Achille Marie Victor de SWAEF
( °Lede, 01.11.1862 – *Hofstade 29.11.1934 )

Was op het ogenblik van de feiten bijna 72 jaar.

Situering

De aanzet

Merk op dat De Swaef reeds enkele dagen in Hofstade verbleef en overleed de dag van Goedertiers begrafenis. … Richet kan hem daar onmogelijk hebben gezien … De Swaef droeg in de periode voor zijn overlijden geen “klein baardje”.

 

Achille (Achiel) De Swaef werd bij deze zaak betrokken na verklaringen van Arséne Richet en Frans Coppejans. De Swaef zou gelijkenissen vertonen met Emiel Vanden Abeele.

Voor meer Analyse | bronnen

Feit …

Tot op heden bestaat er geen enkele (concrete) aanwijzing dat De Swaef betrokken zou zijn bij de diefstal of/en de afpersing. Een foto voorlegging, een jaar na de feiten, aan Alexis Puissant (bediende bagagedepot Brussel-Noord) leverde geen overtuigend resultaat op. Puissant kon noch echt bevestigen, noch ontkennen dat dit de persoon was die de St Jan had afgegeven.

Besprechung mit Valère GOEDERTIER in St. Nikolaas, Statiestraat 40
30 August 1942 von 15:15 bis 18:15 Uhr.  – KVR Henry KOEHN

Auf meine Frage, ob Achiel de Swaef damit in Zusammenhang stehen könnte, sagte V.G.: “Achiel De Swaef war sein cousin. Arséne hat mir gesagt bezüglich Achiel De Swaef, dass dieser nicht zuverlässig war, also kann dieser auch nicht mit Arséne zusammengearbeitet haben.

Op mijn vraag of Achiel de Swaef daarmee enig verband zou kunnen hebben zegt V.G.: “Achiel De Swaef was zijn neef. Arséne heeft mij over Achiel De Swaef gezegd dat hij niet te vertrouwen was, dus kan deze laatste ook niet met Arséne samengewerkt hebben.

 

Verhoor DE SWAEF Irma (zuster Achille) op 25 mei 1935 – Luysterborgh

“Mijn broer AchilIe onderhield betrekkingen met Goedertier, die hem bovendien compleet had geruïneerd, maar het leek dat deze betrekkingen sinds meer dan een jaar waren opgehouden.”

daar tegenover staat de verklaring van de dienstmeid Hélène Christiaens op 01 juli 1935 :

“In de loop van 1934 heb ik De Swaef Achiel, die te Gent woonde, een paar malen bij Goedertier in huis gezien. Toen De Swaef ziek gevallen was had iemand getelefoneerd bij Goedertier (opgebeld bij Goedertier) om te vragen of deze De Swaef niet kon vervoeren naar Hofstade. Goedertier was geschikt zulks te doen doch mevrouw verzette er zich tegen en antwoordde dat haar man niet thuis was.”

 

Inlichtingen commissaris Luysterborgh nav verhoor POSSEMIERS Arthur (schoonbroer Achille De Swaef) op 29 mei 1935 betreffende de foto (hiernaast) voorgelegd aan stationsbediende Puissant:

… menen wij te moeten doen opmerken; dat het geen huidige foto geldt vermits zij voorkomt op een eenzelvigheidskaart gemaakt in 1919; dat echter de gelaatstrekken van De Swaef weinig veranderd schijnen te zijn ; dat hij bij zijn afsterven echter geen puntbaardje droeg, puntbaardje dat op de foto ten andere heel weinig zichtbaar is; dat het niet met zekerheid kon uitgemaakt worden of De Swaef in den loop van 1934, niet een klein baardje, onder de onderlip gedragen heeft. Voor hetgeen betreft de gestalte komt het door Puissant vroeger opgegeven signalement niet overeen met dit van De Swaef die eerder groot was ( 1m76 volgens de eenzelvigheidskaart) ook niet voor wat aangaat de ouderdom 50-55 jaar terwijl De Swaef 72 jaar oud was doch er evenwel minder oud uitzag volgens hetgeen wij hebben vernomen in den loop van ons onderzoek.

Onderbouwig : Analyse | Items | De Swaef

In de pers …

 

Meer personen zie Analyse | wie is wie

 

Overlijden te Hofstade (Aalst) op 29 november 1934

 

 

Iets over meneer den doctoor …

      Gazet Van Aalst – 8 januari 1948

 

 

 

 

 

 

 

De dokter die het overlijden van Achille De Swaef vaststelde is Dr Aloïs GOEDERTIER uit AALST, waar Hofstade thans een deelgemeente van is.

Er is geen enkel familiaal verband aan te treffen tussen de dokter in kwestie en de familie Goedertier (Arséne) uit Wetteren.