30.03.1928 De stichting van Plantexel

23.04.1928 De stichtingsakte wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Emile Goedertier (zoon van broer Edmond) en Charles Sottiaux directeur in Afrika.

startkapitaal  3 miljoen frank;

Arsène : 1950 / 6000 stichtersaandelen – Drie jaar later  zijn echtgenote medeaandeelhouder : 4620 vijfden van de stichtersaandelen.

exploitatie van plantages van palmolie en koffie, en het verhandelen van allerlei Afrikaanse en Europese producten.

administratieve zetel maatschappij adres Arséne Goedertier.

06 juli 1929 Aanpassing staatsblad / Bilan 1928

01 januari 1930 Bilan 1929

29 mei 1931 Aanpassing staatsblad / Bilan 1930

kantoor Mechelsestraat 35 in Brussel met  bediende ROESEMS François

Op 16 maart 1932  Arsène niet herkozen als gedelegeerd-bestuurder, opgevolgd door Emile Van Overstraeten.

17 augustus 1933 Aanpassing staatsblad / Bilan 1932

10 januari 1934 en laatste buitengewone algemene vergadering van 28 maart 1934 – Staatsblad

op 14 november 1934 gaat de maatschappij failliet.

Het dossier omtrent dit faillissement werd vernietigd bij de brand van het Brussels gerechtshof op 03 september 1944,
bij de uittocht van het Duits leger.

Plantexel in de plaatselijke media