In de geschiedschrijving van deze zaak zijn een aantal namen opgedoken die men als vaststaande elementen is gaan beschouwen. Elementen die hun grond vinden in de interpretatie van de boodschapper … Het is belangrijk om deze namen kritisch van naderbij te bekijken …

– Dit item wordt later bijgewerkt –

Gegeven Aercus

In 1943 verklaart Cesar AERCUS (op dat ogenblik opgesloten in de gevangenis, nadien 10 jaar TBR) de dieven gezien te hebben bij het verlaten van de Kathedraal. Ze zouden hem oa hulp gevraagd hebben voor hun auto die niet startte … Wanneer men hem een vrouwelijke agente (!) ter beschikking zou stellen zou hij de zaak oplossen …

Geloven we dat zo maar ?

(F) Op 09 april 1943 legt Amédé TULPIN een verklaring af bij de Gerechtelijke Politie in Gent. Hij verklaart dat Cesar AERCUS samen met Louis Willems en Arséne Goedertier juwelen zouden hebben gestolen in Gent “den 10en April 1934 (*vatbaar voor interpretatie). Deze zouden zijn verborgen onder “een rechtstaande arduinsteen der St Michielsbrug” in Gent. Twee zoekingen (weliswaar negen jaar later !) op deze plaats leveren geen resultaat op.

Verhoor Amédé TULPIN dd 09 april 1943

Verhoor Amédé TULPIN

 

 

 

 

 

Later meer …

Gegeven Lievens

De praat van de mensen …

Oscar Lievens (Lede, 31.07.1877 – Wetteren, 05.03.1935)

(F) Was getrouwd maar gescheiden van Julia De Swaef, de zuster van Achiel De Swaef en op die manier aangetrouwde familiebanden

Getrouwd met Gabriëlle Lebbe

Later meer …

Gegeven De Swaef

De ideale handlanger (volgens) (voor) sommigen …

Foto van voor augustus 1919

Achiel De Swaef
(Lede, 01.11.1862 – Hofstade 29.11.1934)

Woonde / verbleef te Gent,  Dampoortstraat 9

(F) Gewezen schoonbroer van Oscar Lievens

De Swaef was voor Goedertier meer dan zomaar een kennis… (F) Grootmoeders (moederskant) van Arséne Goedertier en Achiel De Swaef waren de zusters Sophie en Maria-Magdalena Vander Eecken (Lede).  Beiden, Arséne (1876) en Achiel (1862) kenden elkaar van kindsbeen af …

(F) De link wordt door A. R. en F.C. via E. VDA gemaakt nadat [popup_anything id=”1362″] zelf aangewezen werd door een anonieme bron () uit Wetteren als mogelijke medeplichtige (afgifte St Jan – Depot Brussel Noord)

Ongerijmdheden in de verklaring A.R. : Items

 

02 juni 1935

Later meer …

 

 

 

 

 

(*) Merken op dat het ontvangstbewijs van het depot (station Brussel-Noord – Maandag 28 mei 1934) bij de derde brief werd gevoegd en vanuit deze locatie op dezelfde dag werd verzonden. De inhoud van deze brief kon dus door de boodschapper ongehinderd worden gelezen. Vraag is of Goedertier dit risico zou hebben genomen …
(Aangenomen dat de afgifte van het paneel en het verzenden van de brief door één en dezelfde persoon is gebeurd)

Wat als …

… Arséne Goedertier niet bij de diefstal maar enkel bij de afpersing betrokken is … Is de kathedraal dan nog een optie als bergplaats ?

Vreemd …

Vreemd dat er nooit echt op deze gegevens is ingegaan …

  • (knip naar Analyse-Items)