit Zelzate, regelmatig aanwezig bij de vrijdagmiddag bijeenkomsten in Gent, Koestraat,  Café Moka

 

 

KOEHN Henry

Oberleutnant Henry Koehn onderzocht tussen 24.06.1940 en 17.09.1943 tijdens WO II de diefstal en afpersing. Koehn handelde in rechtstreekse opdracht van de Duitse minister van Propaganda Goebbels.

Lees meer …

 

L.

LEHOUCQ Julienne & Marguerite

Getuigen auto & lichtschijnsel nacht diefstal

 

 

LEYNEN Hilda
(11 januari 1922 – 14 August 1997)

(F) Samen met Karel Mortier een gedreven en belangrijk amateur speurder naar de omstandigheden en de bergplaats van de RR.

 

 

LIMPENS G.

(F) Onderzoeksrechter te Gent. Vanaf 12.12.34 houder van het dossier

 

 

LIEVENS Oscar
(Lede, 30 juli 1877 – Wetteren, 05 maart 1935)

werd door het “openbaar gerucht” gelinkt aan de zaak, er werden nooit aanwijzingen gevonden, laat staan bewijs, dat Lievens iets met deze zaak te maken heeft.

 Lees verder…

 

LORRE Maurice

handelaar stoffen

gehuwd met Margriet Van Severen
Stationsstraat 7, Wetteren

(F) commissaris Plantexel

 

LUYSTERBORGH Antoine

(F) Commissaris Gerechtelijke Politie Gent – Leider onderzoek

Lees meer …

M.

 

MAHIEU Gustave

Ieper
handelaar

 

MEGANCK Marie

Echtgenote van Joseph GOEDERTIER, schoonzus van Arséne

 

MEULEPAS Henri
(? – 1 februari 1943)

(F) Aangesteld als pastoor van de St Laurentiuskerk in 1928

Lees meer …

 

MINNE Jeanne Maria
(Lille, 08 december 1874 – Gent 02 april 1925)

zuster van Minne Julienne, echtgenote van Arséne Goedertier.
echtgenote van Jules DOSSCHE

 

MINNE Julienne
(Parijs (Fr), 06 mei 1884 – St. Niklaas, 18 december 1943)

echtgenote van Arséne Goedertier.
moeder van Adhemar Goedertier

Lees meer …

 

MORTIER Karel

wordt gezien als de autoriteit en een van de belangrijkste onderzoekers in de naoorlogse geschiedenis. Zonder hem, Noël Kerckhaert en vooral ook Hilde Leynen was veel kennis verloren gegaan.

Omtrent de documentatie Koehn, lees : hetparadigma.eu | Karel Mortier

Schreef samen met journalist Noël Kerckhaert toonaangevende boeken … “De diefstal van de Rechtvaardige Rechters : kriminologische studie” (1966), “De rechtvaardige rechters gestolen” (1968) en het iconische “Dossier Lam Gods” (1994).  In 2005 volgde bij Academia Press “De verdwenen Rechters“.

 

 

MOYAERT Géry

directeur in Bashishombe (Congo)

 

MOYAERT Hubert

Poperinge
bestuurder Congolese maatschappij “Sacominstra”

 

 

MOYAERT Joseph

directeur in Mariaburg

 

 

MYSTER Arséne (Pseudoniem)

Oud politiefunctionaris die in opdracht van het Brusselse bladL’Indépendance belgein de St Baafskathedraal op onderzoek kwam.

 

 

N.

 

O.

 

P.

PHILIPPOT Albert
(Couillet, Charleroi, 1899, – St Pieters Woluwe, 1974)

Schoonzoon van Jef VAN DER VEKEN

 

PRIEM Polydore
(Gent, 31 maart 1878 – 18 april 1937)

(F) Kennis van Cesar AERCUS.

(T) Wordt genoemd in de theorie van Gaston De Roeck

 

PUISSANT Alexis

(F) Bediende goederen bewaarplaats station Brussel Noord

(F) Nam het paneel “St Johannes De Doper” in ontvangst op 28 mei 1934

 

R.

RADESKA Remy

(F) Journalist van het Brussels dagblad l’indépendance Belge die op 18 april 1934 met een ingepakte plank door de stad Brussel paradeert.

 

RENDERS Emile
(Diksmuide, 18 januari 1872 – Brugge, 7 april 1956)
was een Belgisch kunstverzamelaar en -criticus, alsook tekenaar. 

Werd, samen met Leo Van Puyvelde door DE BEER in 1943 gelinkt met de zaak.

 

RICHET Arséne

(F) Wisselagent uit Lochristi, regelmatig aanwezig bij de vrijdagmiddag bijeenkomsten in Gent, Koestraat,  Café Moka

Lees verder …

 

ROESEMS François-Louis

(F) Bediende Plantexel Brussel

 

 

ROTTHIER Frans
(Roubaix (Fr), 04 oktober 1874 – Gent, 28 december 1934)

(F) Koster-orgelist St Pieterskerk, st Pietersplein Gent
(F) Werd door de krant De Standaard in verband gebracht met de zaak. Negatief

 

RUBBENS Edmond
(Zele, 15 januari 1894 – Zele, 27 april 1938)

Van 1934 tot 1935 was Rubbens minister van Arbeid en Sociale Voorzorg in de regering-Theunis IV

 

S.

SCHOTTE Hippolyte
Aalst, 25 april 1885  – 1950

Leerlooierij Schotte Aalst

(F) Maakte deel uit van de RvB van Plantexel

 

SEGHERS Emiel Jan
(Gent, 3 september 1855 – 17 mei 1927)

Op 22 maart 1917 werd Emile Jan Seghers benoemd tot bisschop van Gent

 

SNOECK Alfred
(Gent, 02 maart 1873 – )

Verzekeringsagent “Noord-Brabant – AG vroeg om er een levensverzekering
had telefonisch contact na overlijden AG met Julienne Minne

 

 STANDAERT Alphonse
(Waarschoot, 12 mei 1869 – Gent, 26 april 1945)

Kanunnik – voorzitter van de Kerkfabriek

 

 

STORME Marcel
(Gent, 3 augustus 1930 – 30 maart 2018)

(F) Gehuwd (1956) met Godelieve De Schrijver, (dochter van August De Schrijver)
(F) Schoonbroer van Leo Van Cauwelaert (zoon van Frans Van Cauwelaert)

studeerde rechten in Gent, Parijs en Londen. De advocaat was hoogleraar in Gent en Antwerpen. Hij had van 1977 tot 1981 voor de Vlaamse christendemocraten zitting in de Senaat.

Zoon van Jules Jacob Storme

Jules Storme werd schepen van de stad GENT (1934-1943) na de implosie van het drieledig college n.a.v. faillissement van de lokale Bank van de Arbeid. Hij was o.m. bevoegd voor Burgerlijke Stand, Militie, Slachthuis, veemarkten en (vanaf 1939) voor Openbare Onderstand, omhalingen en tombola’s en erediensten. Van 14 juni tot 11 oktober 1940 was hij waarnemend burgemeester van de stad.

 

T.

 

V.

VAN BOUCHAUTE Oscar

Kerkbediende St Baafs –

 

 

VAN BRABANDT Albert

pastoor van de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk in Gent.
… Maria D.B. uit Gent met verhaal Pater Paul, benedictijn uit Dendermonde.

 

 

VAN DEN ABEELE Emiel

Bloemist en kunstschilder uit Lochristi, kennis van Richet Arséne (regelmatig aanwezig bij de vrijdagmiddag bijeenkomsten in Gent, Koestraat,  Café Moka)

() Wordt door een anonieme bron uit Wetteren op 19 maart 1935 genoemd als mogelijks de man “met het sikje”.
() Wordt geconfronteerd  met Alexis PUISSANT (Bediende NMBS te Brussel) op 03 april 1935. (“niet stellig, er is een zekere gelijkenis, een kleine gelijkenis. Was niet zo mager van gezicht, bruiner van gelaatskleur, de snor was niet zo grijs, was een weinig zwarter”)
() Kent AG van voor de oorlog (14-18). Erna ooit eens (Samen met Richet) voor 40 fr glas geleverd. Later kortstondig ontmoet in Gent – “om hem het geld te reklameeren”

Lees verder …

 

VAN DEN BOGAERDE August

Wisselagent, Botermarkt te Gent

Drie jaar voor de beruchte beurscrash op Wall Street (1929), die het begin inluidt van de algemene economische recessie, wordt August Van den Bogaerde samen met Raymond De Kremer (John Flanders – Jean Ray) aangehouden door de gerechtelijke politie, wegens misbruik van vertrouwen. Beiden worden ervan beschuldigd grote geldsommen van verschillende cliënten van het wisselkantoor te hebben achterover gedrukt.

 

 

VANDEN DURPEL Ernest
(Wetteren, 14 januari 1876 – Dendermonde, 02 april 1961)

Weduwnaar van Isa Goedertier, zuster van AG
Juwelier

Dendermonde, Koornaard 28

 

 

 VAN DEN GHEYN Gabriël
(Gent Mechelen? , 4 februari 1862 – 29 Augustus 1955)

was een telg uit een voorname familie van Mechelse klokkengieters met roots in de 16de eeuw.

Gabriel Van Den Gheyn
Gabriel Van Den Gheyn

In 1884 wordt hij tot priester gewijd om drie jaar later aan de universiteit van Leuven te promoveren tot doctor in de Theologie; aan dezelfde universiteit haalt hij in 1891 nog een doctoraatsdiploma, ditmaal in de Filosofie.

Ondertussen was hij in het onderwijs gestapt te Dendermonde en Gent en tussen de jaren 1899 en 1907 was hij in die laatste stad superior van het Sint-Lievenscollege.

In 1894 wordt hij door het bisdom -waarvan hij in 1917 de archivaris zal worden- toegewezen als kanunnik aan de Sint-Baafskathedraal, waarvan hij in 1913 conservator zal worden. Hierbij ontwikkelde hij een ware fascinatie voor het Lam Gods-retabel en de makers ervan, de gebroeders Van Eyck (Mortier & Kerckhaert: 49): Hij noemde het altijd “mon Agneau Mystique” en schertsend werd hij wel eens de engelbewaarder van het Lam Gods genoemd. Er mocht immers niets aan gedaan worden, om “de patine” niet te schaden.

Het was deze Van den Gheyn die op 11 april 1934 om 8.35 bij de politie aangifte deed van de diefte van de Rechtvaardige Rechters en Sint-Jan de Doper uit het retabel. In het verdere verloop van het onderzoek zal hij een cruciale maar soms eigenaardige rol spelen.

Lees meer …

 

VAN DER CRUYSSEN Karel
  Gent, 11 juli 1874 – Florenville, 30 april 1955

– sticht vereniging voor middenstanders
– lering ‘God en Vaderland – Dieu et Patrie’
– vrijwilliger in WOI – goede bekende van koning Albert l
– wordt benedictijnen monnik Dom Marie-Albert en herstelt in abdij van Orval
– zijn beschermheer is staatsminister Gerard Cooreman (vader van Gentse wisselagent Henri Cooreman)
– wordt 53e abt van Orval
– komt voor op lijst van Koehn
– veel contacten met (ook andersdenkende)  prominenten zoals Ed. Anseele en Kamiel Huysmans
– goed bevriend met Vanden Gheyn,  Frans Van Cauwelaert en Marie-Elisabeth Belpaire.

Meer … : L’histoire remarquable de dom Albert van der Cruyssen, 53e Abbé d’Orval

 

VAN DER LINDEN Felix en Julius

Broers – Landbouwers – St-Kruis-Winkel
Adres gegevens kwamen voor in een notaboekje, gevonden bij AG

 

VAN DER VEKEN Josephus (Jef)
(Antwerpen, 4 april 1872 – Elsene, 1964)

Kunstschilder – Schilderde tussen 1939 en  1941 de kopie van het paneel van de Rechtvaardige Rechters – interview – Youtube

Lees meer …

VAN DORPE Georges
(Hillegem, 29 oktober 1873 – Oosterzele, 6 december 1951)

voormalig koster Landskouter
Wisselagent uit Oosterzele, regelmatig aanwezig bij de vrijdagmiddag bijeenkomsten in Gent, Koestraat,  Café Moka

 

 van Elewyck Théodore
(Leuven, 2 september 1866 – Gent, 28 februari 1952)

Ridder Theo van Elewijck, procureur-generaal, zetelde in het Bureel van Weldadigheid vanaf 5 september 1921 en in de Gentse COO tussen 29 december 1930 en 30 juni 1947

 

 

VAN GINDERACHTER Joseph
(Roeselare, 24 maart 1873 – Waarschoot 17 augustus 1949)

(F) Was in 1934 de voorzitter van de rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde

(F) was de uitvoerder van het “discrete” onderzoek.

(F) Vriend aan huis, samen met advocaat De Vos bij  VANDEN DURPEL Ernest

Lees meer …

 

VAN ONGEVAL Gustaaf
(1870-1949)

was achtereenvolgens onderpastoor van Sint-Martinus in Beveren-Waas
(1895) en Sint-Martinus in Aalst (1910), pastoor van Lembeke (1917), en pastoor-deken
van Nazareth (1926) en Wetteren (1931).

 

VAN ONGEVAL Kamiel
(Deftinge, 16 april 1865 – Lochristi, 20 december 1948)

In 1890 werd hij professor aan het Grootseminarie in Gent.
In 1901 werd hij erekanunnik, in 1909 titulair kanunnik van Sint-Baafs.
Van 1917 tot 1942 was hij algemeen directeur van de Zusters van Liefde van de Verrezen Zaligmaker.
In 1930 – hij was toen 65 – nam hij ontslag als kanunnik.

(T) Wordt genoemd in de theorie van Gaston De Roeck

 

 

VAN OVERSTRAETEN Arthur

Ieper – handelaar

 

 

VAN PUYVELDE Leo
(Sint-Niklaas, 1882 – Ukkel, 1965)
was een Belgisch kunsthistoricus, hoogleraar en museumdirecteur.

Werd, samen met Emile Renders door DE BEER in 1943 gelinkt met de zaak.

 

VAN SANTEN René

Advocaat Balie Antwerpen.

(F) In April 1933 stelt Van Santen het parket,  via zijn stafhouder op de hoogte van de informatie dat men een diefstal beraamt van een paneel uit het Lam Gods.

 

VAN VOLSEM Hector Louis
(Welden, 21 mei 1879 – Gent, 12 maart 1965)
Koster van St Baafs

 

 

 

VERBEKEN Maria
(Overmere 12 juni 1869 – ?)

Dienstmeid bij Marie-Sylvie D’Haeseleir in OORDEGEM van januari tot eind september 1934

 

 

VERGRAECHT Félix

Ieper – handelaar

 

 

VERSAVEL Hélène

 

 

 

W.

WINDERS Maximiliaan

 

Lees meer …

Z.

ZECH Maurice
(Mechelen 1873 – )

Pastoor Finistére kerk te Brussel (zie AMDG brief dd 13.06.1934)

 

 

Legende :   Familiebanden      Aangetrouwd     Relatie Plantexel      Relatie Kerk       Overheid